VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

ERASMUS+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2019-2020 pavasario semestrui


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, studentams 2019/2020 pavasario semestrui.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris.
•    Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose. Kai kurių universitetų reikalaujamą kalbos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse.
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Dėl riboto programos finansavimo ne į visas skelbiamas vietas studentai bus siunčiami. Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija vyks nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 22 d. 24 val. ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                   for spring semester 2019-2020


Dear students,

Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS+ programme for all faculties (institutes, centers), which have signed agreements regarding ERASMUS+ exchange for spring semester academic year 2019/2020.
•    You can apply to a place of study only at the university which is your faculty’s ERASMUS partner.
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should not be lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements either in the table below or at the websites of host universities.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students but  you may be selected only if there will be   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows total number of students and months, e.g, if you see two students and 10 months this means that the agreement is for two students for  5 months each. Due to the limited ERASMUS+ programme funding not all available exchange places will be used. Faculty ERASMUS coordinators are responsible for priorities given to the partners.
You can find more information about the ERASMUS+ programme on our website.


Application form for the ERASMUS+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  from 1st of September till 22rd of September, 24 o'clock 


  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Technikum Kärnten (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
2 Faculty of Chemistry and Geosciences Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 0712 Environmental protection technology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
3 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
4 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
6 Faculty of Chemistry and Geosciences Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic) CZ PRAHA02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Czech(Level: B2)
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 English(Level: B2)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: German studies:B2
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 3 German(Level: B1)
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B1)
13 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
14 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
15 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 5 German; French(Level: B1)
16 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
17 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
18 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
19 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
20 Faculty of Chemistry and Geosciences Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 12 1 12 English(Level: B2)
Estonian(Level: B2)
21 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: CERF
22 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 6 1 3 1 3 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
23 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
25 Faculty of Chemistry and Geosciences Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B1)
27 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1)
29 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French(Level: B1)
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
33 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
36 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
38 Faculty of Chemistry and Geosciences UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Norwegian(Level: )English(Level: )
39 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
41 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0512 Biochemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
42 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
43 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
45 Faculty of Chemistry and Geosciences Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 English(Level: B1)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
49 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
50 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
52 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
54 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
55 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
56 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
57 Faculty of Chemistry and Geosciences Lulea University of Technology (Sweden) S LULEA01 053 Physical sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B1)
59 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
60 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Faculty of Materials Sciences and Technology 1 6 English(Level: B1)
61 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
62 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
63 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
64 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
65 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
66 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 20 1 10 1 10
67 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
68 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry 1 6 1 6
69 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
70 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry 2 10 2 10
71 Faculty of Chemistry and Geosciences Istanbul Gedik University (Turkey) TR ISTANBU42 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 31 d. 1 10 1 10 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
72 Faculty of Chemistry and Geosciences Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 30 d. 1 10 1 10 English, Turkish(Level: B1)
73 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
74 Faculty of Chemistry and Geosciences Manisa Celal Bayar University (Turkey) TR MANISA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
75 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
76 Faculty of Economics and Business Administration Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B2)
77 Faculty of Economics and Business Administration Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0488 Business, Administration and Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
78 Faculty of Economics and Business Administration Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
79 Faculty of Economics and Business Administration Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel (Belgium) B LEUVEN01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 2 10 English(Level: B1)
80 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
81 Faculty of Economics and Business Administration University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
82 Faculty of Economics and Business Administration European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0413 Management and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
83 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
84 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
85 Faculty of Economics and Business Administration Institute of Finance and Administration (Czech Republic) CZ PRAHA13 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
86 Faculty of Economics and Business Administration Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
87 Faculty of Economics and Business Administration Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
88 Faculty of Economics and Business Administration Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:1 month 15 d. 3 15 3 15 German(Level: B1)
89 Faculty of Economics and Business Administration Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B1)
90 Faculty of Economics and Business Administration Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
91 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
92 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 2 10 German(Level: B1)
93 Faculty of Economics and Business Administration Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
94 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
95 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
96 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
97 Faculty of Economics and Business Administration Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
98 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
99 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
100 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
101 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 German, English(Level: B1)
102 Faculty of Economics and Business Administration Handelshøjskolen i København (Denmark) DK KOBENHA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL (iBT), IELTS, Cambridge Certificate
103 Faculty of Economics and Business Administration Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Danish, English(Level: C1) Comments: Language requirements
104 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Deusto (Spain) E BILBAO02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
105 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 1 9 Spanish, English(Level: B1)
106 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
107 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
108 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2)
109 Faculty of Economics and Business Administration Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
110 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
111 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2)
112 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
113 Faculty of Economics and Business Administration Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
114 Faculty of Economics and Business Administration University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
115 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
116 Faculty of Economics and Business Administration ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
117 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
118 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Economics 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
119 Faculty of Economics and Business Administration University of Lille (France) F LILLE103 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
120 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 30 French, English(Level: B2)
121 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 French, English(Level: B2)
122 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
123 Faculty of Economics and Business Administration NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 14 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
124 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
125 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
126 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 French, English(Level: B1)
127 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 French, English(Level: B1)
128 Faculty of Economics and Business Administration The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
129 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
130 Faculty of Economics and Business Administration University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
131 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
132 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
133 Faculty of Economics and Business Administration University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
134 Faculty of Economics and Business Administration Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 5 d. 2 10 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
135 Faculty of Economics and Business Administration Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
136 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
137 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
138 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:1 month 31 d. Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
139 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 6 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
140 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
141 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
142 Faculty of Economics and Business Administration Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
143 Faculty of Economics and Business Administration Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
144 Faculty of Economics and Business Administration Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
145 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 5 1 5
146 Faculty of Economics and Business Administration Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
147 Faculty of Economics and Business Administration Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Tik MA 5 25 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
148 Faculty of Economics and Business Administration Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Latvian, English(Level: B1)
149 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
150 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
151 Faculty of Economics and Business Administration The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
152 Faculty of Economics and Business Administration Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B1)
153 Faculty of Economics and Business Administration Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL:550/80
154 Faculty of Economics and Business Administration Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
155 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Católica Portuguesa (Portugal) P LISBOA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Portugese(Level: C2)
156 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 15 Portuguese, English(Level: B2)
157 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 15 2 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
158 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
159 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
160 Faculty of Economics and Business Administration Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
161 Faculty of Economics and Business Administration Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
162 Faculty of Economics and Business Administration Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
163 Faculty of Economics and Business Administration Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
164 Faculty of Economics and Business Administration Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
165 Faculty of Economics and Business Administration Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 4 20 English, Swedish(Level: B1)
166 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
167 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
168 Faculty of Economics and Business Administration Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
169 Faculty of Economics and Business Administration Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
170 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
171 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
172 Faculty of Philology University of Novi Sad (Serbia) 023 Languages Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5
173 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
174 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
175 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
176 Faculty of Philology Universiteit Antwerpen (Belgium) B ANTWERP01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
177 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
178 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
179 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
180 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 Russian, English(Level: B1)
181 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
182 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
183 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
184 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
185 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 1 5 1 5 English(Level: B2)
186 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 1 6 English(Level: B2)
187 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Arts) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 12 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai (Faculty of Arts) 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1)
188 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Education) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics (English) Document submit deadline:1 month 12 d. 1 5 1 5 Cze(Level: )
189 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Education) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics (English) Document submit deadline:1 month 12 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
190 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
191 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
192 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
193 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 9 German(Level: B1)
English(Level: B2)
194 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
195 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
196 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
197 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1)
198 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 4 20 2 10 German(Level: B1)
199 Faculty of Philology Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 023 Languages (German language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German(Level: B2)
200 Faculty of Philology Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
201 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
202 Faculty of Philology Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
203 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
204 Faculty of Philology Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
205 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 5 German; English(Level: B1)
206 Faculty of Philology Universität Trier (Germany) D TRIER01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 20 1 10 German; English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: English Literature and Linguistics
207 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
208 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
209 Faculty of Philology Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
210 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
211 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
212 Faculty of Philology Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
213 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 2 10 1 5 Spanish, English(Level: B1)
214 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Spanish, French, Italian(Level: B1)
215 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish(Level: B2) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
216 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
217 Faculty of Philology Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 3 30 Spanish(Level: B1)
218 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Certificate
219 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, Galician(Level: B1)
220 Faculty of Philology Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 023 Languages (Spanish) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 2 10 Spanish(Level: )
221 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 28 d. 2 20 Spanish, English(Level: B2)
222 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
223 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
224 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
225 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
226 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
227 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
228 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
229 Faculty of Philology Universite de Picardie Jules Verne (France) F AMIENS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 French(Level: B1)
230 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 2 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
231 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, French(Level: B2)
232 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B1)
233 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1)
234 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B1)
235 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French(Level: B2)
236 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
237 Faculty of Philology Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, Spanish(Level: B1)
238 Faculty of Philology Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 French(Level: B2)
239 Faculty of Philology Universite Paris Diderot - Paris 7 (France) F PARIS007 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 2 20 French(Level: B1)
240 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
241 Faculty of Philology ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) (France) F PARIS379 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 6 30 French(Level: B1)
English, German, Spanish, Italian, Chinese, Arabic(Level: B2)
242 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
243 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 15 2 20 French, English(Level: A2) Comments: English-B1
244 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Greek, English(Level: B1)
245 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
246 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B2)
247 Faculty of Philology Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Hungarian(Level: B1)
248 Faculty of Philology University of West Hungary (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
249 Faculty of Philology Universita degli Studi de Bari Aldo Moro (Italy) I BARI01 023 Languages Document submit deadline:11 month 20 d. 3 30 French, English. Spanish(Level: B1)
250 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
251 Faculty of Philology Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Italian(Level: A1)
English, Romanian(Level: B1)
252 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 2 12 Italian(Level: A2)
253 Faculty of Philology Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
Italian(Level: B1)
254 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
255 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 023 Languages 5 25 French, Russian, Spanish(Level: B1)
256 Faculty of Philology University of L'Aquila (Italy) I L-AQUIL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:10 month 3 15 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
257 Faculty of Philology Universita del Salento (Italy) I LECCE01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 Italian(Level: B1)
258 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
259 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
260 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 023 Languages (English, French) Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
261 Faculty of Philology Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
262 Faculty of Philology I.U.M. Academy School (Italy) I NAPOLI10 023 Languages 3 15
263 Faculty of Philology Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
264 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
265 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
266 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA 023 Languages 2 20 2 20 1 10
267 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Perugia (Italy) I PERUGIA06 023 Languages Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
268 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
269 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
270 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 2 10 Italian(Level: )
271 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
272 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 4 20 4 20 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
273 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
274 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
275 Faculty of Philology University College Cork (Ireland) IRL CORK01 023 Languages Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 English(Level: B1)
276 Faculty of Philology Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 10 English(Level: B1)
277 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 English(Level: B1)
278 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
279 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
280 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
281 Faculty of Philology SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 023 Languages (English, German, French, Russian, Spanish) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Macedonian(Level: B2)
English (selected courses)(Level: B2)
282 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5
283 Faculty of Philology UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
284 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
285 Faculty of Philology Polytechnic Institute of Braganca (Portugal) P BRAGANC01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1)
286 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 2 10 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
287 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
288 Faculty of Philology Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
289 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
290 Faculty of Philology Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
291 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 2 10 1 5 Russian, Polish(Level: B1)
292 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
293 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
294 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
295 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
296 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
297 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
298 Faculty of Philology Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Polish, English(Level: B2)
299 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 English, Polish(Level: B2)
300 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 Russian(Level: B1)
301 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
302 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
303 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
304 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
305 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 9 1 9 Polish, English(Level: B1)
306 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
307 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
308 Faculty of Philology Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 3 30 Italian, French, English, Polish(Level: B1)
309 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
310 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
311 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (German language) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Instytut Germanistyki 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1) Comments: MA, D - German B2
312 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
313 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Languages - translation (English, Italian, German, Russian, Polish) 1 5 1 5 English, Italian, German, Russian, Polish(Level: B2)
314 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 3 15 4 20 2 10 English(Level: B2)
315 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
316 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
317 Faculty of Philology Institute of Slavic Studeies Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW85 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 Polish(Level: B1)
other Slavic languages or English(Level: B1)
318 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
319 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
320 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English, Spanish, Russian, French(Level: B1)
321 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages (English language) Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 English(Level: B2)
322 Faculty of Philology The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
323 Faculty of Philology Saint Petersburg State University (Russia) 023 Languages (Russian language) Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
324 Faculty of Philology Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
325 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1)
326 Faculty of Philology Mittuniversitetet (Sweden) S MIDSWED01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
327 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:9 month 15 d. Comments: Dep.of Swedish 1 5 English, Swedish(Level: B2)
328 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Dep.of Baltic l.,Finnish and German, selection for Baltic Languages 1 5 1 5 English(Level: B2)
329 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 2 10 English(Level: B1)
330 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
331 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
332 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
333 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
334 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
335 Faculty of Philology Duzce University (Turkey) TR DUZCE01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 1 10 Turkish(Level: B1)
336 Faculty of Philology Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 Russian, English(Level: B1)
337 Faculty of Philology Inonu University (Turkey) TR MALATYA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
338 Faculty of Philology Canik Basari University (Turkey) TR SAMSUN02 0232 Literature and linguistics 2 12
339 Faculty of Philology Karadeniz Technical University (Turkey) TR TRABZON01 023 Languages (Turkish language) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
340 Faculty of Philosophy Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
341 Faculty of Philosophy Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
342 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 11 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
343 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
344 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
345 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
346 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 8 1 4 English, Czech(Level: B2)
347 Faculty of Philosophy Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
348 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
349 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
350 Faculty of Philosophy Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B1)
351 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
352 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
353 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
354 Faculty of Philosophy Fachhochschule Dresden, University of Applied Sciences (Germany) D DRESDEN10 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: B2) Comments: English (some courses are offered)
355 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
356 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B1)
357 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
358 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0114 Elementary and Primary Education Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
359 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 German; English(Level: B1)
360 Faculty of Philosophy Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
361 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
362 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 3 12 3 12 German, English(Level: B1)
363 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
364 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
365 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
366 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
367 Faculty of Philosophy Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Danish, English(Level: C1)
368 Faculty of Philosophy VIA University College (Denmark) DK RISSKOV06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
369 Faculty of Philosophy University College Lillebaelt (Denmark) DK VEJLE06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B2)
370 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
371 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
372 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
373 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B2) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
374 Faculty of Philosophy Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
375 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
376 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 28 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
377 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
378 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
379 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0221 Religion and theology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
380 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 English(Level: B2)
381 Faculty of Philosophy Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 French(Level: B1)
382 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
383 Faculty of Philosophy université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 French(Level: B1)
384 Faculty of Philosophy Institut National des langues et Civilisations Orientales (INALCO) (France) F PARIS178 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 French(Level: B1)
385 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
386 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
387 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5 1 5
388 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
389 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
390 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
391 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 8
392 Faculty of Philosophy University of Iceland (Iceland) IS REYKJAV01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: TOEFL(79),IELTS(6.5),yra tikimybė, kad pripažins ir VU sertifikatą
393 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
394 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
395 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
396 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
397 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
398 Faculty of Philosophy Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: No late applications! 1 10 1 10 English(Level: B2)
399 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
400 Faculty of Philosophy Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
401 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
402 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
403 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
404 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
405 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
406 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0223; 03 Philosophy and ethics; Psychology Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro ar doktorantūros pakopos studentai 1 5 Polish, English(Level: B2)
407 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
408 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
409 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
410 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
411 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
412 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
413 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
414 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
415 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
416 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
417 Faculty of Philosophy Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Document submit deadline:10 month Comments: Orientalistikos centro sutartis. Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 10 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1
418 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Apgyvendinimas iki 11.01 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
419 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
420 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
421 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 10 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Swedish(Level: B1)
422 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 English, Swedish(Level: B2)
423 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
424 Faculty of Philosophy University of Lapland (Finland) SF ROVANIE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish, English(Level: B1)
425 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
426 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
427 Faculty of Philosophy Abo Akademi University (Finland) SF TURKU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Swedish(Level: B2)
English(Level: B2)
428 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
429 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
430 Faculty of Philosophy Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
431 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 English(Level: B2)
432 Faculty of Philosophy Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
433 Faculty of Philosophy Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
434 Faculty of Philosophy Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
435 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
436 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
437 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5
438 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
439 Faculty of Philosophy Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
440 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
441 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
442 Faculty of Philosophy Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B1)
443 Faculty of Philosophy Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 3 15
444 Faculty of Philosophy University of Gaziosmanpasa (Turkey) TR TOKAT01 022; 023 Humanities; Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 1 10 English(Level: B2)
445 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
446 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
447 Faculty of Physics Hasselt University (Belgium) B DIEPENB01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
448 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
449 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
450 Faculty of Physics Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0533 Physics 2 10 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
451 Faculty of Physics Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
452 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
453 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 4 1 4 English(Level: B1)
454 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
455 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
456 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:1 month 5 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
457 Faculty of Physics Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12
458 Faculty of Physics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
459 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
460 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
461 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
462 Faculty of Physics University of Lille (France) F LILLE103 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
463 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
464 Faculty of Physics Universite Paris-Sud 11 (France) F PARIS011 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 French(Level: B1)
English(Level: B1)
465 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
466 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
467 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
468 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 071 Engineering Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Italian, English(Level: B1)
469 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
470 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
471 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
472 Faculty of Physics Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy) I MODENA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 Italian(Level: )English(Level: ) Comments: B1(BA), B2 (MA, PHD)
473 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
474 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
475 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
476 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
477 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
478 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
479 Faculty of Physics Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 portugalų k. (Level: A2)
anglų k.(Level: B1) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
480 Faculty of Physics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 English, Polish(Level: B1)
481 Faculty of Physics Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
482 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
483 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
484 Faculty of Physics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
485 Faculty of Physics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
486 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
487 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
488 Faculty of Physics Universitatea "Politehnica" din Bucuresti (Romania) RO BUCURES11 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, French(Level: B2)
489 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
490 Faculty of Physics Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 071 Engineering Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Finnish(Level: )
491 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
492 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
493 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
494 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 Turkish, English(Level: B1)
495 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 20 1 10 1 10
496 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
497 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
498 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
499 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:12 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
500 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
501 Life Sciences Centre Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0512 Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Dutch, English(Level: B2)
502 Life Sciences Centre Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0588 Natural Sciences, mathematics and statistics (inter-disciplinary) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Dutch, English(Level: B2)
503 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
504 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
505 Life Sciences Centre Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0511 Biology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 English(Level: B1)
506 Life Sciences Centre Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
507 Life Sciences Centre Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany) D TUBINGE01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
508 Life Sciences Centre Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12 1 6 English(Level: C1) Comments: CEFR C1; Toefl IBT 83; Ielts 6.5
509 Life Sciences Centre Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12 Danish, English(Level: )
510 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
511 Life Sciences Centre Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 French(Level: B1)
512 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B1)
513 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 051 Microbiology, Biotechnology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 8 Italian, English(Level: B1)
514 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
515 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
516 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2) Comments: For general courses: Level B2
517 Life Sciences Centre University College of Southeast-Norway (senasis pav.Hogskolen i Telemark & Buskerud/Vestfold) (Norway) N KONGSBE02 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Telemark. Students cannot choose courses across campuses 1 6 1 6
518 Life Sciences Centre Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
519 Life Sciences Centre Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0511; 05 Biology; Biotechnology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
520 Life Sciences Centre Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
521 Life Sciences Centre Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
522 Life Sciences Centre West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
523 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
524 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
525 Life Sciences Centre Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0511 Biology Document submit deadline:10 month 25 d. 1 9 English, Swedish(Level: B2)
526 Life Sciences Centre University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CEFR
527 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
528 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 20 1 10 1 10
529 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10 1 10
530 Faculty of History Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
531 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 French(Level: B1)
532 Faculty of History Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
533 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
534 Faculty of History Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
535 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
536 Faculty of History Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
537 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
538 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
539 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, Catalan(Level: B1)
540 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
541 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
542 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
543 Faculty of History Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. 1 10 French(Level: B1)
544 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
545 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
546 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Greek(Level: A2) Comments: many of courses are taught in modern Greek
547 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
548 Faculty of History Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
549 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
550 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 4 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 English(Level: B1)
551 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
552 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
553 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
554 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
555 Faculty of History Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
556 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
557 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
558 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Sutartis tarp IF ir Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos fakulteto 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
559 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
560 Faculty of History University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
561 Faculty of History University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
562 Faculty of History Cardiff University (United Kingdom) UK CARDIFF01 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English(Level: B1)
563 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
564 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
565 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
566 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
567 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
568 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
569 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
570 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
571 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
572 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
573 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
574 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
575 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
576 Kaunas Faculty Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
577 Kaunas Faculty University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
578 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 041 Business and administration 1 5 1 5
579 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 023 Languages Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
580 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
581 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
582 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
583 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
584 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
585 Kaunas Faculty Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 2 10 English(Level: B2)
586 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
587 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
588 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
589 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
590 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
591 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German(Level: C1)
592 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
593 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
594 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
595 Kaunas Faculty Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
596 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
597 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
598 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
599 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
600 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
601 Kaunas Faculty Reutlingen University (Germany) D REUTLIN02 061; 068 Information and Communication Technologies, Interdisciplinary Programs Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
602 Kaunas Faculty Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
603 Kaunas Faculty Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
604 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 spanish, English (some courses)(Level: B1)
605 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
606 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: )
607 Kaunas Faculty Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 9 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
608 Kaunas Faculty University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
609 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
610 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
611 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
612 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
613 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Galician, English(Level: B1)
614 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1)
615 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
616 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Document submit deadline:11 month 4 d. 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: English for Modern Languages
617 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
618 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
619 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 4 d. 1 4.5 1 4.5 Spanish(Level: B1)
620 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B2) Comments: Magistro studentams C1
621 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: C2)
622 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
623 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
624 Kaunas Faculty University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
625 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
626 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
627 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
628 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
629 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
630 Kaunas Faculty Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-Francois Champollion (France) F CASTRES03 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 French(Level: B1)
631 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
632 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
633 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
634 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
635 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
636 Kaunas Faculty Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
637 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
638 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
639 Kaunas Faculty Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
640 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
641 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
642 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
643 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
644 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
645 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
646 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
647 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
648 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
649 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
650 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
651 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
652 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
653 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
654 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
655 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
656 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
657 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
658 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
659 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
660 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
661 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
662 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
663 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
664 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
665 Kaunas Faculty Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
666 Kaunas Faculty Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
667 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
668 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
669 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
670 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
671 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
672 Kaunas Faculty Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
673 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
674 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
675 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
676 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
677 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:11 month 30 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
678 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
679 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
680 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
681 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
682 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
683 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
684 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
685 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
686 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
687 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
688 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
689 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
690 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
691 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
692 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
693 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
694 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
695 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
696 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
697 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
698 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
699 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Eindhoven 1 5 1 5 English(Level: B2)
700 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 English(Level: B2)
701 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
702 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
703 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
704 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
705 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
706 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
707 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
708 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
709 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
710 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
711 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
712 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
713 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
714 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0413 Management and administration Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
715 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0412 Finance, banking, insurance Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
716 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
717 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
718 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
719 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
720 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
721 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
722 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
723 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
724 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
725 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
726 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
727 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
728 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
729 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
730 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
731 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
732 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
733 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
734 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
735 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
736 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
737 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
738 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
739 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
740 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
741 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
742 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
743 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
744 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
745 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
746 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
747 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
748 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1)
749 Kaunas Faculty Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 1 5 English, Swedish(Level: B2)
750 Kaunas Faculty Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
751 Kaunas Faculty University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
752 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
753 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
754 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 023 Languages Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
755 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
756 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
757 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 0311 Economics Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
758 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
759 Kaunas Faculty Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
760 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0211 Audio-visual techniques and media production 2 10
761 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
762 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
763 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
764 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
765 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
766 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
767 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
768 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
769 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
770 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
771 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
772 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
773 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
774 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0232 Literature and linguistics 1 5 1 5
775 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
776 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
777 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
778 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
779 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
780 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
781 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages (English, Russian languages) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Russian (Level: B1)
782 Kaunas Faculty Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages Nomination deadline:1 month 1 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: )
783 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
784 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
785 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
786 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
787 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
788 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0210 Cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10
789 Kaunas Faculty Istanbul Esenyurt University (Turkey) TR ISTANBU50 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
790 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
791 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
792 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
793 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
794 Kaunas Faculty Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
795 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
796 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
797 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
798 Faculty of Communication Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
799 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German(Level: B2)
800 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
801 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 2 12 German; English(Level: B1)
802 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
803 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
804 Faculty of Communication HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
805 Faculty of Communication Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
806 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
807 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
808 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
809 Faculty of Communication Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: A2)
810 Faculty of Communication Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0215 Music and performing arts Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: C1) Comments: C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5
811 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: C1)
812 Faculty of Communication Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
813 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
814 Faculty of Communication Universidad Europea de Madrid (Spain) E MADRID18 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 18 d. Document submit deadline:11 month 11 d. Comments: Papildomų studentų nepriima. Studijos skaiciuojasi trimestrais 1 10 Spanish, English(Level: B2)
815 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
816 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
817 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
818 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
819 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
820 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
821 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
822 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: ISTC 2 10 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
823 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
824 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
825 Faculty of Communication Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 French(Level: B2)
826 Faculty of Communication National & Kapodistrian University of Athens (Greece) G ATHINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
827 Faculty of Communication Panteion University (Greece) G KALLITH02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2) Comments: CEFR
828 Faculty of Communication Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
829 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
830 Faculty of Communication University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 3 15 English(Level: B2) Comments: some courses
831 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
832 Faculty of Communication Budapest Business School (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
833 Faculty of Communication Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italy) I MILANO05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 14 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B1)
Italian(Level: A2)
834 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Italian, English(Level: B1)
835 Faculty of Communication Universita LUMSA di Roma (Italy) I ROMA04 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
836 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5 1 5
837 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information 1 6
838 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0314 Sociology and cultural studies 1 6
839 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information 1 6 1 6
840 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
841 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
842 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
843 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
844 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
845 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
846 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
847 Faculty of Communication Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
848 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Housing deadline 20 October and 15 May 2 10 English(Level: B2)
849 Faculty of Communication Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
850 Faculty of Communication Maastricht University (Netherlands) NL MAASTRI01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 2 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
851 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B2)
852 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 Portuguese, English(Level: B1)
853 Faculty of Communication IPL-Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal) P LISBOA05 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: just recommended
854 Faculty of Communication Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month Document submit deadline:11 month Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: selected courses
855 Faculty of Communication Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
856 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
857 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
858 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
859 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
860 Faculty of Communication University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B1)
861 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
862 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
863 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English(Level: B1)
864 Faculty of Communication Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
865 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B1)
866 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
867 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
868 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
869 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
870 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
871 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
872 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
873 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
874 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
875 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
876 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
877 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
878 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
879 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
880 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
881 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
882 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
883 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information 2 10 2 10
884 Faculty of Communication Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 032 Journalism and information 2 10
885 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
886 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
887 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
888 Faculty of Communication Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 032 Journalism and information 2 6
889 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10
890 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
891 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
892 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 2 12 2 12 English(Level: B1)
893 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 032 Journalism and information 4 40 2 20 2 20
894 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0321 Journalism and reporting 2 10 2 10
895 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5 1 5
896 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
897 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 2 12
898 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 2 12
899 Faculty of Communication Leeds Beckett University (United Kingdom) UK LEEDS02 032 Journalism and information Document submit deadline:9 month 30 d. 10 50 English(Level: B1)
900 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
901 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
902 Faculty of Mathemtics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B1)
903 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
904 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
905 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
906 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0541 Mathematics Document submit deadline:4 month 30 d. 2 10 German; English(Level: B2)
907 Faculty of Mathemtics and Informatics Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek, English(Level: B2)
908 Faculty of Mathemtics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B2)
909 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
910 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 12 d. 1 5 1 10 German; English(Level: B1)
911 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B1)
912 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: Where indicated
913 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
914 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
915 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
916 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
917 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
918 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 German, English(Level: B2)
919 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
920 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
921 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
922 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 2 18 Spanish, English(Level: B1)
923 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
924 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 3 27 Spanish(Level: )
925 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
926 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
927 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 6 English(Level: B1)
928 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de La Laguna (Spain) E TENERIF01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 13 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 4 30 English, Spanish(Level: B1) Comments: Gali vykti 2 studentai po semestrą ir 2 studentai akademiniams metams
929 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
930 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
931 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 2 10
932 Faculty of Mathemtics and Informatics L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) (France) F EVRY05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 French(Level: B2) Comments: no certificate required
933 Faculty of Mathemtics and Informatics Telecom SudParis (France) F EVRY11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 1 6 French, English(Level: B1)
934 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Lille (France) F LILLE103 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
935 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Lorraine (France) F NANCY43 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
936 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Nantes (France) F NANTES01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
937 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
English (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
938 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
939 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
940 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
941 Faculty of Mathemtics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 1 3 Greek, English(Level: B1)
942 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
943 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Thessaly (Greece) G VOLOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
944 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
945 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
946 Faculty of Mathemtics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 Italian(Level: B1)
947 Faculty of Mathemtics and Informatics Libera Universita di Bolzano (Italy) I BOLZANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: TRŪKSTA vietų rudenį apgyvendinimui, paskirstyti studentus tolygiai rudens ir pavasario semestrui! 2 10 English, German, Italian(Level: B1)
948 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
949 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Italy) I CATANZA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
950 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
951 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:9 month 1 6 1 6 Italian(Level: A0)
952 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:2 month 1 d. 1 9 1 9 Italian, English(Level: B1)
953 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 3 Italian, English(Level: B1)
954 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
955 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian, English(Level: B1)
956 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0541 Mathematics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
957 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
958 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
959 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
960 Faculty of Mathemtics and Informatics Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
961 Faculty of Mathemtics and Informatics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B1)
962 Faculty of Mathemtics and Informatics Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
963 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
964 Faculty of Mathemtics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 6 English(Level: B1)
965 Faculty of Mathemtics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
966 Faculty of Mathemtics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: No late applications! 1 10 1 10 English(Level: B2)
967 Faculty of Mathemtics and Informatics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
968 Faculty of Mathemtics and Informatics Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
969 Faculty of Mathemtics and Informatics Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 0311 Economics (econometrics) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL: 550/80
970 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
971 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Evora (Portugal) P EVORA01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
972 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Algarve (Portugal) P FARO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 3
973 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Lisboa, Tecnico Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Portuguese (BA), English (MA)(Level: B2)
974 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
975 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
976 Faculty of Mathemtics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
977 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
978 Faculty of Mathemtics and Informatics Karol Adamiecki University of Economics (Poland) PL KATOWIC02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
979 Faculty of Mathemtics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
980 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
981 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
982 Faculty of Mathemtics and Informatics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
983 Faculty of Mathemtics and Informatics West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)Polish(Level: )
984 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
985 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
986 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
987 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
988 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English; Romanian(Level: B2)
989 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 6 30 4 20 2 10 English; Romanian(Level: B2)
990 Faculty of Mathemtics and Informatics Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 0541 Mathematics Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 20 1 10 English, Swedish(Level: B2)
991 Faculty of Mathemtics and Informatics Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 English(Level: B2)
992 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
993 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 1 3 English(Level: B2)
994 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
995 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 011 Education Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
996 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
997 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
998 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
999 Faculty of Mathemtics and Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Slovak(Level: B1)
English(Level: B1)
1000 Faculty of Mathemtics and Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5
1001 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 German; English(Level: B1)
1002 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Slovak, English, German(Level: B1)
1003 Faculty of Mathemtics and Informatics Amasya University (Turkey) TR AMASYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
1004 Faculty of Mathemtics and Informatics Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1005 Faculty of Mathemtics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 6 1 6
1006 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5
1007 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics 1 5
1008 Faculty of Mathemtics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1009 Faculty of Mathemtics and Informatics Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1010 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 20 2 20 2 20
1011 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Technical University (Turkey) TR ESKISEH03 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1012 Faculty of Mathemtics and Informatics Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 Turkish arba English(Level: B1) Comments: B1-English
1013 Faculty of Mathemtics and Informatics Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 English(Level: B1)
1014 Faculty of Mathemtics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5 1 5
1015 Faculty of Mathemtics and Informatics Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1016 Faculty of Mathemtics and Informatics Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Turkish(Level: )
English(Level: B1)
1017 Faculty of Mathemtics and Informatics Staffordshire University (United Kingdom) UK STAFFOR02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
1018 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 German(Level: B1)
1019 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
1020 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
1021 Faculty of Medicine Hogeschool PXL (Belgium) B HASSELT22 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 2 10 English(Level: B1)
1022 Faculty of Medicine University of Bern (Switzerland) CH BERN01 0912 Medicine Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
1023 Faculty of Medicine Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 1 d. 2 12 French(Level: B2)
1024 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0911 Dental studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
1025 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
1026 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Medicine in Pilsen 1 10 English(Level: B2)
1027 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0911 Dental studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Medicine in Pilsen 1 5 English(Level: B2)
1028 Faculty of Medicine Hochschule Emden/Leer (Germany) D EMDEN02 091 Health Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German(Level: B2)
1029 Faculty of Medicine SRF Fachhochschule fur Gesundheit Gera (Germany) D GERA01 0915 Therapy and rehabilitation 1 5 German, English(Level: B2)
1030 Faculty of Medicine HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Goettingen (Germany) D HILDESH02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1031 Faculty of Medicine Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 0912 Medicine Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 German(Level: B2)
1032 Faculty of Medicine Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0912 Medicine 1 10 German(Level: B1)
1033 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0510 Biomedical Science 2 20 German(Level: B1)
1034 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0912 Medicine Comments: Courses cannot be chosen from different study years 1 10 German(Level: B1)
1035 Faculty of Medicine Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
1036 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
1037 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
1038 Faculty of Medicine Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 091 Health (medical physics) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 3 18 Spanish(Level: B1)
1039 Faculty of Medicine Universidad CEU-Cardenal Herrera (Spain) E VALENCI08 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Spanish(Level: B1)
1040 Faculty of Medicine Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Spanish(Level: A2)English(Level: )
1041 Faculty of Medicine University of West Attica (Greece) G EGALEO02 091 Health Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
1042 Faculty of Medicine University of West Attica (Greece) G EGALEO02 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
1043 Faculty of Medicine University of West Attica (Greece) G EGALEO02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
1044 Faculty of Medicine University of the Peloponnese (Greece) G TRIPOLI03 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Greek(Level: B1)
English(Level: B1)
1045 Faculty of Medicine University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 10 Croatian, English(Level: B2)
1046 Faculty of Medicine University of Split (Croatia) HR SPLIT01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. 5 15 English(Level: B2)
Croatian(Level: A2)
1047 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
1048 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0911 Dental studies Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
1049 Faculty of Medicine Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
1050 Faculty of Medicine Universita degli Studi del Molise (Italy) I CAMPOBA01 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 30 d. 2 20 Italian, English(Level: A2) Comments: English for some courses
1051 Faculty of Medicine Riga Stradins University (Latvia) LV RIGA03 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
1052 Faculty of Medicine Riga Stradins University (Latvia) LV RIGA03 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
1053 Faculty of Medicine Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestrui 1 5 English(Level: B1)Norwegian(Level: )
1054 Faculty of Medicine Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska ul. (Poland) PL BIALA01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
1055 Faculty of Medicine Medical University of Lublin (Poland) PL LUBLIN05 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
1056 Faculty of Medicine Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
1057 Faculty of Medicine Pomeranian Medical University in Szczecin (Poland) PL SZCZECI05 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
1058 Faculty of Medicine Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) PL WARSZAW07 0511 Biology Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
1059 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
1060 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English, Polish(Level: B1)
1061 Faculty of Medicine Ovidius University of Constanta (Romania) RO CONSTAN02 0912 Medicine Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 English(Level: B1)
1062 Faculty of Medicine University of Medicine and Pharmacy of Craiova (Romania) RO CRAIOVA02 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 Romanian(Level: B1)
English(Level: B1)
1063 Faculty of Medicine Malmö högskola (Sweden) S MALMO01 0911 Dental studies Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Language requirements: http://www.mah.se/english-requirements 2 10
1064 Faculty of Medicine University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
1065 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Slovak(Level: )
1066 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0911 Dental studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)Slovak(Level: )
1067 Faculty of Medicine Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology (genetics) 2 20 1 10
1068 Faculty of Medicine Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 0912 Medicine 1 10 1 10
1069 Faculty of Medicine Mustafa Kemal University (Turkey) TR HATAY01 0912 Medicine 2 20 1 10
1070 Faculty of Medicine Biruni University (Turkey) TR ISTANBU55 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Turkish, English(Level: B1)
1071 Faculty of Medicine Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0911 Dental studies 1 6 1 6
1072 Faculty of Medicine Sinop University (Turkey) TR SINOP01 0913 Nursing and midwifery 2 10
1073 Institute of International Relations and Political Science Universität Wien (Austria) A WIEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 German; English(Level: B1) Comments: MA- English B2
1074 Institute of International Relations and Political Science Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 3 15 French(Level: B1)
1075 Institute of International Relations and Political Science Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
1076 Institute of International Relations and Political Science University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) 0312 Political sciences and civics 1 5
1077 Institute of International Relations and Political Science Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10
1078 Institute of International Relations and Political Science University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1079 Institute of International Relations and Political Science Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
1080 Institute of International Relations and Political Science Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 German(Level: B1)
1081 Institute of International Relations and Political Science Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1082 Institute of International Relations and Political Science Hochschule Bremen (Germany) D BREMEN04 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
1083 Institute of International Relations and Political Science Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offer)
1084 Institute of International Relations and Political Science J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
1085 Institute of International Relations and Political Science Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 4 40 English(Level: B2)
German(Level: B2) Comments: CERF
CERF
1086 Institute of International Relations and Political Science Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0312 Political sciences and civics 2 10 German; English(Level: B2)
1087 Institute of International Relations and Political Science Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
1088 Institute of International Relations and Political Science Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
1089 Institute of International Relations and Political Science Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 1 10 English(Level: B2)
Spanish(Level: B1)
1090 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B1)
1091 Institute of International Relations and Political Science Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (Spain) E BARCELO15 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
1092 Institute of International Relations and Political Science Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B2) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
1093 Institute of International Relations and Political Science Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
1094 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 1 9 Spanish(Level: A0)
1095 Institute of International Relations and Political Science Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1096 Institute of International Relations and Political Science University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
1097 Institute of International Relations and Political Science Universite de Cergy-Pontoise (France) F CERGY07 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 4 20 French(Level: B1)
English(Level: B1)
1098 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Grenoble (France) F GRENOBL23 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2)
English(Level: C1)
1099 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Lille (France) F LILLE102 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, French(Level: A2) Comments: English-B2
1100 Institute of International Relations and Political Science Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: B1) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
1101 Institute of International Relations and Political Science Institut d'Etudes Politiques Science Po Lyon (France) F LYON61 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 10 English (some clases), French(Level: B2)
1102 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po - Institut DÉtudes Politiques de Paris (France) F PARIS014 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 10 d. Comments: REIMS campus 1 5 1 5 English, French(Level: B2) Comments: C1 magistro studentams
1103 Institute of International Relations and Political Science Institut D'Etudes Politiques de Rennes (France) F RENNES28 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
1104 Institute of International Relations and Political Science Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 French, English(Level: )
1105 Institute of International Relations and Political Science University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1106 Institute of International Relations and Political Science Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Hungary) HU BUDAPES12 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 2 20 English(Level: B1)
1107 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1108 Institute of International Relations and Political Science Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1109 Institute of International Relations and Political Science