VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

ERASMUS+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2023-2024 pavasario semestrui


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, 2023/2024 pavasario semestrui.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris.
•   Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose. Kai kurių universitetų reikalaujamą kalbą ir jos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse. Studijoms pakanka vienos (iš nurodytų lentelėje) užsienio kalbos, bet visada reiktų tikslinti ar ta kalba galite pasirinkti pakankamai dalykų (žr. užsienio universiteto svetainėje).
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Daugiau informacijos Filologijos fakulteto Skandinavistikos studentams apie NORDLIKS tinklą .

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija vyksta nuo 2023 m. rugsėjo 7 d. iki rugsėjo 21 d. 24 val. ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                   for spring semester of academic year 2023-2024


Dear students,

Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS+ programme for all faculties, which have signed agreements regarding ERASMUS+ exchange for spring semester of academic year 2023/2024.
•    You can apply for study place only at the university which is your faculty’s ERASMUS partner.
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should not be lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements either in the table below or at the websites of host universities.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students but  you may be selected only if there will be   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows total number of students and months, e.g, if you see two students and 10 months this means that the agreement is for two students for  5 months each.
•    Faculty ERASMUS coordinators are responsible for priorities given to the partners.

You can find more information about the ERASMUS+ programme on our website.


Application form for the ERASMUS+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  from 7th of September till 21st of September, 24 o'clock 


  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 () English(Level: B1)
Turkish(Level: B1)
2 Faculty of Chemistry and Geosciences Carinthia University of Applied Sciences (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
3 Faculty of Chemistry and Geosciences Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 0712 Environmental protection technology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
4 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
6 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic) CZ PRAHA02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Czech(Level: B2)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences RWTH Aachen University (Germany) D AACHEN01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:1 month 15 d. 1 6 German(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Courses in English are available for MA students
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1)
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 German(Level: B1)
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
13 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
14 Faculty of Chemistry and Geosciences Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0531 Chemistry 1 10 1 10
15 Faculty of Chemistry and Geosciences Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0521 Environmental sciences 2 10 2 10
16 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
17 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
18 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 5 German; French(Level: B1)
19 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
20 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
21 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
22 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
23 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti magistrantūros ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B2)
25 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Geografija, geologija 2 10 2 10 English(Level: B2) Comments: CERF
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
27 Faculty of Chemistry and Geosciences Institut Polytechnique UniLaSalle (UniLaSalle) (France) F BEAUVAI02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Institut Polytechnique UniLaSalle (UniLaSalle) (France) F BEAUVAI02 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 French, English(Level: B2)
29 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Montpellier (France) F MONTPEL54 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
33 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
36 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French(Level: B1)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences International Hellenic University (DIETHNES PANEPISTIMIO ELLADOS) (Greece) G THESSAL14 0531 Chemistry 2 12 2 12 1 6 English(Level: B2)
38 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
39 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
41 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 1 10 English, Italian(Level: B1)
42 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Italian(Level: B1)
43 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Palermo (Italy) I PALERMO01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 30 d. 2 12 2 12 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: B2 English for International Master degree
45 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0512 Biochemistry Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Italian(Level: B1)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Geologija, geografija 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Norwegian(Level: )English(Level: )
49 Faculty of Chemistry and Geosciences UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
50 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
52 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0521 Environmental sciences 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B2)
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Silesian University of Technology (Poland) PL GLIWICE01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Bakalauras
Magistras
54 Faculty of Chemistry and Geosciences Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
55 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
56 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
57 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 English(Level: B1)
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0531 Chemistry 2 10 1 5 English(Level: B1)
59 Faculty of Chemistry and Geosciences Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0532 Earth sciences 1 5 1 5 1 5 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: limited number of courses in English
60 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
61 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
62 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
63 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
64 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
65 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
66 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
67 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
68 Faculty of Chemistry and Geosciences Instytut Chemii Fizycznej PAN (Poland) PL WARSZAW84 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 6 English(Level: B2)
69 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
70 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
71 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
72 Faculty of Chemistry and Geosciences Lulea University of Technology (Sweden) S LULEA01 053 Physical sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
73 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0532 Earth sciences Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: )
Swedish(Level: B2) Comments: IELTS 6.5/ TOEFL 90
74 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0531 Chemistry 1 5 English(Level: B2)
75 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
76 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
77 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Faculty of Materials Sciences and Technology, gali vykti ir doktorantūros pakopos studentas 1 6 1 6 English(Level: B1)
78 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
79 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
80 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
81 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
82 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
83 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
84 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
85 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5
86 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
87 Faculty of Chemistry and Geosciences Erzurum Technical University (Turkey) TR ERZURUM02 053 Physical sciences Nomination deadline:7 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
88 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 2 10 2 10
89 Faculty of Chemistry and Geosciences Istanbul Gedik University (Turkey) TR ISTANBU42 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 31 d. 1 10 1 10 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
90 Faculty of Chemistry and Geosciences Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 30 d. 2 10 2 10 English, Turkish(Level: B1)
91 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
92 Faculty of Chemistry and Geosciences Manisa Celal Bayar University (Turkey) TR MANISA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
93 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
94 Faculty of Economics and Business Administration Universität Graz (Austria) A GRAZ01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
95 Faculty of Economics and Business Administration Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0488 Business, Administration and Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
96 Faculty of Economics and Business Administration FHS Kufstein Tirol Bildungs-GMBH (Austria) A KUFSTEI01 041 Business and administration 1 5 English(Level: B2)
97 Faculty of Economics and Business Administration University of Antwerp (Belgium) B ANTWERP01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 2 10 Dutch(Level: B2)
English(Level: B2)
98 Faculty of Economics and Business Administration Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
99 Faculty of Economics and Business Administration Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) B LEUVEN01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
Dutch(Level: B2) Comments: Bachelor - B2, Master - C1
Bachelor - B2, Master - C1
100 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
101 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
102 Faculty of Economics and Business Administration University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
103 Faculty of Economics and Business Administration Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 041 Business and administration 4 20
104 Faculty of Economics and Business Administration European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0413 Management and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
105 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
106 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
107 Faculty of Economics and Business Administration VŠB-Technicka Univerzita Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 5 1 5
108 Faculty of Economics and Business Administration Institute of Finance and Administration (Czech Republic) CZ PRAHA13 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
109 Faculty of Economics and Business Administration Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 1 5 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
110 Faculty of Economics and Business Administration Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
111 Faculty of Economics and Business Administration Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
112 Faculty of Economics and Business Administration Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
113 Faculty of Economics and Business Administration Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
114 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
115 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
116 Faculty of Economics and Business Administration Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
117 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
118 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 2 10 English, German(Level: B2)
119 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
120 Faculty of Economics and Business Administration Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
121 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German(Level: B2)
122 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
123 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
124 Faculty of Economics and Business Administration Handelshøjskolen i København (Denmark) DK KOBENHA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 5 English(Level: C1) Comments: English-TOEFL (iBT), IELTS, Cambridge Certificate
125 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: several courses in English
126 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
127 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
128 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
129 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
130 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Spain) E MADRID01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 5 Spanish(Level: B1)
131 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 4 20 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2)
132 Faculty of Economics and Business Administration Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
133 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
134 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2)
135 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
136 Faculty of Economics and Business Administration Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
137 Faculty of Economics and Business Administration Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0413 Management and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Estonian(Level: )
138 Faculty of Economics and Business Administration University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
139 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
140 Faculty of Economics and Business Administration ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
141 Faculty of Economics and Business Administration Grenoble IAE (INP-UGA) (France) F GRENOBL22 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
142 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL55 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Economics 2 10 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
143 Faculty of Economics and Business Administration University of Lille (France) F LILLE103 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
144 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B2)
145 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
146 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Paris (France) F PARIS482 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B2)
147 Faculty of Economics and Business Administration NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)English(Level: ) Comments: IELTS 6.0 of TOEFL 85
148 Faculty of Economics and Business Administration Rennes School of Business (France) F RENNES27 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
149 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B2)
150 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
151 Faculty of Economics and Business Administration Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 French, English(Level: B1)
152 Faculty of Economics and Business Administration The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
153 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
154 Faculty of Economics and Business Administration University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
155 Faculty of Economics and Business Administration University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
156 Faculty of Economics and Business Administration Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 5 d. 2 10 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
157 Faculty of Economics and Business Administration Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
158 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics 1 5
159 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 5 30 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
160 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italy) I CASSINO01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
161 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:1 month 31 d. Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
162 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
163 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
164 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
165 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
166 Faculty of Economics and Business Administration Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
167 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa (Italy) I NAPOLI04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
168 Faculty of Economics and Business Administration Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
169 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 5 1 5
170 Faculty of Economics and Business Administration Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Tik MA 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
171 Faculty of Economics and Business Administration Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Latvian, English(Level: B1)
172 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
173 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
174 Faculty of Economics and Business Administration The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
175 Faculty of Economics and Business Administration Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
176 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit van Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 8 d. 1 5 English(Level: B2)
177 Faculty of Economics and Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
178 Faculty of Economics and Business Administration Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
179 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 Portuguese, English(Level: B2)
180 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
181 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
182 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
183 Faculty of Economics and Business Administration Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
184 Faculty of Economics and Business Administration Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration 2 10 English(Level: B2)
185 Faculty of Economics and Business Administration Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English, Polish(Level: B2)
186 Faculty of Economics and Business Administration Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
187 Faculty of Economics and Business Administration Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French, Romanian(Level: B1)
188 Faculty of Economics and Business Administration Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
189 Faculty of Economics and Business Administration Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B1)
190 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
191 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
192 Faculty of Economics and Business Administration Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
193 Faculty of Economics and Business Administration Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
194 Faculty of Economics and Business Administration Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Department of Economics 1 5 English(Level: B2)
195 Faculty of Economics and Business Administration Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Department of Business Administration 2 10 English(Level: B2)
196 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
197 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
198 Faculty of Economics and Business Administration Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
199 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
200 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 German(Level: B2)
201 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 German(Level: B2)
202 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
203 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 20 French(Level: B1)
204 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages (translation) 2 10 1 5 English(Level: B2)
205 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
206 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages 2 10 2 10 English(Level: B1)
207 Faculty of Philology Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) B LEUVEN01 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Comments: Faculty of Arts 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
208 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 Russian, English(Level: B1)
209 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 Russian, English(Level: B1)
210 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
211 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
212 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
213 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
214 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
215 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 1 5 1 5 English(Level: B2)
216 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester, gali vykti ir MA ar PHD pakopos studentas 1 6 English(Level: B2)
217 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Arts) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 12 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai (Faculty of Arts) 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1)
218 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Education) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics (English) Document submit deadline:1 month 12 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
219 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
220 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
221 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
222 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
223 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
224 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
225 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
226 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1)
227 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (English language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
228 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
229 Faculty of Philology Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 0232 Literature and linguistics Comments: German as a Foreigh Language 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: for courses in German
for courses in English
230 Faculty of Philology Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 0232 Literature and linguistics Comments: Slavic Studies 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: for courses in German
for courses in English
231 Faculty of Philology Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
232 Faculty of Philology Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany) D LUDWIGB01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
233 Faculty of Philology Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany) D LUDWIGB01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
234 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
235 Faculty of Philology Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
236 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
237 Faculty of Philology Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
238 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German(Level: B1)
239 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
240 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
241 Faculty of Philology Aalborg Universitet (NORDLIKS tinklas) (Denmark) DK ALBORG01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS:https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams; gali vykti ir MA pakopos studentas 1 5 Danish(Level: B2)
English(Level: B2)
242 Faculty of Philology Syddansk Universitet (NORDLIKS tinklas) (Denmark) DK ODENSE01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 English, Danish(Level: )
243 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Catalan, Spanish, English(Level: B1)
244 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 2 10 Spanish(Level: B1)
245 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 3 27 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
246 Faculty of Philology Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
247 Faculty of Philology Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
248 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 Spanish, English(Level: B1)
249 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish(Level: B2) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
250 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Spanish(Level: B2) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
251 Faculty of Philology Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 3 30 Spanish(Level: B1)
252 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Faculty of Philology, campus Santiago 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Certificate
253 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Faculty of Humanities, campus in Lugo 3 27 Spanish, Galician(Level: B1)
254 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 1 10 Spanish, English(Level: B2)
255 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
256 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
257 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Institute of Estonian and General Linguistics 1 5 1 5 English(Level: B2)
258 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (German language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Department of German Studies 1 5 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
259 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Department of Classical Studies; Gali vykti ir PHD studentas 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
260 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Department of English Studies 2 10 2 10 2 10 English(Level: B2)
261 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
262 Faculty of Philology Universite de Picardie Jules Verne (France) F AMIENS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 French(Level: B1)
263 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 2 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
264 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B1)
265 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1)
266 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B1)
267 Faculty of Philology Universite du Maine (France) F LEMANS01 023 Languages (French) 5 25 French(Level: B2)
268 Faculty of Philology University of Lille (France) F LILLE103 023 Languages 5 25 French(Level: B1)
269 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French(Level: B2)
270 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
271 Faculty of Philology Universite de Nantes (France) F NANTES01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
272 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
273 Faculty of Philology Institut National des langues et Civilisations Orientales (INALCO) (France) F PARIS178 023 Languages Nomination deadline:10 month 8 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
274 Faculty of Philology ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) (France) F PARIS379 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 6 30 French(Level: B1)
English, German, Spanish, Italian, Chinese, Arabic(Level: B2)
275 Faculty of Philology Universite de Paris (France) F PARIS482 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 4 20 French(Level: B1)
276 Faculty of Philology Universite de Poitiers (France) F POITIER01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 15 d. 3 15 French(Level: B1)
277 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
278 Faculty of Philology Institut Catholique de Toulouse (France) F TOULOUS09 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
English(Level: B2)
279 Faculty of Philology Institut Catholique de Toulouse (France) F TOULOUS09 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
English(Level: B2)
280 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 20 French, English(Level: B2) Comments: English-B1
281 Faculty of Philology University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0232 Literature and linguistics 3 18 Greek(Level: B1)
English(Level: B2)
282 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Greek, English(Level: B1)
283 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
284 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
285 Faculty of Philology University of Split (Croatia) HR SPLIT01 023 Languages 2 10 2 10 English(Level: B2)
286 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B2)
287 Faculty of Philology Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Hungarian(Level: B1)
288 Faculty of Philology University of Sopron (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
289 Faculty of Philology Universita degli Studi de Bari Aldo Moro (Italy) I BARI01 023 Languages Document submit deadline:11 month 20 d. 3 30 French, English. Spanish(Level: B1)
290 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
291 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
292 Faculty of Philology Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian(Level: A1)
English, Romanian(Level: B1)
293 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 2 12 Italian(Level: A2)
294 Faculty of Philology Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
Italian(Level: B1)
295 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
296 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 023 Languages 4 20 French, Russian, Spanish(Level: B1)
297 Faculty of Philology Universita del Salento (Italy) I LECCE01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 Italian(Level: B1)
298 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
299 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
300 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 023 Languages (English, French) Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
301 Faculty of Philology I.U.M. Academy School (Italy) I NAPOLI10 023 Languages 3 15
302 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
303 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
304 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA01 023 Languages 1 10 2 20 1 10
305 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Perugia (Italy) I PERUGIA06 023 Languages Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
306 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
307 Faculty of Philology Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 023 Languages 1 5 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
308 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
309 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 3 15 Italian(Level: )
310 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
311 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
312 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
313 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
314 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
315 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
316 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
317 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B1)
318 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
319 Faculty of Philology SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 023 Languages (English, German, French, Russian, Spanish) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Macedonian(Level: B2)
English (selected courses)(Level: B2)
320 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
Norwegian(Level: B2)
321 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (NORDLIKS tinklas) (Norway) N BERGEN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
322 Faculty of Philology Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English, Norwegian(Level: B1)
323 Faculty of Philology Universitetet i Agder (NORDLIKS tinklas) (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
324 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5
325 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (NORDLIKS tinklas) (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
326 Faculty of Philology UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
327 Faculty of Philology UiT The Arctic University of Norway (NORDLIKS tinklas) (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
328 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
329 Faculty of Philology Polytechnic Institute of Braganca (Portugal) P BRAGANC01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 4 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1)
330 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 1 5 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
331 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
332 Faculty of Philology Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
333 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
334 Faculty of Philology Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
335 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, Polish(Level: B1)
336 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English, Polish(Level: B1)
337 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages (Russian language) 3 15 Russian(Level: B1)
338 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0232 Literature and linguistics 2 10 Russian(Level: B1)
339 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
340 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
341 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
342 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
343 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
344 Faculty of Philology Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland) PL KRAKOW08 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Polish, English(Level: B2)
345 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir anglistikos studentai 2 12 2 12 English, Polish(Level: B2)
346 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 Russian(Level: B1)
347 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
Polish(Level: B1)
348 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
349 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
350 Faculty of Philology Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish, English(Level: B1)
351 Faculty of Philology Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish, English(Level: B1)
352 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
353 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
354 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
355 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 2 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
356 Faculty of Philology Uniwersytet Rzeszowski (Poland) PL RZESZOW02 023 Languages (English,Polish, Russian, German) Nomination deadline:10 month 20 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
Polish, Russian, German(Level: B1)
357 Faculty of Philology Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 023 Languages (Polish language) 2 10 Polish(Level: B2)
358 Faculty of Philology Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 3 30 Italian, French, English, Polish(Level: B1)
359 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
360 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
361 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)
362 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
363 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Languages - translation (English, Italian, German, Russian, Polish) 1 5 1 5 English, Italian, German, Russian, Polish(Level: B2)
364 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (English language) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 2 10 2 10 English(Level: B2)
365 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
366 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
367 Faculty of Philology Institute of Slavic Studeies Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW85 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish(Level: B2)
other Slavic languages or English(Level: B2)
368 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
369 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
370 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English, Spanish, Russian, French(Level: B1)
371 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages (English language) Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 English(Level: B2)
372 Faculty of Philology Högskolan Dalarna (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S FALUN01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 English(Level: B2)
373 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1) Comments: IELTS 6.5/ TOEFL 90
374 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:9 month 15 d. Comments: Dep.of Swedish 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
375 Faculty of Philology Stockholms universitet (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 Swedish, English(Level: B2)
376 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 3 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 1 5 English(Level: B1)
377 Faculty of Philology Uppsala Universitet (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S UPPSALA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B2)
378 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
379 Faculty of Philology Linnaeus University (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S VAXJO03 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B2)
380 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 Finnish, Swedish, English(Level: B2)
381 Faculty of Philology University of Helsinki (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Finnish, Swedish, English(Level: B2)
382 Faculty of Philology University of Jyväskylä (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF JYVASKY01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 11 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Finnish, English(Level: )
383 Faculty of Philology University of Oulu (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF OULU01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Finnish, English(Level: )
384 Faculty of Philology Tampere University (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF TAMPERE17 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 1 5 Finnish, English(Level: B2)
385 Faculty of Philology University of Turku (Finland) SF TURKU01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Finnish, English(Level: B2)
386 Faculty of Philology Abo Akademi University (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF TURKU02 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-studentams 1 5 Swedish, English(Level: B2)
387 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
388 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
389 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
390 Faculty of Philology Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 2 10 English(Level: B1)
Slovak(Level: A1)
391 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
392 Faculty of Philology Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0232 Literature and linguistics 4 20 2 10 2 10 Turkish, English(Level: B1)
393 Faculty of Philology Duzce University (Turkey) TR DUZCE01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 1 10 Turkish(Level: B1)
394 Faculty of Philology Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 023 Languages 3 15 English(Level: B2)
395 Faculty of Philology Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 Russian, English(Level: B1)
396 Faculty of Philology Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Turkish, English(Level: B2)
397 Faculty of Philology Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages 1 5 English(Level: B1)
398 Faculty of Philology Inonu University (Turkey) TR MALATYA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
399 Faculty of Philology University of Gaziosmanpasa (Turkey) TR TOKAT01 023 Languages 3 15 English(Level: B1)
Turkish(Level: B1)
400 Faculty of Philology Karadeniz Technical University (Turkey) TR TRABZON01 023 Languages (Turkish language) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
401 Faculty of Philology Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
402 Faculty of Philosophy Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
403 Faculty of Philosophy Thomas More Mechelen Antwerpen (Belgium) B MECHELE14 0313 Psychology 3 12 English(Level: B2)
404 Faculty of Philosophy Plovdivski Universitet "Paisii Hilendarski" (Bulgaria) BG PLOVDIV04 011 Education Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
405 Faculty of Philosophy Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
406 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
407 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
408 Faculty of Philosophy University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 2 10 English(Level: B1)
409 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
410 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
411 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
412 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
413 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
414 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
415 Faculty of Philosophy Fachhochschule Dresden, University of Applied Sciences (Germany) D DRESDEN10 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: B2) Comments: English (some courses are offered)
416 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
417 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
418 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
419 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0114 Elementary and Primary Education Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
420 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 German; English(Level: B1)
421 Faculty of Philosophy Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
422 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
423 Faculty of Philosophy Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Germany) D KARLSRU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: B1)
424 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 3 12 3 12 German, English(Level: B1)
425 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
426 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
427 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
428 Faculty of Philosophy UCL University College (Denmark) DK ODENSE23 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
429 Faculty of Philosophy Universidad de Extremadura (Spain) E BADAJOZ01 0314 Sociology (Criminology) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
430 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
431 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
432 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
433 Faculty of Philosophy Universidad Nacional de Educacion a Distancia (Spain) E MADRID01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
434 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B2) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
435 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
436 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
437 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
438 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
439 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0221 Religion and theology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
440 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
441 Faculty of Philosophy Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French(Level: B1)
442 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 10 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
443 Faculty of Philosophy Institut Catholique de Toulouse (France) F TOULOUS09 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
444 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 English, Croatian(Level: B2)
445 Faculty of Philosophy Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 011 Education Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
446 Faculty of Philosophy Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 011 Education Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
447 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
448 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5
449 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
450 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 022 Humanities (oriental studies) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
451 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
452 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5
453 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 8
454 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
455 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
456 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
457 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
458 Faculty of Philosophy Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 011; 022 Education, Philosophy, Sociology, Social Work Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentai 4 40 English(Level: B1)
Norwegian(Level: B1)
459 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
460 Faculty of Philosophy Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
461 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
462 Faculty of Philosophy Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
463 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
464 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
465 Faculty of Philosophy Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology (Criminology) 1 10 1 10 English(Level: B1)
466 Faculty of Philosophy Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0923 Social work and counselling 1 5
467 Faculty of Philosophy Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0313 Psychology 1 5
468 Faculty of Philosophy Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
469 Faculty of Philosophy Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0223 Philosophy and ethics 1 5 1 5
470 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
471 Faculty of Philosophy Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0288; 02 Interdisciplinary area studies; Language acquisition; Religion and theology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
472 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0223; 03 Philosophy and ethics; Psychology Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro ar doktorantūros pakopos studentai 1 5 Polish, English(Level: B2)
473 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
474 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
475 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
476 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
477 Faculty of Philosophy University of Life Sciences in Lublin (Poland) PL LUBLIN04 0314 Sociology and cultural studies Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 English(Level: B1)
478 Faculty of Philosophy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 1 6 Polish, English(Level: B1)
479 Faculty of Philosophy Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 011 Education Document submit deadline:11 month 15 d. 4 16 Polish, English(Level: B1)
480 Faculty of Philosophy Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 011; 031 Education, Psychology, Sociology 1 5 1 5 English(Level: B1)
481 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
482 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
483 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
484 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
485 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
486 Faculty of Philosophy Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) PL WARSZAW07 0223; 03 Philosophy and ethics; Sociology Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
487 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
488 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 011 Education Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
489 Faculty of Philosophy Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 031 Social and behavioural sciences Comments: Social policy 1 5 1 5 English(Level: B2)
490 Faculty of Philosophy Halmstad University (Sweden) S HALMSTA01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B2)
491 Faculty of Philosophy Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1; English- IELTS 6.5/ TOEFL 90
492 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
493 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 10 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Swedish(Level: B1)
494 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 3 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 English, Swedish(Level: B2)
495 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 11 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
496 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
497 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentai 1 5 Finnish, English(Level: B2)
498 Faculty of Philosophy Abo Akademi University (Finland) SF TURKU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Swedish(Level: B2)
English(Level: B2)
499 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
500 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
501 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
502 Faculty of Philosophy Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
503 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B2)
504 Faculty of Philosophy Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0314 Sociology and cultural studies Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
505 Faculty of Philosophy Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
506 Faculty of Philosophy Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
507 Faculty of Philosophy Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 2 10 2 10 Turkish arba English(Level: B1)
508 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
509 Faculty of Philosophy Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 022; 023 Humanities; Languages Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
510 Faculty of Philosophy Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Turkish, English(Level: B1)
511 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
512 Faculty of Philosophy Altinbas University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5 1 5
513 Faculty of Philosophy Altinbas University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
514 Faculty of Philosophy Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
515 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
516 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
517 Faculty of Philosophy Mersin University (Turkey) TR MERSIN01 0114 Teacher training with subject specialization 2 20 1 10 1 10 English(Level: B2)
518 Faculty of Philosophy Mersin University (Turkey) TR MERSIN01 023 Languages (Turkish language) 2 20 1 10 1 10 English(Level: B2)
519 Faculty of Philosophy Mersin University (Turkey) TR MERSIN01 0313 Psychology 2 20 1 10 1 10 English(Level: B2)
520 Faculty of Philosophy Mersin University (Turkey) TR MERSIN01 0314 Sociology and cultural studies 2 20 1 10 1 10 English(Level: B2)
521 Faculty of Philosophy Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 3 15
522 Faculty of Philosophy University of Gaziosmanpasa (Turkey) TR TOKAT01 022; 023 Humanities; Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 1 10 English(Level: B2)
523 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
524 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
525 Faculty of Physics Hasselt University (Belgium) B DIEPENB01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Priima tik pavasario semestro studijos 2 10 1 5 English(Level: B2)
526 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
527 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
528 Faculty of Physics Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0533 Physics 2 10 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
529 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 2 10 1 5 German, English(Level: B1)
530 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 4 1 4 English(Level: B1)
531 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
532 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
533 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:1 month 5 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
534 Faculty of Physics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
535 Faculty of Physics Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 12 1 12 1 12 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: limited number of courses in English
536 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
537 Faculty of Physics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
538 Faculty of Physics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 071 Engineering Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
539 Faculty of Physics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
540 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL55 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: Gali vykti ir 0715 Mechanikos studentai 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
541 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
542 Faculty of Physics University of Lille (France) F LILLE103 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
543 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
544 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
545 Faculty of Physics Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 French(Level: B1)
English(Level: B1)
546 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
547 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: limited number of courses in English
548 Faculty of Physics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 071 Engineering 1 5 1 5
549 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 071 Engineering Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Italian, English(Level: B1)
550 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
551 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
552 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
553 Faculty of Physics Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy) I MODENA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 Italian(Level: )English(Level: ) Comments: B1(BA), B2 (MA, PHD)
554 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
555 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
556 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
557 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2)
558 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
559 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
560 Faculty of Physics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 English, Polish(Level: B1)
561 Faculty of Physics Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0533; 06 Physics, Information and Communication Technologies Nomination deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
562 Faculty of Physics Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
563 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
564 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
565 Faculty of Physics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
566 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
567 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
568 Faculty of Physics Universitatea "Politehnica" din Bucuresti (Romania) RO BUCURES11 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
569 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
570 Faculty of Physics Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 071 Engineering Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Finnish(Level: )
571 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
572 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
573 Faculty of Physics Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
574 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
575 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
576 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Comments: Department of Metallurgical and Materials Engineering 1 5 1 5
577 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
578 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
579 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 1 10 English(Level: B1)
580 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
581 Faculty of Physics Dokuz Eylul University (Turkey) TR IZMIR01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 20 1 10 1 10 Turkish, English(Level: B1)
582 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:12 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
583 Faculty of Physics Gebze Technical University (Turkey) TR KOCAELI01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 English(Level: B1)
Turkish(Level: B1)
584 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
585 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
586 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
587 Life Sciences Centre Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
588 Life Sciences Centre Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0511 Biology Nomination deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: B1)
589 Life Sciences Centre Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany) D TUBINGE01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
590 Life Sciences Centre Universitat Pompeu Fabra (Spain) E BARCELO15 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 English(Level: B2)
Spanish(Level: B2)
591 Life Sciences Centre Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (Spain) E BARCELO24 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B2) Comments: DELE Spanish; TOEFL English
592 Life Sciences Centre Universidad Francisco de Vitoria (UFV Madrid) (Spain) E MADRID28 0511; 05 Biology; Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 Spanish(Level: B1)
593 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
594 Life Sciences Centre Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0511 Biology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5 English(Level: B2)
595 Life Sciences Centre Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5 English(Level: B2)
596 Life Sciences Centre University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 1 10 English(Level: B2)
597 Life Sciences Centre Lyon Catholic University (France) F LYON10 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B2)
English(Level: B2)
598 Life Sciences Centre Universite de Montpellier (France) F MONTPEL54 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
599 Life Sciences Centre Universite de Montpellier (France) F MONTPEL54 0521 Environmental sciences 1 5 1 5 French(Level: B2)
600 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B2)
601 Life Sciences Centre Universite Paris-Saclay (France) F PARIS481 0511 Biology Nomination deadline:10 month 25 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 3 30 French(Level: B2)
602 Life Sciences Centre Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 25 d. 2 20 French(Level: B1)
603 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
604 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
605 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
606 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 English(Level: B2) Comments: For general courses: Level B2
607 Life Sciences Centre Acores University (Portugal) P ACORES01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 31 d. 2 20 1 10 Portuguese(Level: B1) Comments: English tutorial
608 Life Sciences Centre Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
609 Life Sciences Centre Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
610 Life Sciences Centre University of Life Sciences in Lublin (Poland) PL LUBLIN04 0511 Biology 1 10 1 10 English(Level: B1)
611 Life Sciences Centre Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
612 Life Sciences Centre West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
613 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
614 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
615 Life Sciences Centre Karolinska Institutet (Sweden) S STOCKHO03 0510 Biomedical Science 2 10 English(Level: B2)
616 Life Sciences Centre University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
617 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
618 Life Sciences Centre Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 05 Molecular Biology, Genetics Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
619 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
620 Life Sciences Centre Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 Turkish(Level: B2)
English(Level: B2)
621 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10
622 Life Sciences Centre Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0511; 05 Biology; Biotechnology 1 10 1 10 English(Level: B1)
623 Life Sciences Centre Uskudar University (Turkey) TR ISTANBU46 05 Molecular Biology, Genetics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
624 Life Sciences Centre Uskudar University (Turkey) TR ISTANBU46 05 Bioengineering Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
625 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 French(Level: B1)
626 Faculty of History Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
627 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
628 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B2)
629 Faculty of History Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
630 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
631 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
632 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 Spanish, Catalan(Level: B1)
633 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
634 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
635 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
636 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French(Level: B1)
637 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
638 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 Greek(Level: A2)
English(Level: B1) Comments: many of courses are taught in modern Greek
limited number of courses in English
639 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
640 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
641 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 4 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 English(Level: B1)
642 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
643 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
644 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
645 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
646 Faculty of History Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
647 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
648 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Sutartis tarp IF ir Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos fakulteto; gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
649 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
650 Faculty of History University of Oulu (Finland) SF OULU01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Finnish(Level: B2)
651 Faculty of History Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
652 Faculty of History Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
653 Kaunas Faculty Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) B LEUVEN01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Dutch(Level: B2) Comments: Bachelor - B2, Master - C1
Bachelor - B2, Master - C1
654 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
655 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
656 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
657 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
658 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
659 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
660 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
661 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
662 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
663 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
664 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
665 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 1015 Travel. tourism, leisure Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
666 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
667 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
668 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
669 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
670 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B1)
671 Kaunas Faculty Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
672 Kaunas Faculty University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
673 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 023 Languages Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
674 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
675 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
676 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
677 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
678 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
679 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 22 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
680 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 22 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
681 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 22 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
682 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B1)
683 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
684 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
685 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
686 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (Baltic studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
687 Kaunas Faculty Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
688 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
689 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
690 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
691 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
692 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
693 Kaunas Faculty Reutlingen University (Germany) D REUTLIN02 061; 068 Information and Communication Technologies, Interdisciplinary Programs Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
694 Kaunas Faculty Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
695 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 spanish, English (some courses)(Level: B1)
696 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
697 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: )
698 Kaunas Faculty Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
699 Kaunas Faculty University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
700 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
701 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
702 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
703 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
704 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Galician, English(Level: B1)
705 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1)
706 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
707 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: English for Modern Languages
708 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
709 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
710 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4.5 1 4.5 Spanish(Level: B1)
711 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B2) Comments: Magistro studentams C1
712 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: C2)
713 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
714 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
715 Kaunas Faculty University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
716 Kaunas Faculty Institut National Universitaire Jean-Francois Champollion (France) F ALBI11 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 French(Level: B1)
717 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
718 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
719 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
720 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
721 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
722 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
723 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
724 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
725 Kaunas Faculty IGS Association - American Business School Paris (France) F PARIS363 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. 3 15 English(Level: B2)
French(Level: B2)
726 Kaunas Faculty Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2)
727 Kaunas Faculty Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2)
728 Kaunas Faculty Agricultural University of Athens (Greece) G ATHINE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 25 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 2 10 English, Greek(Level: B2)
729 Kaunas Faculty Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
730 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
731 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
732 Kaunas Faculty Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
733 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
734 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
735 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
736 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
737 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
738 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
739 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
740 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir kalbas studijuojantis studentas 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
741 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
742 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
743 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir ekonomikos ar verslo krypties studentas 1 10 English, Italian(Level: B2)
744 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
745 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
746 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
747 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
748 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
749 Kaunas Faculty Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
750 Kaunas Faculty Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
751 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
752 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
753 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
754 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
755 Kaunas Faculty Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
756 Kaunas Faculty Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
757 Kaunas Faculty Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
758 Kaunas Faculty Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
759 Kaunas Faculty Latvia University of Life Sciences and Technologies (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
760 Kaunas Faculty Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 041 Business and administration 1 5 1 5 English(Level: B1)
761 Kaunas Faculty Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5 English(Level: B1)
762 Kaunas Faculty Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
763 Kaunas Faculty Latvian Academy of Culture (Latvia) LV RIGA08 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 Latvian, English(Level: B2)
764 Kaunas Faculty Latvian Academy of Culture (Latvia) LV RIGA08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 Latvian, English(Level: B2)
765 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
766 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
767 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
768 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
769 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:11 month 30 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
770 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
771 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
772 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
773 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
774 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
775 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
776 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
777 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
778 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
779 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
780 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
781 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
782 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
783 Kaunas Faculty University "St KlimentOhridski" - Bitola (Macedonia) MK BITOLA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Macedonian(Level: B1)
English(Level: B2)
784 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
785 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
786 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
787 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
788 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
789 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
790 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
791 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Eindhoven 1 5 English(Level: B2)
792 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
793 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
794 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
795 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
796 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
797 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
798 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
799 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
800 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
801 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
802 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
803 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
804 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
805 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
806 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0413 Management and administration Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
807 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0412 Finance, banking, insurance Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
808 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
809 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
810 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
811 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
812 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
813 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
814 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
815 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
816 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
817 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
818 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
819 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
820 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
821 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
822 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
823 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
824 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
825 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
826 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
827 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
828 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
829 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
830 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
831 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
832 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
833 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
834 Kaunas Faculty Dimitrie Cantemir Christian University (Romania) RO BUCURES31 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
835 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 4 20 English, Swedish(Level: B2)
836 Kaunas Faculty Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English, Swedish(Level: )
837 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
838 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
839 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
840 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1)
841 Kaunas Faculty Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 023, 011 Languages, Education Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: B2)
842 Kaunas Faculty Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 3 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
843 Kaunas Faculty Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
844 Kaunas Faculty University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
845 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
846 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
847 Kaunas Faculty Alanya University (Turkey) TR ANTALYA04 023 Languages Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
848 Kaunas Faculty Alanya University (Turkey) TR ANTALYA04 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
849 Kaunas Faculty Alanya University (Turkey) TR ANTALYA04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
850 Kaunas Faculty Alanya University (Turkey) TR ANTALYA04 0311 Economics Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
851 Kaunas Faculty Alanya University (Turkey) TR ANTALYA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
852 Kaunas Faculty Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0311 Economics 1 10 1 10
853 Kaunas Faculty Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 041 Business and administration 1 10 1 10
854 Kaunas Faculty Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
855 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
856 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
857 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5
858 Kaunas Faculty Bilkent University (Turkey) TR ANKARA07 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 10
859 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
860 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
861 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
862 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
863 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
864 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
865 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
866 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
867 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
868 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
869 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0232 Literature and linguistics 1 5 1 5
870 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
871 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
872 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
873 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
874 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
875 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
876 Kaunas Faculty Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages Nomination deadline:1 month 1 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: )
877 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5
878 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5
879 Kaunas Faculty Istanbul Esenyurt University (Turkey) TR ISTANBU50 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
880 Kaunas Faculty Istinye University (Turkey) TR ISTANBU61 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 30 d. Comments: Gali vykti ir Vertimo studijų studentai; 041 srityje gali vykti ir magistro lygmens studentas 2 12 Turkish, English(Level: B2)
881 Kaunas Faculty Istanbul Galata University (Turkey) TR ISTANBU69 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Turkish(Level: B1)
882 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
883 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
884 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
885 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
886 Kaunas Faculty Izmir Bakircay Universitesi (Turkey) TR IZMIR10 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
887 Kaunas Faculty Izmir Bakircay Universitesi (Turkey) TR IZMIR10 0413 Management and administration Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
888 Kaunas Faculty Izmir Bakircay Universitesi (Turkey) TR IZMIR10 0488 Business, Administration and Law Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
889 Kaunas Faculty Izmir Bakircay Universitesi (Turkey) TR IZMIR10 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
890 Kaunas Faculty Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
891 Kaunas Faculty Cag University (Turkey) TR MERSIN02 023 Languages Nomination deadline:12 month 30 d. 2 10 Turkish, English(Level: B1)
892 Kaunas Faculty University of Hertfordshire (United Kingdom) UK HATFIEL01 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
893 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 German; English(Level: B2)
894 Faculty of Communication Haute Ecole Galilee - IHECS (Belgium) B BRUXEL84 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 French(Level: B1)
English(Level: B1)
895 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
896 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
897 Faculty of Communication Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
898 Faculty of Communication Metropolitan University Prague (Czech Republic) CZ PRAHA18 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 10 d. 1 6 2 12 English(Level: B2)
899 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
900 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
901 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 German; English(Level: B1)
902 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
903 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
904 Faculty of Communication Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
905 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
906 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 8 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
907 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:10 month 8 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
908 Faculty of Communication Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0215 Music and performing arts Nomination deadline:9 month 25 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: C1) Comments: C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5
909 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 English(Level: C1)
910 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
911 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
912 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
913 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
914 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
915 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
916 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
917 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
918 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: ISTC 1 5 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
919 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
920 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
921 Faculty of Communication University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France) F PARIS003 0215 Music and performing arts Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 French(Level: B2)
922 Faculty of Communication University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France) F PARIS003 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 French(Level: B2)
923 Faculty of Communication ISCOM Paris | Higher Institute for Communications and Advertising (France) F PARIS404 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 French(Level: B2)
English(Level: B2)
924 Faculty of Communication Universite de Paris (France) F PARIS482 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 6 30 French(Level: B2)
925 Faculty of Communication University of Dubrovnik (Croatia) HR DUBROVN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B1)
926 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
927 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 English(Level: B2)
928 Faculty of Communication Budapest Business University (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
929 Faculty of Communication Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 6 1 3 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
930 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Italian, English(Level: B1)
931 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5 1 5
932 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
933 Faculty of Communication Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 30 d. 2 12 2 12 Italian(Level: B2)
English(Level: B2)
934 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2)
935 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
936 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
937 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
938 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:12 month 31 d. 2 12 English(Level: B1)
939 Faculty of Communication Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
940 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
941 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
942 Faculty of Communication Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
943 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Housing deadline 20 October and 15 May 4 20 English(Level: B2)
944 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0414 Marketing and advertising Comments: Creative writting 5 25
945 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
946 Faculty of Communication Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month Document submit deadline:11 month Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: selected courses
947 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
948 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
949 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
950 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
951 Faculty of Communication Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 032 Journalism and information 2 10
952 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
953 Faculty of Communication Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
954 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B1)
955 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
956 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
957 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
958 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
959 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
960 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
961 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 2 10 English(Level: B1)
962 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
963 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
964 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 11 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
965 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
966 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
967 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
968 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
969 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
970 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
971 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
972 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5
973 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 2 10 2 10 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
974 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
975 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
976 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10
977 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
978 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
979 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
980 Faculty of Communication Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 032 Journalism and information 2 10 2 10 English(Level: B2)
981 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 032 Journalism and information 1 5 1 5
982 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
983 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 12 Turkish, English(Level: B1)
984 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 1 12 Turkish, English(Level: B1)
985 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Novi Sad (Serbia) RS NOVISAD02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Serbian(Level: B2)
986 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Novi Sad (Serbia) RS NOVISAD02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Serbian(Level: B2)
987 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
988 Faculty of Mathemtics and Informatics Johannes Kepler Universität Linz (Austria) A LINZ01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: )
989 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
990 Faculty of Mathemtics and Informatics UC Leuven-Limburg (Belgium) B LEUVEN18 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
991 Faculty of Mathemtics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 6 English(Level: B1)
992 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
993 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
994 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
995 Faculty of Mathemtics and Informatics Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek, English(Level: B2)
996 Faculty of Mathemtics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B2)
997 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
998 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 011 Education 1 5 1 5
999 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 12 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
1000 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
1001 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: Where indicated
1002 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
1003 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
1004 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1)
1005 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
1006 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
1007 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
1008 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 German, English(Level: B2)
1009 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen (Germany) D SIGMARI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:3 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
1010 Faculty of Mathemtics and Informatics Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1011 Faculty of Mathemtics and Informatics Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10 1 10
1012 Faculty of Mathemtics and Informatics Aalborg Universitet (Denmark) DK ALBORG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: C1) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
1013 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
1014 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: ) Comments: several courses in English
1015 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Faculty of Engineering 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
1016 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Faculty of Informatics 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
1017 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 054; 061 Mathematics; Information and Communication Technologies Comments: Doctoral School 2 10 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2)
1018 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 Spanish, English(Level: B1)
1019 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
1020 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 3 27 Spanish(Level: B1)
1021 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
1022 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B1)
1023 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
1024 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Angers (France) F ANGERS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
1025 Faculty of Mathemtics and Informatics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 6 1 6
1026 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
1027 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 2 10
1028 Faculty of Mathemtics and Informatics L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) (France) F EVRY05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 French(Level: B2) Comments: no certificate required
1029 Faculty of Mathemtics and Informatics Telecom SudParis (France) F EVRY11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 1 6 French, English(Level: B1)
1030 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Lille (France) F LILLE103 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
1031 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Nantes (France) F NANTES01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
1032 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
English (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
1033 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
1034 Faculty of Mathemtics and Informatics Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
1035 Faculty of Mathemtics and Informatics Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 3 30 French, English(Level: B1)
1036 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:7 month 15 d. 3 15 English, Greek(Level: B2)
1037 Faculty of Mathemtics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 1 3 Greek, English(Level: B1)
1038 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
1039 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Thessaly (Greece) G VOLOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
1040 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
1041 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 10 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Hungarian(Level: B2)
English(Level: B2)
1042 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
1043 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1044 Faculty of Mathemtics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 Italian(Level: B1)
1045 Faculty of Mathemtics and Informatics Libera Universita di Bolzano (Italy) I BOLZANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: TRŪKSTA vietų rudenį apgyvendinimui, paskirstyti studentus tolygiai rudens ir pavasario semestrui! 1 5 4 20 English, German, Italian(Level: B1)
1046 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italy) I CASSINO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
1047 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 2 10 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1048 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Italy) I CATANZA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
1049 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
1050 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:9 month Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 Italian(Level: A0)
1051 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:2 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 Italian, English(Level: B1)
1052 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 Italian, English(Level: B1)
1053 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
1054 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian, English(Level: B1)
1055 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0541 Mathematics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1056 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1057 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1058 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1059 Faculty of Mathemtics and Informatics Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
1060 Faculty of Mathemtics and Informatics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 English(Level: B1)
1061 Faculty of Mathemtics and Informatics Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1062 Faculty of Mathemtics and Informatics Alberta Koledža (Latvia) LV RIGA45 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 10 English(Level: B1)
1063 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
1064 Faculty of Mathemtics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 6 English(Level: B1)
1065 Faculty of Mathemtics and Informatics Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
1066 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Dutch, English(Level: B2)
1067 Faculty of Mathemtics and Informatics Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 0311 Economics (econometrics) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL: 550/80
1068 Faculty of Mathemtics and Informatics Acores University (Portugal) P ACORES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
1069 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
1070 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Evora (Portugal) P EVORA01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
1071 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Algarve (Portugal) P FARO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 3
1072 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 054; 061 Mathematics; Information and Communication Technologies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 5 25 English(Level: B2)
1073 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Lisboa, Tecnico Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Portuguese (BA), English (MA)(Level: B2)
1074 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
1075 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
1076 Faculty of Mathemtics and Informatics Instituto Politecnico de Setubal (Portugal) P SETUBAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 10 Portuguese, English(Level: B2)
1077 Faculty of Mathemtics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
1078 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1079 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Katowice (Poland) PL KATOWIC02 041 Business and adm