VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

ERASMUS+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2020-2021 akademinių metų pavasario semestrui


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, studentams 2020/2021 akademinių metų pavasario semestrui.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris.
•   Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose. Kai kurių universitetų reikalaujamą kalbos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse.
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija vyksta nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 24 d. 24 val. ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                   for spring semester of the academic year 2020-2021


Dear students,

Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS+ programme for all faculties, which have signed agreements regarding ERASMUS+ exchange for spring semester of academic year 2020/2021.
•    You can apply for study place only at the university which is your faculty’s ERASMUS partner.
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should not be lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements either in the table below or at the websites of host universities.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students but  you may be selected only if there will be   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows total number of students and months, e.g, if you see two students and 10 months this means that the agreement is for two students for  5 months each.
•    Faculty ERASMUS coordinators are responsible for priorities given to the partners.

You can find more information about the ERASMUS+ programme on our website.


Application form for the ERASMUS+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  from 1st of September till 24th of September, 24 o'clock 


  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Technikum Kärnten (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
2 Faculty of Chemistry and Geosciences Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 0712 Environmental protection technology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
3 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
4 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
6 Faculty of Chemistry and Geosciences Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic) CZ PRAHA02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
Czech(Level: B2)
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: German studies:B2
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 3 German(Level: B1)
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
13 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
14 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
15 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 5 German; French(Level: B1)
16 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
17 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
18 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 4,5 English, Spanish(Level: B1)
19 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
20 Faculty of Chemistry and Geosciences Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 12 1 12 English(Level: B2)
Estonian(Level: B2)
21 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: CERF
22 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 6 1 3 1 3 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
23 Faculty of Chemistry and Geosciences Institut Polytechnique UniLaSalle (UniLaSalle) (France) F BEAUVAI02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Institut Polytechnique UniLaSalle (UniLaSalle) (France) F BEAUVAI02 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 French, English(Level: B2)
25 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
27 Faculty of Chemistry and Geosciences Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French(Level: B1)
29 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1)
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French(Level: B1)
33 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
36 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
38 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
39 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
41 Faculty of Chemistry and Geosciences UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 4 d. 1 5 1 5 Norwegian(Level: )English(Level: )
42 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
43 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0512 Biochemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
45 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 Polish, English(Level: B2)
49 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 5 1 10 English(Level: B2)
50 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 English(Level: B1)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
52 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
54 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
55 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
56 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
57 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
59 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
60 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
61 Faculty of Chemistry and Geosciences Lulea University of Technology (Sweden) S LULEA01 053 Physical sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
62 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B1)
63 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
64 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
65 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Faculty of Materials Sciences and Technology 1 6 English(Level: B1)
66 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
67 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
68 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
69 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
70 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
71 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 20 1 10 1 10
72 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
73 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry 1 6 1 6 2 12
74 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
75 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry 2 10 2 10
76 Faculty of Chemistry and Geosciences Istanbul Gedik University (Turkey) TR ISTANBU42 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 31 d. 1 10 1 10 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
77 Faculty of Chemistry and Geosciences Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 30 d. 1 10 1 10 English, Turkish(Level: B1)
78 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
79 Faculty of Chemistry and Geosciences Manisa Celal Bayar University (Turkey) TR MANISA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
80 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
81 Faculty of Economics and Business Administration Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B2)
82 Faculty of Economics and Business Administration Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0488 Business, Administration and Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
83 Faculty of Economics and Business Administration Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
84 Faculty of Economics and Business Administration Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel (Belgium) B LEUVEN01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
85 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
86 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
87 Faculty of Economics and Business Administration University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
88 Faculty of Economics and Business Administration European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0413 Management and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
89 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
90 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
91 Faculty of Economics and Business Administration Institute of Finance and Administration (Czech Republic) CZ PRAHA13 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
92 Faculty of Economics and Business Administration Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
93 Faculty of Economics and Business Administration Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
94 Faculty of Economics and Business Administration Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:1 month 15 d. 3 15 3 15 German(Level: B1)
95 Faculty of Economics and Business Administration Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B1)
96 Faculty of Economics and Business Administration Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
97 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
98 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
99 Faculty of Economics and Business Administration Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
100 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
101 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
102 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
103 Faculty of Economics and Business Administration Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
104 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
105 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
106 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
107 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
108 Faculty of Economics and Business Administration Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Danish, English(Level: C1) Comments: Language requirements
109 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1) Comments: several courses in English
110 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
111 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
112 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Deusto (Spain) E BILBAO02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
113 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 1 9 1 9 Spanish, English(Level: B1)
114 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
115 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
116 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2)
117 Faculty of Economics and Business Administration Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
118 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
119 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2)
120 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
121 Faculty of Economics and Business Administration Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
122 Faculty of Economics and Business Administration Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Estonian(Level: )
123 Faculty of Economics and Business Administration University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
124 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
125 Faculty of Economics and Business Administration ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
126 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
127 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Economics 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
128 Faculty of Economics and Business Administration University of Lille (France) F LILLE103 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
129 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 30 French, English(Level: B2)
130 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 French, English(Level: B2)
131 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
132 Faculty of Economics and Business Administration NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
133 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
134 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
135 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 French, English(Level: B1)
136 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 3 30 French, English(Level: B1)
137 Faculty of Economics and Business Administration The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
138 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
139 Faculty of Economics and Business Administration University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
140 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
141 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
142 Faculty of Economics and Business Administration University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 10 d. 2 10 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
143 Faculty of Economics and Business Administration Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 5 d. 2 10 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
144 Faculty of Economics and Business Administration Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
145 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
146 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics 1 5
147 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
148 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:1 month 31 d. Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
149 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 6 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
150 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
151 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
152 Faculty of Economics and Business Administration Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
153 Faculty of Economics and Business Administration Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 6 English(Level: B1)
154 Faculty of Economics and Business Administration Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
155 Faculty of Economics and Business Administration LUISS (Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali) (Italy) I ROMA03 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:5 month 8 d. Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Priėmimas vykdomas tik rudens semestre 2 10 1 5 English(Level: B2)
Italian(Level: B1)
156 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005 1 6 1 6 Italian, English(Level: )
157 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 5
158 Faculty of Economics and Business Administration Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
159 Faculty of Economics and Business Administration Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Tik MA 5 25 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
160 Faculty of Economics and Business Administration Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Latvian, English(Level: B1)
161 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
162 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
163 Faculty of Economics and Business Administration The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
164 Faculty of Economics and Business Administration Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B1)
165 Faculty of Economics and Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
166 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0311 Economics Nomination deadline:8 month 15 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
167 Faculty of Economics and Business Administration Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
168 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 Portuguese, English(Level: B2)
169 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
170 Faculty of Economics and Business Administration ISAG-Instituto Superior de Adminitracao e Gestao (Portugal) P PORTO16 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Portuguese(Level: )
171 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
172 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
173 Faculty of Economics and Business Administration Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
174 Faculty of Economics and Business Administration Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
175 Faculty of Economics and Business Administration Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
176 Faculty of Economics and Business Administration Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
177 Faculty of Economics and Business Administration Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
178 Faculty of Economics and Business Administration Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 4 20 English, Swedish(Level: B1)
179 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
180 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
181 Faculty of Economics and Business Administration Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
182 Faculty of Economics and Business Administration Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
183 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
184 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
185 Faculty of Economics and Business Administration Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
186 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
187 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 10 German(Level: B2)
188 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
189 Faculty of Philology Universiteit Antwerpen (Belgium) B ANTWERP01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
190 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
191 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 9 French(Level: B1)
192 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
193 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
194 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 Russian, English(Level: B1)
195 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
196 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
197 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
198 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
199 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
200 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 1 5 1 5 English(Level: B2)
201 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 1 6 English(Level: B2)
202 Faculty of Philology Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
Czech(Level: B2)
203 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Arts) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 12 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai (Faculty of Arts) 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1)
204 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Education) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics (English) Document submit deadline:1 month 12 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
205 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
206 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
207 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
208 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 9 German(Level: B1)
English(Level: B2)
209 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
210 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
211 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
212 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 2 10 1 5 German(Level: B1)
213 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (English language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
214 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 German(Level: B1)
215 Faculty of Philology Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 023 Languages (German language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German(Level: B2)
216 Faculty of Philology Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
217 Faculty of Philology Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany) D LUDWIGB01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
218 Faculty of Philology Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany) D LUDWIGB01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
219 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
220 Faculty of Philology Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
221 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
222 Faculty of Philology Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
223 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 10 German; English(Level: B1)
224 Faculty of Philology Universität Trier (Germany) D TRIER01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 20 1 10 German; English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: English Literature and Linguistics
225 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
226 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
227 Faculty of Philology Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 Danish, English (limited number)(Level: B1)
228 Faculty of Philology Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English, Danish(Level: )
229 Faculty of Philology Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
230 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
231 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
232 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
233 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 3 27 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
234 Faculty of Philology Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
235 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 Spanish, English(Level: B1)
236 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Spanish, French, Italian(Level: B1)
237 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Spanish(Level: B2) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
238 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
239 Faculty of Philology Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 3 25 Spanish(Level: B1)
240 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Certificate
241 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, Galician(Level: B1)
242 Faculty of Philology Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 023 Languages (Spanish) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 1 5 Spanish(Level: )
243 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 28 d. 2 20 Spanish, English(Level: B2)
244 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
245 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
246 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
247 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
248 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
249 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
250 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
251 Faculty of Philology Universite de Picardie Jules Verne (France) F AMIENS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 14 French(Level: B1)
252 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 4 20 2 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
253 Faculty of Philology Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B2)
254 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B2)
255 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, French(Level: B1)
256 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1)
257 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French(Level: B2)
258 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
259 Faculty of Philology Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, Spanish(Level: B1)
260 Faculty of Philology Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 French(Level: B2)
261 Faculty of Philology Universite Paris Diderot - Paris 7 (France) F PARIS007 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 2 20 French(Level: B1)
262 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
263 Faculty of Philology ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) (France) F PARIS379 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 6 30 French(Level: B1)
English, German, Spanish, Italian, Chinese, Arabic(Level: B2)
264 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
265 Faculty of Philology Toulouse Catholic University (France) F TOULOUS09 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
English(Level: B2)
266 Faculty of Philology Toulouse Catholic University (France) F TOULOUS09 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
English(Level: B2)
267 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 20 2 20 French, English(Level: A2) Comments: English-B1
268 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Greek, English(Level: B1)
269 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
270 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 Russian(Level: B2)
271 Faculty of Philology Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Hungarian(Level: B1)
272 Faculty of Philology University of West Hungary (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
273 Faculty of Philology Universita degli Studi de Bari Aldo Moro (Italy) I BARI01 023 Languages Document submit deadline:11 month 20 d. 3 30 French, English. Spanish(Level: B1)
274 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
275 Faculty of Philology Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Italian(Level: A1)
English, Romanian(Level: B1)
276 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 2 12 Italian(Level: A2)
277 Faculty of Philology Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
Italian(Level: B1)
278 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
279 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 023 Languages 5 25 French, Russian, Spanish(Level: B1)
280 Faculty of Philology University of L'Aquila (Italy) I L-AQUIL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:10 month 3 15 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
281 Faculty of Philology Universita del Salento (Italy) I LECCE01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 Italian(Level: B1)
282 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
283 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
284 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 023 Languages (English, French) Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
285 Faculty of Philology Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
286 Faculty of Philology I.U.M. Academy School (Italy) I NAPOLI10 023 Languages 3 15
287 Faculty of Philology Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
288 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
289 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
290 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA01 023 Languages 2 20 2 20 1 10
291 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Perugia (Italy) I PERUGIA06 023 Languages Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
292 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
293 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
294 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 2 10 Italian(Level: )
295 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
296 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 4 20 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
297 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
298 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
299 Faculty of Philology University College Cork (Ireland) IRL CORK01 023 Languages Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 English(Level: B1)
300 Faculty of Philology Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
301 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 English(Level: B1)
302 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
303 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
304 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
305 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
306 Faculty of Philology SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 023 Languages (English, German, French, Russian, Spanish) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Macedonian(Level: B2)
English (selected courses)(Level: B2)
307 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6
308 Faculty of Philology Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English, Norwegian(Level: B1)
309 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5
310 Faculty of Philology UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 4 d. 1 5 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
311 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
312 Faculty of Philology Polytechnic Institute of Braganca (Portugal) P BRAGANC01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1)
313 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 2 10 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
314 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
315 Faculty of Philology Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
316 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
317 Faculty of Philology Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
318 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 2 10 1 5 Russian, Polish(Level: B1)
319 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English, Polish(Level: B1)
320 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
321 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
322 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
323 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
324 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
325 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
326 Faculty of Philology Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Polish, English(Level: B2)
327 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 English, Polish(Level: B2)
328 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 Russian(Level: B1)
329 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
Polish(Level: B1)
330 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
331 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
332 Faculty of Philology Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish, English(Level: B1)
333 Faculty of Philology Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish, English(Level: B1)
334 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
335 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
336 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 9 1 9 Polish, English(Level: B1)
337 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
338 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
339 Faculty of Philology Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 3 30 Italian, French, English, Polish(Level: B1)
340 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
341 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
342 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (German language) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Instytut Germanistyki 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1) Comments: MA, D - German B2
343 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
344 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Languages - translation (English, Italian, German, Russian, Polish) 1 5 1 5 English, Italian, German, Russian, Polish(Level: B2)
345 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
346 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
347 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
348 Faculty of Philology Institute of Slavic Studeies Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW85 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 Polish(Level: B1)
other Slavic languages or English(Level: B1)
349 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
350 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
351 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English, Spanish, Russian, French(Level: B1)
352 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages (English language) Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 English(Level: B2)
353 Faculty of Philology The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
354 Faculty of Philology Saint Petersburg State University (Russia) 023 Languages (Russian language) 2 10
355 Faculty of Philology Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
356 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1)
357 Faculty of Philology Mittuniversitetet (Sweden) S MIDSWED01 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
358 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:9 month 15 d. Comments: Dep.of Swedish 2 10 English, Swedish(Level: B2)
359 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Dep.of Baltic l.,Finnish and German, selection for Baltic Languages 2 10 1 5 English(Level: B2)
360 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 2 10 English(Level: B1)
361 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
362 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
363 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
364 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
365 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
366 Faculty of Philology Duzce University (Turkey) TR DUZCE01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 1 10 Turkish(Level: B1)
367 Faculty of Philology Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Russian, English(Level: B1)
368 Faculty of Philology Inonu University (Turkey) TR MALATYA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
369 Faculty of Philology Canik Basari University (Turkey) TR SAMSUN02 0232 Literature and linguistics 2 12
370 Faculty of Philology Karadeniz Technical University (Turkey) TR TRABZON01 023 Languages (Turkish language) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
371 Faculty of Philology University College London (United Kingdom) UK LONDON029 023 Languages Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
372 Faculty of Philology Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
373 Faculty of Philosophy Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
374 Faculty of Philosophy Plovdivski Universitet "Paisii Hilendarski" (Bulgaria) BG PLOVDIV04 011 Education Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
375 Faculty of Philosophy Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
376 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 11 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
377 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
378 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Master courses
PHD courses
379 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Master courses
PHD courses
380 Faculty of Philosophy University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
381 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 8 1 4 English, Czech(Level: B2)
382 Faculty of Philosophy Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
383 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
384 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
385 Faculty of Philosophy Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B1)
386 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
387 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
388 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
389 Faculty of Philosophy Fachhochschule Dresden, University of Applied Sciences (Germany) D DRESDEN10 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: B2) Comments: English (some courses are offered)
390 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
391 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
392 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
393 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0114 Elementary and Primary Education Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
394 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 German; English(Level: B1)
395 Faculty of Philosophy Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
396 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
397 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 3 12 3 12 German, English(Level: B1)
398 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
399 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 10 German; English(Level: B2)
400 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
401 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
402 Faculty of Philosophy Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Danish, English(Level: C1)
403 Faculty of Philosophy VIA University College (Denmark) DK RISSKOV06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
404 Faculty of Philosophy University College Lillebaelt (Denmark) DK VEJLE06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B2)
405 Faculty of Philosophy Universidad de Extremadura (Spain) E BADAJOZ01 0314 Sociology (Criminology) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
406 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
407 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
408 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
409 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B2) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
410 Faculty of Philosophy Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
411 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
412 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 28 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
413 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
414 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
415 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0221 Religion and theology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
416 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
417 Faculty of Philosophy Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 French(Level: B1)
418 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
419 Faculty of Philosophy université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 French(Level: B1)
420 Faculty of Philosophy Institut National des langues et Civilisations Orientales (INALCO) (France) F PARIS178 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 French(Level: B1)
421 Faculty of Philosophy Toulouse Catholic University (France) F TOULOUS09 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
422 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
423 Faculty of Philosophy Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 011 Education Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
424 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
425 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5 1 5
426 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
427 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
428 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 022 Humanities (oriental studies) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
429 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
430 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
431 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 8
432 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
433 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
434 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
435 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
436 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
437 Faculty of Philosophy Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: No late applications! 1 10 1 10 English(Level: B2)
438 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
439 Faculty of Philosophy Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:8 month 15 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: )
440 Faculty of Philosophy Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
441 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
442 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
443 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
444 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
445 Faculty of Philosophy Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0288; 02 Interdisciplinary area studies; Language acquisition; Religion and theology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
446 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0223; 03 Philosophy and ethics; Psychology Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro ar doktorantūros pakopos studentai 1 5 Polish, English(Level: B2)
447 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
448 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
449 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
450 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
451 Faculty of Philosophy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 1 6 Polish, English(Level: B1)
452 Faculty of Philosophy Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 011 Education Document submit deadline:11 month 15 d. 4 16 Polish, English(Level: B1)
453 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
454 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
455 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
456 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
457 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
458 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
459 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 011 Education Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
460 Faculty of Philosophy Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 10 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1
461 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Apgyvendinimas iki 11.01 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
462 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
463 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
464 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 10 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Swedish(Level: B1)
465 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 English, Swedish(Level: B2)
466 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
467 Faculty of Philosophy University of Lapland (Finland) SF ROVANIE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish, English(Level: B1)
468 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
469 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
470 Faculty of Philosophy Abo Akademi University (Finland) SF TURKU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Swedish(Level: B2)
English(Level: B2)
471 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
472 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
473 Faculty of Philosophy Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
474 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 English(Level: B2)
475 Faculty of Philosophy Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
476 Faculty of Philosophy Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
477 Faculty of Philosophy Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
478 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
479 Faculty of Philosophy Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
480 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
481 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
482 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5
483 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
484 Faculty of Philosophy Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
485 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
486 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
487 Faculty of Philosophy Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B1)
488 Faculty of Philosophy Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 3 15
489 Faculty of Philosophy University of Gaziosmanpasa (Turkey) TR TOKAT01 022; 023 Humanities; Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 1 10 English(Level: B2)
490 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
491 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
492 Faculty of Physics Hasselt University (Belgium) B DIEPENB01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
493 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
494 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
495 Faculty of Physics Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0533 Physics 2 10 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
496 Faculty of Physics Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
497 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
498 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 4 English(Level: B1)
499 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
500 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
501 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:1 month 5 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
502 Faculty of Physics Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12
503 Faculty of Physics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
504 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
505 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
506 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
507 Faculty of Physics University of Lille (France) F LILLE103 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
508 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
509 Faculty of Physics Universite Paris-Sud 11 (France) F PARIS011 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 French(Level: B1)
English(Level: B1)
510 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
511 Faculty of Physics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 1 10 1 10 French(Level: B1)
English(Level: B1)
512 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
513 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
514 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 071 Engineering Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Italian, English(Level: B1)
515 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
516 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
517 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
518 Faculty of Physics Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy) I MODENA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 Italian(Level: )English(Level: ) Comments: B1(BA), B2 (MA, PHD)
519 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
520 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
521 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
522 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
523 Faculty of Physics Bar-Ilan University (Israel) 0533 Physics Document submit deadline:2 month 28 d. 1 5 Hebrew, English(Level: B1)
524 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
525 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
526 Faculty of Physics Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 portugalų k. (Level: A2)
anglų k.(Level: B1) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
527 Faculty of Physics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 English, Polish(Level: B1)
528 Faculty of Physics Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
529 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
530 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
531 Faculty of Physics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
532 Faculty of Physics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
533 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
534 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
535 Faculty of Physics Universitatea "Politehnica" din Bucuresti (Romania) RO BUCURES11 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, French(Level: B2)
536 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
537 Faculty of Physics Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B1)
538 Faculty of Physics Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 071 Engineering Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Finnish(Level: )
539 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
540 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
541 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
542 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 Turkish, English(Level: B1)
543 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 20 1 10 1 10
544 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
545 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
546 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
547 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:12 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
548 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
549 Life Sciences Centre Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0512 Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Dutch, English(Level: B2)
550 Life Sciences Centre Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0588 Natural Sciences, mathematics and statistics (inter-disciplinary) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 Dutch, English(Level: B2)
551 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
552 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
553 Life Sciences Centre Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
554 Life Sciences Centre Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany) D TUBINGE01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
555 Life Sciences Centre Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12 Danish, English(Level: )
556 Life Sciences Centre Universidad Francisco de Vitoria (UFV Madrid) (Spain) E MADRID28 0511; 05 Biology; Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2)
557 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
558 Life Sciences Centre Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
559 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B1)
560 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 051 Microbiology, Biotechnology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 8 Italian, English(Level: B1)
561 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
562 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
563 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2) Comments: For general courses: Level B2
564 Life Sciences Centre University College of Southeast-Norway (senasis pav.Hogskolen i Telemark & Buskerud/Vestfold) (Norway) N KONGSBE02 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Telemark. Students cannot choose courses across campuses 1 6 1 6
565 Life Sciences Centre Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
566 Life Sciences Centre Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
567 Life Sciences Centre Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
568 Life Sciences Centre West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
569 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
570 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
571 Life Sciences Centre Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 9 English, Swedish(Level: B2)
572 Life Sciences Centre University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CEFR
573 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
574 Life Sciences Centre Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 05 Molecular Biology, Genetics Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
575 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 20 1 10 1 10
576 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10 1 10
577 Life Sciences Centre Uskudar University (Turkey) TR ISTANBU46 05 Molecular Biology, Genetics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
578 Life Sciences Centre Uskudar University (Turkey) TR ISTANBU46 05 Bioengineering Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
579 Faculty of History Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
580 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 French(Level: B1)
581 Faculty of History Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
582 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
583 Faculty of History Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
584 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
585 Faculty of History Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
586 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B2)
587 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
588 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, Catalan(Level: B1)
589 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
590 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
591 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
592 Faculty of History Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. 1 10 French(Level: B1)
593 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
594 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
595 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
Greek(Level: A2) Comments: many of courses are taught in modern Greek
596 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
597 Faculty of History Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
598 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
599 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 4 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 English(Level: B1)
600 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
601 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
602 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
603 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 29 d. Document submit deadline:12 month 13 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
604 Faculty of History Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
605 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
606 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
607 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Sutartis tarp IF ir Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos fakulteto 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
608 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
609 Faculty of History University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
610 Faculty of History University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
611 Faculty of History Cardiff University (United Kingdom) UK CARDIFF01 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English(Level: B1)
612 Faculty of History Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
613 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
614 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
615 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
616 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
617 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
618 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
619 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
620 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
621 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
622 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
623 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
624 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
625 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
626 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
627 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
628 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
629 Kaunas Faculty Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
630 Kaunas Faculty University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
631 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 023 Languages Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
632 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
633 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
634 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
635 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
636 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
637 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
638 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 22 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
639 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
640 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
641 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
642 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German(Level: C1)
643 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
644 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
645 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (Baltic studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
646 Kaunas Faculty Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
647 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
648 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
649 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
650 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
651 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
652 Kaunas Faculty Reutlingen University (Germany) D REUTLIN02 061; 068 Information and Communication Technologies, Interdisciplinary Programs Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
653 Kaunas Faculty Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
654 Kaunas Faculty Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
655 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 spanish, English (some courses)(Level: B1)
656 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
657 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: )
658 Kaunas Faculty Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 9 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
659 Kaunas Faculty University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
660 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
661 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
662 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
663 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
664 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish, Galician, English(Level: B1)
665 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 2 10 Spanish, English(Level: B1)
666 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
667 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: English for Modern Languages
668 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
669 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
670 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4.5 1 4.5 Spanish(Level: B1)
671 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B2) Comments: Magistro studentams C1
672 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: C2)
673 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
674 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
675 Kaunas Faculty University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
676 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
677 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
678 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
679 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
680 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
681 Kaunas Faculty Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-Francois Champollion (France) F CASTRES03 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 French(Level: B1)
682 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
683 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
684 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
685 Kaunas Faculty Agricultural University of Athens (Greece) G ATHINE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 25 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Greek(Level: B2)
686 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
687 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
688 Kaunas Faculty Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
689 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
690 Kaunas Faculty Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
691 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
692 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
693 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
694 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
695 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
696 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
697 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
698 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
699 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
700 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
701 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
702 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
703 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
704 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
705 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
706 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
707 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
708 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
709 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
710 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
711 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
712 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
713 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
714 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
715 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Italian, English(Level: A2)
716 Kaunas Faculty Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
717 Kaunas Faculty Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
718 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
719 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
720 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
721 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
722 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
723 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
724 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
725 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
726 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
727 Kaunas Faculty Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
728 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
729 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
730 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
731 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
732 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:11 month 30 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
733 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
734 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
735 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
736 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
737 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
738 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
739 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
740 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
741 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
742 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
743 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
744 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
745 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
746 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
747 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
748 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
749 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
750 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
751 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
752 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
753 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
754 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Eindhoven 1 5 1 5 English(Level: B2)
755 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
756 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
757 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
758 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
759 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
760 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
761 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
762 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
763 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
764 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
765 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
766 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
767 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
768 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
769 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0413 Management and administration Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
770 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0412 Finance, banking, insurance Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
771 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
772 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
773 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
774 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
775 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
776 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
777 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
778 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
779 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
780 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
781 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
782 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
783 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
784 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
785 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
786 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
787 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
788 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
789 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
790 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
791 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
792 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
793 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
794 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
795 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
796 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
797 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
798 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
799 Kaunas Faculty Dimitrie Cantemir Christian University (Romania) RO BUCURES31 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
800 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
801 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
802 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
803 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
804 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
805 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
806 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
807 Kaunas Faculty Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Swedish(Level: )
808 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
809 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
810 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
811 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1)
812 Kaunas Faculty Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
813 Kaunas Faculty Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
814 Kaunas Faculty University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
815 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
816 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
817 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 023 Languages Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
818 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
819 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
820 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 0311 Economics Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
821 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
822 Kaunas Faculty Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
823 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
824 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
825 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
826 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
827 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
828 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
829 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
830 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
831 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
832 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
833 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
834 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
835 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
836 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0232 Literature and linguistics 1 5 1 5
837 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
838 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
839 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
840 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
841 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
842 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
843 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages (English, Russian languages) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Russian (Level: B1)
844 Kaunas Faculty Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages Nomination deadline:1 month 1 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: )
845 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
846 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
847 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
848 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
849 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
850 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0210 Cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10
851 Kaunas Faculty Istanbul Esenyurt University (Turkey) TR ISTANBU50 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
852 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
853 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
854 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
855 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
856 Kaunas Faculty Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
857 Kaunas Faculty University of Hertfordshire (United Kingdom) UK HATFIEL01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 16 d. 1 5 English(Level: B2)
858 Kaunas Faculty University of Hull (United Kingdom) UK HULL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
859 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
860 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
861 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
862 Faculty of Communication Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
863 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
864 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
865 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 2 12 German; English(Level: B1)
866 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
867 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
868 Faculty of Communication HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
869 Faculty of Communication Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
870 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
871 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
872 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
873 Faculty of Communication Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: A2)
874 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: C1)
875 Faculty of Communication Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
876 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
877 Faculty of Communication Universidad Europea de Madrid (Spain) E MADRID18 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 29 d. Document submit deadline:10 month 29 d. Comments: Papildomų studentų nepriima. Studijos skaiciuojasi trimestrais 2 20 Spanish, English(Level: B2)
878 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
879 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
880 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
881 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
882 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
883 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
884 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
885 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: ISTC 2 10 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
886 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
887 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
888 Faculty of Communication University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France) F PARIS003 0215 Music and performing arts Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 French(Level: B2)
889 Faculty of Communication University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France) F PARIS003 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 French(Level: B2)
890 Faculty of Communication Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 French(Level: B2)
891 Faculty of Communication National & Kapodistrian University of Athens (Greece) G ATHINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
892 Faculty of Communication Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
893 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
894 Faculty of Communication University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 3 15 English(Level: B2) Comments: some courses
895 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
896 Faculty of Communication Budapest Business School (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
897 Faculty of Communication Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italy) I MILANO05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 14 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Italian(Level: A2)
898 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Italian, English(Level: B1)
899 Faculty of Communication Universita LUMSA di Roma (Italy) I ROMA04 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
900 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5 1 5
901 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information 1 6
902 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0314 Sociology and cultural studies 1 6
903 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information 1 6 1 6
904 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
905 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
906 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
907 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
908 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
909 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
910 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
911 Faculty of Communication Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
912 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Housing deadline 20 October and 15 May 2 10 English(Level: B2)
913 Faculty of Communication Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
914 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B2)
915 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 Portuguese, English(Level: B1)
916 Faculty of Communication IPL-Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal) P LISBOA05 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: just recommended
917 Faculty of Communication Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month Document submit deadline:11 month Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: selected courses
918 Faculty of Communication Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
919 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
920 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
921 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
922 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
923 Faculty of Communication University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B1)
924 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
925 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
926 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English(Level: B1)
927 Faculty of Communication Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
928 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B1)
929 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
930 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
931 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
932 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
933 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
934 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
935 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
936 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
937 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
938 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
939 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
940 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
941 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
942 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
943 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
944 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
945 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
946 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
947 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information 2 10 2 10
948 Faculty of Communication Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 032 Journalism and information 2 10
949 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
950 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
951 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
952 Faculty of Communication Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 032 Journalism and information 2 6
953 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10
954 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
955 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
956 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 2 12 2 12 English(Level: B1)
957 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 032 Journalism and information 4 40 2 20 2 20
958 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0321 Journalism and reporting 2 10 2 10
959 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5 1 5
960 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
961 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 2 12
962 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 2 12
963 Faculty of Communication Leeds Beckett University (United Kingdom) UK LEEDS02 032 Journalism and information Document submit deadline:9 month 30 d. 10 50 English(Level: B1)
964 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Novi Sad (Serbia) RS NOVISAD02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Serbian(Level: B2)
965 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Novi Sad (Serbia) RS NOVISAD02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Serbian(Level: B2)
966 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
967 Faculty of Mathemtics and Informatics Johannes Kepler Universität Linz (Austria) A LINZ01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: )
968 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
969 Faculty of Mathemtics and Informatics UC Leuven-Limburg (Belgium) B LEUVEN18 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
970 Faculty of Mathemtics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B1)
971 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
972 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
973 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
974 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0541 Mathematics Document submit deadline:4 month 30 d. 2 10 German; English(Level: B2)
975 Faculty of Mathemtics and Informatics Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek, English(Level: B2)
976 Faculty of Mathemtics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B2)
977 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
978 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 12 d. 1 5 1 10 German; English(Level: B1)
979 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
980 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: Where indicated
981 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
982 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
983 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
984 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
985 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
986 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 German, English(Level: B2)
987 Faculty of Mathemtics and Informatics Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
988 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
989 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: ) Comments: several courses in English
990 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
991 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
992 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 Spanish, English(Level: B1)
993 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
994 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 3 27 Spanish(Level: )
995 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
996 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
997 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 6 English(Level: B1)
998 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de La Laguna (Spain) E TENERIF01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 13 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 4 30 English, Spanish(Level: B1) Comments: Gali vykti 2 studentai po semestrą ir 2 studentai akademiniams metams
999 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
1000 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Angers (France) F ANGERS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
1001 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
1002 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 2 10
1003 Faculty of Mathemtics and Informatics L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) (France) F EVRY05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 French(Level: B2) Comments: no certificate required
1004 Faculty of Mathemtics and Informatics Telecom SudParis (France) F EVRY11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 1 6 French, English(Level: B1)
1005 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Lille (France) F LILLE103 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
1006 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Lorraine (France) F NANCY43 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
1007 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Nantes (France) F NANTES01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
1008 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
English (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
1009 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
1010 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
1011 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
1012 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
1013 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:7 month 15 d. 3 15 English, Greek(Level: B2)
1014 Faculty of Mathemtics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 1 3 Greek, English(Level: B1)
1015 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
1016 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Thessaly (Greece) G VOLOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
1017 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1018 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1019 Faculty of Mathemtics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 Italian(Level: B1)
1020 Faculty of Mathemtics and Informatics Libera Universita di Bolzano (Italy) I BOLZANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: TRŪKSTA vietų rudenį apgyvendinimui, paskirstyti studentus tolygiai rudens ir pavasario semestrui! 3 15 English, German, Italian(Level: B1)
1021 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
1022 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Italy) I CATANZA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
1023 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
1024 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:9 month 1 6 1 6 Italian(Level: A0)
1025 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:2 month 1 d. 1 9 1 9 Italian, English(Level: B1)
1026 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 3 Italian, English(Level: B1)
1027 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
1028 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian, English(Level: B1)
1029 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0541 Mathematics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1030 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1031 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1032 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1033 Faculty of Mathemtics and Informatics Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
1034 Faculty of Mathemtics and Informatics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B1)
1035 Faculty of Mathemtics and Informatics Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1036 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1037 Faculty of Mathemtics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 6 English(Level: B1)
1038 Faculty of Mathemtics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
1039 Faculty of Mathemtics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: No late applications! 1 10 1 10 English(Level: B2)
1040 Faculty of Mathemtics and Informatics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
1041 Faculty of Mathemtics and Informatics Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: B2/C1
1042 Faculty of Mathemtics and Informatics Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
1043 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Dutch, English(Level: B2)
1044 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
1045 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
1046 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Evora (Portugal) P EVORA01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
1047 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Algarve (Portugal) P FARO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 3
1048 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
1049 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Lisboa, Tecnico Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Portuguese (BA), English (MA)(Level: B2)
1050 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
1051 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
1052 Faculty of Mathemtics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
1053 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1054 Faculty of Mathemtics and Informatics Karol Adamiecki University of Economics (Poland) PL KATOWIC02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
1055 Faculty of Mathemtics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
1056 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
1057 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
1058 Faculty of Mathemtics and Informatics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
1059 Faculty of Mathemtics and Informatics West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)Polish(Level: )
1060 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
1061 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
1062 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
1063 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
1064 Faculty of Mathemtics and Informatics Vistula University (Poland) PL WARSZAW78 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
1065 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English; Romanian(Level: B2)
1066 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 6 30 4 20 2 10 English; Romanian(Level: B2)
1067 Faculty of Mathemtics and Informatics Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 0541 Mathematics Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 20 1 10 English, Swedish(Level: B2)
1068 Faculty of Mathemtics and Informatics Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 English(Level: B2)
1069 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1070 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 1 3 English(Level: B2)
1071 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1072 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 011 Education Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
1073 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1074 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
1075 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
1076 Faculty of Mathemtics and Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Slovak(Level: B1)
English(Level: B1)
1077 Faculty of Mathemtics and Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5
1078 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 German; English(Level: B1)
1079 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Slovak, English, German(Level: B1)
1080 Faculty of Mathemtics and Informatics Amasya University (Turkey) TR AMASYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
1081 Faculty of Mathemtics and Informatics Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1082 Faculty of Mathemtics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 6 1 6
1083 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5
1084 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics 1 5
1085 Faculty of Mathemtics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1086 Faculty of Mathemtics and Informatics Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1087 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 20 2 20 2 20
1088 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Technical University (Turkey) TR ESKISEH03 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1089 Faculty of Mathemtics and Informatics Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 Turkish arba English(Level: B1) Comments: B1-English
1090 Faculty of Mathemtics and Informatics Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 English(Level: B1)
1091 Faculty of Mathemtics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5 1 5
1092 Faculty of Mathemtics and Informatics Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1093 Faculty of Mathemtics and Informatics Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Turkish(Level: )
English(Level: B1)
1094 Faculty of Mathemtics and Informatics Staffordshire University (United Kingdom) UK STAFFOR02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
1095 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
1096 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
1097 Faculty of Medicine Hogeschool PXL (Belgium) B HASSELT22 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 2 10 English(Level: B1)
1098 Faculty of Medicine University of Bern (Switzerland) CH BERN01 0912 Medicine Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
1099 Faculty of Medicine Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 1 d. 2 12 French(Level: B2)
1100 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0911 Dental studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
1101 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
1102 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ