VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

ERASMUS+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2022-2023 akademiniams metams / rudens semestrui


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, studentams 2022/2023 akademiniams metams / rudens semestrui.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris.
•   Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose. Kai kurių universitetų reikalaujamą kalbos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse.
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Daugiau informacijos Filologijos fakulteto studentams apie NORDLIKS tinklą .

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija vyksta nuo 2022 m. vasario 1 d. iki kovo 1 d. 24 val. ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                   for full academic year or autumn semester of the academic year 2022-2023


Dear students,

Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS+ programme for all faculties, which have signed agreements regarding ERASMUS+ exchange for full academic year or autumn semester of academic year 2022/2023.
•    You can apply for study place only at the university which is your faculty’s ERASMUS partner.
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should not be lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements either in the table below or at the websites of host universities.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students but  you may be selected only if there will be   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows total number of students and months, e.g, if you see two students and 10 months this means that the agreement is for two students for  5 months each.
•    Faculty ERASMUS coordinators are responsible for priorities given to the partners.

You can find more information about the ERASMUS+ programme on our website.


Application form for the ERASMUS+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  from 1st of February till 1st of March, 24 o'clock 


  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Technikum Kärnten (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
2 Faculty of Chemistry and Geosciences Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 0712 Environmental protection technology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2)
3 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
4 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
6 Faculty of Chemistry and Geosciences Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic) CZ PRAHA02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Czech(Level: B2)
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0531 Chemistry Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences RWTH Aachen University (Germany) D AACHEN01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Courses in English are available for MA students
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1)
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 3 German(Level: B1)
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
13 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
14 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
15 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
16 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 5 German; French(Level: B1)
17 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
18 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
19 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
20 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
21 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
22 Faculty of Chemistry and Geosciences Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti magistrantūros ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B2)
23 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: CERF
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 6 1 3 1 3 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
25 Faculty of Chemistry and Geosciences Institut Polytechnique UniLaSalle (UniLaSalle) (France) F BEAUVAI02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Institut Polytechnique UniLaSalle (UniLaSalle) (France) F BEAUVAI02 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 French, English(Level: B2)
27 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
29 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Montpellier (France) F MONTPEL54 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
33 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French(Level: B1)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
36 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
38 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
39 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
41 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
42 Faculty of Chemistry and Geosciences UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Norwegian(Level: )English(Level: )
43 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0512 Biochemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
45 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
49 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
50 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 English(Level: B1)
52 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
54 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
55 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
56 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
57 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
59 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
60 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
61 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
62 Faculty of Chemistry and Geosciences Lulea University of Technology (Sweden) S LULEA01 053 Physical sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
63 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0532 Earth sciences Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 2 10 English(Level: )
Swedish(Level: B2) Comments: IELTS 6.5/ TOEFL 90
64 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
65 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
66 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Faculty of Materials Sciences and Technology 1 6 English(Level: B1)
67 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
68 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
69 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
70 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
71 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
72 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
73 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
74 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry 1 6 1 6 2 12
75 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
76 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 2 10 2 10
77 Faculty of Chemistry and Geosciences Istanbul Gedik University (Turkey) TR ISTANBU42 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 31 d. 1 10 1 10 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
78 Faculty of Chemistry and Geosciences Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 053 Physical sciences Document submit deadline:12 month 30 d. 1 10 1 10 English, Turkish(Level: B1)
79 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
80 Faculty of Chemistry and Geosciences Manisa Celal Bayar University (Turkey) TR MANISA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
81 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
82 Faculty of Economics and Business Administration Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B2)
83 Faculty of Economics and Business Administration Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0488 Business, Administration and Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
84 Faculty of Economics and Business Administration University of Antwerp (Belgium) B ANTWERP01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 Dutch(Level: B2)
English(Level: B2)
85 Faculty of Economics and Business Administration Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
86 Faculty of Economics and Business Administration Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) B LEUVEN01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
Dutch(Level: B2) Comments: Bachelor - B2, Master - C1
Bachelor - B2, Master - C1
87 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
88 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
89 Faculty of Economics and Business Administration University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
90 Faculty of Economics and Business Administration European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0413 Management and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
91 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
92 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
93 Faculty of Economics and Business Administration VŠB-Technicka Univerzita Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 5 1 5
94 Faculty of Economics and Business Administration Institute of Finance and Administration (Czech Republic) CZ PRAHA13 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
95 Faculty of Economics and Business Administration Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 2 10 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
96 Faculty of Economics and Business Administration Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
97 Faculty of Economics and Business Administration Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
98 Faculty of Economics and Business Administration Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
99 Faculty of Economics and Business Administration Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
100 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
101 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
102 Faculty of Economics and Business Administration Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
103 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
104 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
105 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
106 Faculty of Economics and Business Administration Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
107 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
108 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
109 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
110 Faculty of Economics and Business Administration Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
111 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: several courses in English
112 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
113 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
114 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Deusto (Spain) E BILBAO02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 17 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
115 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
116 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
117 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
118 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 Spanish(Level: B2)
English(Level: B2)
119 Faculty of Economics and Business Administration Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
120 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
121 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2)
122 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
123 Faculty of Economics and Business Administration Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
124 Faculty of Economics and Business Administration Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0413 Management and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Estonian(Level: )
125 Faculty of Economics and Business Administration University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
126 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
127 Faculty of Economics and Business Administration ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
128 Faculty of Economics and Business Administration Grenoble IAE (INP-UGA) (France) F GRENOBL22 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
129 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL55 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. Comments: for Economics 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
130 Faculty of Economics and Business Administration University of Lille (France) F LILLE103 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
131 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris I Pantheon-Sorbonne (France) F PARIS001 0311 Economics Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
132 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B2)
133 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
134 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Paris (France) F PARIS482 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B2)
135 Faculty of Economics and Business Administration NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)English(Level: ) Comments: IELTS 6.0 of TOEFL 85
136 Faculty of Economics and Business Administration Rennes School of Business (France) F RENNES27 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 20 d. 2 12 1 6 English(Level: B2)
137 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
138 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
139 Faculty of Economics and Business Administration Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 3 30 French, English(Level: B1)
140 Faculty of Economics and Business Administration The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
141 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
142 Faculty of Economics and Business Administration University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
143 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
144 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
145 Faculty of Economics and Business Administration University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 10 d. 2 10 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
146 Faculty of Economics and Business Administration Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 5 d. 2 10 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
147 Faculty of Economics and Business Administration Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
148 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
149 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics 1 5
150 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
151 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Italy) I CASSINO01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
152 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:1 month 31 d. Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
153 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041; 031 Business and Administration; Economics 1 6 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
154 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
155 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
156 Faculty of Economics and Business Administration Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
157 Faculty of Economics and Business Administration Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
158 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi Suor Orsola Benincasa (Italy) I NAPOLI04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
159 Faculty of Economics and Business Administration Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
160 Faculty of Economics and Business Administration LUISS (Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali) (Italy) I ROMA03 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:5 month 8 d. Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Priėmimas vykdomas tik rudens semestre 2 10 1 5 English(Level: B2)
Italian(Level: B1)
161 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005 1 6 1 6 Italian, English(Level: )
162 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 5 1 5
163 Faculty of Economics and Business Administration Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
164 Faculty of Economics and Business Administration Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Tik MA 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
165 Faculty of Economics and Business Administration Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Latvian, English(Level: B1)
166 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
167 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
168 Faculty of Economics and Business Administration The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
169 Faculty of Economics and Business Administration Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
170 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit van Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 8 d. 1 5 English(Level: B2)
171 Faculty of Economics and Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
172 Faculty of Economics and Business Administration Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL:550/80
173 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0311 Economics Nomination deadline:8 month 15 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
174 Faculty of Economics and Business Administration Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
175 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Católica Portuguesa (Portugal) P LISBOA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Portugese(Level: C2)
176 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Portuguese, English(Level: B2)
177 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
178 Faculty of Economics and Business Administration ISAG-Instituto Superior de Adminitracao e Gestao (Portugal) P PORTO16 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Portuguese(Level: )
179 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
180 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2)
181 Faculty of Economics and Business Administration Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
182 Faculty of Economics and Business Administration Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
183 Faculty of Economics and Business Administration Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
184 Faculty of Economics and Business Administration Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French, Romanian(Level: B1)
185 Faculty of Economics and Business Administration Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
186 Faculty of Economics and Business Administration Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 4 20 English, Swedish(Level: B1)
187 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
188 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
189 Faculty of Economics and Business Administration Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
190 Faculty of Economics and Business Administration Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
191 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
192 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
193 Faculty of Economics and Business Administration University of Hertfordshire (United Kingdom) UK HATFIEL01 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
194 Faculty of Economics and Business Administration Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
195 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
196 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 German(Level: B2)
197 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 German(Level: B2)
198 Faculty of Philology University of Antwerp (Belgium) B ANTWERP01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
199 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
200 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 9 French(Level: B1)
201 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
202 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
203 Faculty of Philology New Bulgarian University (Bulgaria) BG SOFIA02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 Russian, English(Level: B1)
204 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
205 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
206 Faculty of Philology St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo (Bulgaria) BG VELIKO01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
207 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
208 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
209 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester 1 5 1 5 English(Level: B2)
210 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Minimum 20 ECTS per semester, gali vykti ir MA ar PHD pakopos studentas 1 6 English(Level: B2)
211 Faculty of Philology Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
Czech(Level: B2)
212 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Arts) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 12 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai (Faculty of Arts) 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1)
213 Faculty of Philology Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (Faculty of Education) (Czech Republic) CZ USTINAD01 0232 Literature and linguistics (English) Document submit deadline:1 month 12 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
214 Faculty of Philology Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 023 Languages (Latin language and literature) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 German(Level: B1)
215 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
216 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
217 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
218 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
219 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
220 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
221 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
222 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1)
223 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (English language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
224 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 German(Level: B1)
225 Faculty of Philology Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 023 Languages (German language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 German(Level: B2)
226 Faculty of Philology Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
227 Faculty of Philology Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany) D LUDWIGB01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
228 Faculty of Philology Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Germany) D LUDWIGB01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
English(Level: B2)
229 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
230 Faculty of Philology Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
231 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
232 Faculty of Philology Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
233 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
234 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
235 Faculty of Philology Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
236 Faculty of Philology Aalborg Universitet (NORDLIKS tinklas) (Denmark) DK ALBORG01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Danish(Level: C1)
English(Level: B2)
237 Faculty of Philology Syddansk Universitet (NORDLIKS tinklas) (Denmark) DK ODENSE01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 English, Danish(Level: )
238 Faculty of Philology Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
239 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 4 20 Catalan, Spanish, English(Level: B1)
240 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
241 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
242 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 3 27 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
243 Faculty of Philology Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
244 Faculty of Philology Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
245 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 Spanish, English(Level: B1)
246 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Spanish, French, Italian(Level: B1)
247 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish(Level: B2) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
248 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Spanish(Level: B2) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
249 Faculty of Philology Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 3 30 Spanish(Level: B1)
250 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 Spanish, Galician(Level: B1)
251 Faculty of Philology Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 023 Languages (Spanish) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 2 10 Spanish(Level: )
252 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 2 20 Spanish, English(Level: B2)
253 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
254 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
255 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
256 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
257 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 German; English(Level: B2)
258 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English(Level: B2)
259 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
260 Faculty of Philology Universite de Picardie Jules Verne (France) F AMIENS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 French(Level: B1)
261 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 4 20 2 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
262 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B2)
263 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B1)
264 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1)
265 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B1)
266 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French(Level: B2)
267 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. 3 15 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
268 Faculty of Philology Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 3 15 French, Spanish(Level: B1)
269 Faculty of Philology Universite de Nantes (France) F NANTES01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
270 Faculty of Philology Universite de Nantes (France) F NANTES01 023 Languages (French) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: French as a foreign language 2 10 French(Level: B2)
271 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
272 Faculty of Philology ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) (France) F PARIS379 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 6 30 French(Level: B1)
English, German, Spanish, Italian, Chinese, Arabic(Level: B2)
273 Faculty of Philology Universite de Paris (France) F PARIS482 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 6 30 2 10 French(Level: B1)
274 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
275 Faculty of Philology Institut Catholique de Toulouse (France) F TOULOUS09 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
English(Level: B2)
276 Faculty of Philology Institut Catholique de Toulouse (France) F TOULOUS09 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 French(Level: B1)
English(Level: B2)
277 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 20 2 20 French, English(Level: A2) Comments: English-B1
278 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Greek, English(Level: B1)
279 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
280 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B2)
281 Faculty of Philology Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Hungarian(Level: B1)
282 Faculty of Philology University of Sopron (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
283 Faculty of Philology Universita degli Studi de Bari Aldo Moro (Italy) I BARI01 023 Languages Document submit deadline:11 month 20 d. 3 30 French, English. Spanish(Level: B1)
284 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
285 Faculty of Philology Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian(Level: A1)
English, Romanian(Level: B1)
286 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 2 12 Italian(Level: A2)
287 Faculty of Philology Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
Italian(Level: B1)
288 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
289 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 023 Languages 5 25 French, Russian, Spanish(Level: B1)
290 Faculty of Philology Universita del Salento (Italy) I LECCE01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 Italian(Level: B1)
291 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
292 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
293 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 023 Languages (English, French) Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
294 Faculty of Philology I.U.M. Academy School (Italy) I NAPOLI10 023 Languages 3 15
295 Faculty of Philology Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
296 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
297 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
298 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA01 023 Languages 2 20 2 20 1 10
299 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Perugia (Italy) I PERUGIA06 023 Languages Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 2 10 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
300 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
301 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
302 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 3 15 Italian(Level: )
303 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
304 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
305 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
306 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
307 Faculty of Philology University College Cork (Ireland) IRL CORK01 023 Languages Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 English(Level: B1)
308 Faculty of Philology Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
309 Faculty of Philology University of Iceland (NORDLIKS tinklas) (Iceland) IS REYKJAV01 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
310 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 English(Level: B1)
311 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
312 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
313 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
314 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
315 Faculty of Philology SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 023 Languages (English, German, French, Russian, Spanish) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Macedonian(Level: B2)
English (selected courses)(Level: B2)
316 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Norwegian(Level: B2)
317 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (NORDLIKS tinklas) (Norway) N BERGEN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
318 Faculty of Philology Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English, Norwegian(Level: B1)
319 Faculty of Philology Universitetet i Agder (NORDLIKS tinklas) (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
320 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5
321 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (NORDLIKS tinklas) (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
322 Faculty of Philology UiT The Arctic University of Norway (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
323 Faculty of Philology UiT The Arctic University of Norway (NORDLIKS tinklas) (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
324 Faculty of Philology Norwegian University of Sciences and Technology-NTNU (NORDLIKS tinklas) (Norway) N TRONDHE01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
325 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
326 Faculty of Philology Polytechnic Institute of Braganca (Portugal) P BRAGANC01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1)
327 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 2 10 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
328 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
329 Faculty of Philology Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
330 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
331 Faculty of Philology Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
332 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, Polish(Level: B1)
333 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English, Polish(Level: B1)
334 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
335 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
336 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
337 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
338 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
339 Faculty of Philology Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Polish, English(Level: B2)
340 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir anglistikos studentai 3 18 3 18 English, Polish(Level: B2)
341 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 Russian(Level: B1)
342 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
Polish(Level: B1)
343 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
344 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
345 Faculty of Philology Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish, English(Level: B1)
346 Faculty of Philology Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish, English(Level: B1)
347 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
348 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
349 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 9 1 9 Polish, English(Level: B1)
350 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
351 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
352 Faculty of Philology Uniwersytet Rzeszowski (Poland) PL RZESZOW02 023 Languages (English,Polish, Russian, German) Nomination deadline:10 month 20 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
Polish, Russian, German(Level: B1)
353 Faculty of Philology Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 3 30 Italian, French, English, Polish(Level: B1)
354 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
355 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
356 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (German language) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Instytut Germanistyki 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1) Comments: MA, D - German B2
357 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
358 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Languages - translation (English, Italian, German, Russian, Polish) 1 5 1 5 English, Italian, German, Russian, Polish(Level: B2)
359 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
360 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
361 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
362 Faculty of Philology Institute of Slavic Studeies Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW85 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Polish(Level: B2)
other Slavic languages or English(Level: B2)
363 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
364 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
365 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English, Spanish, Russian, French(Level: B1)
366 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages (English language) Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 English(Level: B2)
367 Faculty of Philology The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
368 Faculty of Philology Högskolan Dalarna (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S FALUN01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 English(Level: B2)
369 Faculty of Philology Göteborgs universitet (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S GOTEBOR01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B1)
370 Faculty of Philology Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
371 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1) Comments: IELTS 6.5/ TOEFL 90
372 Faculty of Philology Mittuniversitetet (Sweden) S MIDSWED01 023 Languages Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
373 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:9 month 15 d. Comments: Dep.of Swedish 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
374 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Dep.of Baltic l.,Finnish and German, selection for Baltic Languages 2 10 1 5 English(Level: B2)
375 Faculty of Philology Stockholms universitet (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 2 10 Swedish, English(Level: B2)
376 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 2 10 English(Level: B1)
377 Faculty of Philology Uppsala Universitet (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S UPPSALA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 2 10 Swedish, English(Level: B2)
378 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
379 Faculty of Philology Linnaeus University (NORDLIKS tinklas) (Sweden) S VAXJO03 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B2)
380 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 Finnish, Swedish, English(Level: B2)
381 Faculty of Philology University of Helsinki (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Finnish, Swedish, English(Level: )
382 Faculty of Philology University of Jyväskylä (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF JYVASKY01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 11 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Finnish, English(Level: )
383 Faculty of Philology University of Eastern Finland/Joensuu (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF KUOPIO12 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Finnish, English(Level: )
384 Faculty of Philology University of Oulu (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF OULU01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Finnish, English(Level: )
385 Faculty of Philology Tampere University (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF TAMPERE17 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Finnish, English(Level: B2)
386 Faculty of Philology University of Turku (Finland) SF TURKU01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Finnish, English(Level: B2)
387 Faculty of Philology University of Turku (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF TURKU01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Finnish, English(Level: B2)
388 Faculty of Philology Abo Akademi University (NORDLIKS tinklas) (Finland) SF TURKU02 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: NORDLIKS: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/struktura/sc/49-lt/4543-nordliks-tinklas 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B2)
389 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
390 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
391 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
392 Faculty of Philology Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 4 20 4 20 2 10 English(Level: B1)
Slovak(Level: A1)
393 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
394 Faculty of Philology Duzce University (Turkey) TR DUZCE01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 1 10 Turkish(Level: B1)
395 Faculty of Philology Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 Russian, English(Level: B1)
396 Faculty of Philology Inonu University (Turkey) TR MALATYA01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
397 Faculty of Philology Karadeniz Technical University (Turkey) TR TRABZON01 023 Languages (Turkish language) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
398 Faculty of Philology University College London (United Kingdom) UK LONDON029 023 Languages Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
399 Faculty of Philology Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
400 Faculty of Philosophy Lovely Professional University (India) 022 Humanities (Indology) 3 15
401 Faculty of Philosophy Yarmouk University (Jordan) 022 Humanities (Middle East studies) 3 15
402 Faculty of Philosophy Tribhuvan University of Nepal (Nepal) 022 Humanities (oriental studies) 1 5 1 5
403 Faculty of Philosophy Bethlehem University (Palestine) 022 Humanities (Middle East studies) 2 10
404 Faculty of Philosophy Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
405 Faculty of Philosophy Plovdivski Universitet "Paisii Hilendarski" (Bulgaria) BG PLOVDIV04 011 Education Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
406 Faculty of Philosophy Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
407 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
408 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
409 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Master courses
PHD courses
410 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Greek(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Master courses
PHD courses
411 Faculty of Philosophy University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
412 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 8 1 4 English, Czech(Level: B2)
413 Faculty of Philosophy Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
414 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
415 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
416 Faculty of Philosophy Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B1)
417 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
418 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
419 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
420 Faculty of Philosophy Fachhochschule Dresden, University of Applied Sciences (Germany) D DRESDEN10 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: B2) Comments: English (some courses are offered)
421 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
422 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
423 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
424 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0114 Elementary and Primary Education Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
425 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 German; English(Level: B1)
426 Faculty of Philosophy Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
427 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
428 Faculty of Philosophy Karlsruhe Institute of Technology (KIT) (Germany) D KARLSRU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: B1)
429 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 German, English(Level: B1)
430 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
431 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
432 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
433 Faculty of Philosophy VIA University College (Denmark) DK RISSKOV06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
434 Faculty of Philosophy University College Lillebaelt (Denmark) DK VEJLE06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B2)
435 Faculty of Philosophy Universidad de Extremadura (Spain) E BADAJOZ01 0314 Sociology (Criminology) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
436 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
437 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
438 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
439 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B2) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
440 Faculty of Philosophy Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
441 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
442 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 16 d. Document submit deadline:11 month 28 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
443 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
444 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
445 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0221 Religion and theology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
446 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
447 Faculty of Philosophy Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 French(Level: B1)
448 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
449 Faculty of Philosophy université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French, English(Level: B1)
450 Faculty of Philosophy Institut National des langues et Civilisations Orientales (INALCO) (France) F PARIS178 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 French(Level: B1)
451 Faculty of Philosophy Institut Catholique de Toulouse (France) F TOULOUS09 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
452 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
453 Faculty of Philosophy Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 011 Education Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
454 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
455 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5 1 5
456 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
457 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
458 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 022 Humanities (oriental studies) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
459 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
460 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
461 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 8
462 Faculty of Philosophy Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 30 d. 4 40 English(Level: B1)
463 Faculty of Philosophy University of Iceland (Iceland) IS REYKJAV01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: TOEFL(79),IELTS(6.5),yra tikimybė, kad pripažins ir VU sertifikatą
464 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
465 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
466 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
467 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
468 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
469 Faculty of Philosophy Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 011; 022 Education, Philosophy, Sociology, Social Work Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentai 4 40 English(Level: B1)
Norwegian(Level: B1)
470 Faculty of Philosophy Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: No late applications! 1 10 1 10 English(Level: B2)
471 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
472 Faculty of Philosophy Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:8 month 15 d. Document submit deadline:9 month 15 d. Comments: Gali būti atrinktas studentas, jei savo kvotos nepanaudos kiti fakultetai 1 5 English(Level: )
473 Faculty of Philosophy Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
474 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
475 Faculty of Philosophy Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
476 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
477 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
478 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
479 Faculty of Philosophy Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0288; 02 Interdisciplinary area studies; Language acquisition; Religion and theology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
480 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0223; 03 Philosophy and ethics; Psychology Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro ar doktorantūros pakopos studentai 1 5 Polish, English(Level: B2)
481 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
482 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
483 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
484 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
485 Faculty of Philosophy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 1 6 Polish, English(Level: B1)
486 Faculty of Philosophy Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 011 Education Document submit deadline:11 month 15 d. 4 16 Polish, English(Level: B1)
487 Faculty of Philosophy Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 011; 031 Education, Psychology, Sociology 1 5 1 5 English(Level: B1)
488 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
489 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
490 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
491 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
492 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
493 Faculty of Philosophy Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) PL WARSZAW07 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
494 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
495 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 011 Education Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
496 Faculty of Philosophy Halmstad University (Sweden) S HALMSTA01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Swedish, English(Level: B2)
497 Faculty of Philosophy Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1; English- IELTS 6.5/ TOEFL 90
498 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Apgyvendinimas iki 11.01 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
499 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
500 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
501 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 10 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Swedish(Level: B1)
502 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 English, Swedish(Level: B2)
503 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 11 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
504 Faculty of Philosophy University of Lapland (Finland) SF ROVANIE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish, English(Level: B1)
505 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
506 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Finnish, English(Level: B2)
507 Faculty of Philosophy Abo Akademi University (Finland) SF TURKU02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Swedish(Level: B2)
English(Level: B2)
508 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
509 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
510 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
511 Faculty of Philosophy Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
512 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 English(Level: B2)
513 Faculty of Philosophy Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
514 Faculty of Philosophy Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
515 Faculty of Philosophy Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
516 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
517 Faculty of Philosophy Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
518 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
519 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
520 Faculty of Philosophy Altinbas University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5 1 5
521 Faculty of Philosophy Altinbas University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
522 Faculty of Philosophy Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
523 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
524 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
525 Faculty of Philosophy Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B1)
526 Faculty of Philosophy Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 3 15
527 Faculty of Philosophy University of Gaziosmanpasa (Turkey) TR TOKAT01 022; 023 Humanities; Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 1 10 English(Level: B2)
528 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
529 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
530 Faculty of Physics Technische Universität Wien (Austria) A WIEN02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
531 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
532 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
533 Faculty of Physics Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0533 Physics 2 10 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
534 Faculty of Physics Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0533 Physics Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
535 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:2 month 28 d. 2 10 1 5 German, English(Level: B1)
536 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 4 1 4 English(Level: B1)
537 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
538 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
539 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:1 month 5 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
540 Faculty of Physics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
541 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
542 Faculty of Physics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
543 Faculty of Physics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 071 Engineering Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
544 Faculty of Physics Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen (France) F CAEN05 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
English(Level: B2)
545 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL55 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
546 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
547 Faculty of Physics University of Lille (France) F LILLE103 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
548 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
549 Faculty of Physics Universite Paris-Sud 11 (France) F PARIS011 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 French(Level: B1)
English(Level: B1)
550 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
551 Faculty of Physics Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 French(Level: B1)
English(Level: B1)
552 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
553 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: limited number of courses in English
554 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 071 Engineering Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Italian, English(Level: B1)
555 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
556 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
557 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
558 Faculty of Physics Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy) I MODENA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 Italian(Level: )English(Level: ) Comments: B1(BA), B2 (MA, PHD)
559 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
560 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
561 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
562 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2)
563 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
564 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
565 Faculty of Physics Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 portugalų k. (Level: A2)
anglų k.(Level: B1) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
566 Faculty of Physics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 English, Polish(Level: B1)
567 Faculty of Physics Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0533; 06 Physics, Information and Communication Technologies Nomination deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
568 Faculty of Physics Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
569 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
570 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
571 Faculty of Physics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
572 Faculty of Physics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
573 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
574 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
575 Faculty of Physics Universitatea "Politehnica" din Bucuresti (Romania) RO BUCURES11 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
576 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
577 Faculty of Physics Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: )
Swedish(Level: B2) Comments: IELTS 6.5/ TOEFL 90
578 Faculty of Physics Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 071 Engineering Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Finnish(Level: )
579 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
580 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
581 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
582 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
583 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
584 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
585 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
586 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
587 Faculty of Physics Dokuz Eylul University (Turkey) TR IZMIR01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 20 1 10 1 10 Turkish, English(Level: B1)
588 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:12 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
589 Faculty of Physics Gebze Technical University (Turkey) TR KOCAELI01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 English(Level: B1)
Turkish(Level: B1)
590 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
591 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
592 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
593 Life Sciences Centre Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0511 Biology Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 2 12 English(Level: B2)
594 Life Sciences Centre Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
595 Life Sciences Centre Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
596 Life Sciences Centre Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany) D TUBINGE01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
597 Life Sciences Centre Universitat Pompeu Fabra (Spain) E BARCELO15 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 English(Level: B2)
Spanish(Level: B2)
598 Life Sciences Centre Universidad Francisco de Vitoria (UFV Madrid) (Spain) E MADRID28 0511; 05 Biology; Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 Spanish(Level: B1)
599 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
600 Life Sciences Centre Universidad de Salamanca (Spain) E SALAMAN02 091 Health Nomination deadline:7 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 3 30 Spanish(Level: B1)
English(Level: B1)
601 Life Sciences Centre Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0511 Biology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5 English(Level: B2)
602 Life Sciences Centre Tallinn University of Technology (Estonia) EE TALLINN04 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5 English(Level: B2)
603 Life Sciences Centre University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 1 10 English(Level: B2)
604 Life Sciences Centre Universite de Montpellier (France) F MONTPEL54 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
605 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B2)
606 Life Sciences Centre Universite Paris-Saclay (France) F PARIS481 0511 Biology Nomination deadline:10 month 25 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 3 30 French(Level: B2)
607 Life Sciences Centre Université Jean Monnet Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 25 d. 2 20 French(Level: B1)
608 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 051 Microbiology, Biotechnology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B1)
609 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 3 30 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
610 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
611 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
612 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2) Comments: For general courses: Level B2
613 Life Sciences Centre Acores University (Portugal) P ACORES01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 31 d. 2 20 1 10 Portuguese(Level: B1) Comments: English tutorial
614 Life Sciences Centre Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
615 Life Sciences Centre Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0511; 05 Biology; Biotechnology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
616 Life Sciences Centre Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
617 Life Sciences Centre Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
618 Life Sciences Centre West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
619 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
620 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
621 Life Sciences Centre University of Eastern Finland (Finland) SF KUOPIO12 0511 Biology Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
622 Life Sciences Centre University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
623 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
624 Life Sciences Centre Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 05 Molecular Biology, Genetics Document submit deadline:12 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
625 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
626 Life Sciences Centre Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 Turkish(Level: B2)
English(Level: B2)
627 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10
628 Life Sciences Centre Uskudar University (Turkey) TR ISTANBU46 05 Molecular Biology, Genetics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
629 Life Sciences Centre Uskudar University (Turkey) TR ISTANBU46 05 Bioengineering Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
630 Faculty of History Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
631 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 French(Level: B1)
632 Faculty of History Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
633 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
634 Faculty of History Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
635 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
636 Faculty of History Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
637 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
638 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
639 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 Spanish, Catalan(Level: B1)
640 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
641 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
642 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
643 Faculty of History Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL55 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 17 d. 1 10 French(Level: B1)
644 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
645 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
646 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Greek(Level: A2) Comments: many of courses are taught in modern Greek
647 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
648 Faculty of History Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 14 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
649 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
650 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 4 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 English(Level: B1)
651 Faculty of History Bar-Ilan University (Israel) 022 Humanities (exept languages) Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygmens studentas 1 5
652 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
653 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
654 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
655 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 26 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
656 Faculty of History Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
657 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
658 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
659 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Sutartis tarp IF ir Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos fakulteto 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
660 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
661 Faculty of History University of Oulu (Finland) SF OULU01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Finnish(Level: B2)
662 Faculty of History University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
663 Faculty of History Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Slovak(Level: B2)
664 Faculty of History Cardiff University (United Kingdom) UK CARDIFF01 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English(Level: B2) Comments: IELTS 6.5
665 Faculty of History Newcastle University (United Kingdom) UK NEWCAST01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
666 Kaunas Faculty Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) B LEUVEN01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Dutch(Level: B2) Comments: Bachelor - B2, Master - C1
Bachelor - B2, Master - C1
667 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
668 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
669 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
670 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
671 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
672 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
673 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
674 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
675 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
676 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
677 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
678 Kaunas Faculty University of Economics - Varna (Bulgaria) BG VARNA04 1015 Travel. tourism, leisure Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
679 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
680 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
681 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
682 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
683 Kaunas Faculty Vasil Levski National Military University (Bulgaria) BG VELIKO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
684 Kaunas Faculty Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
685 Kaunas Faculty University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
686 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 023 Languages Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
687 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
688 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
689 Kaunas Faculty Neapolis University Pafos (Cyprus) CY PAFOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5 Greek(Level: )
English(Level: B2)
690 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
691 Kaunas Faculty Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
692 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
693 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 22 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
694 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
695 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
696 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
697 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German(Level: C1)
698 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
699 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
700 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (Baltic studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
701 Kaunas Faculty Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
702 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
703 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
704 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
705 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
706 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
707 Kaunas Faculty Reutlingen University (Germany) D REUTLIN02 061; 068 Information and Communication Technologies, Interdisciplinary Programs Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
708 Kaunas Faculty Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
709 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 spanish, English (some courses)(Level: B1)
710 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
711 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: )
712 Kaunas Faculty Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
713 Kaunas Faculty University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
714 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
715 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
716 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
717 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
718 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Galician, English(Level: B1)
719 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1)
720 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
721 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: English for Modern Languages
722 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
723 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
724 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 12 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4.5 1 4.5 Spanish(Level: B1)
725 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B2) Comments: Magistro studentams C1
726 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: C2)
727 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
728 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
729 Kaunas Faculty University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
730 Kaunas Faculty Institut National Universitaire Jean-Francois Champollion (France) F ALBI11 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 French(Level: B1)
731 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
732 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
733 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
734 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
735 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
736 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
737 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
738 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
739 Kaunas Faculty IGS Association - American Business School Paris (France) F PARIS363 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. 3 15 English(Level: B2)
French(Level: B2)
740 Kaunas Faculty Agricultural University of Athens (Greece) G ATHINE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 25 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Greek(Level: B2)
741 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
742 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
743 Kaunas Faculty Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
744 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
745 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
746 Kaunas Faculty Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
747 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
748 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
749 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
750 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
751 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
752 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
753 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
754 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
755 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
756 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
757 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
758 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
759 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
760 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
761 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
762 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir ekonomikos ar verslo krypties studentas 1 10 English, Italian(Level: B2)
763 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 10 ` English, Italian(Level: B2)
764 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
765 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
766 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
767 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
768 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
769 Kaunas Faculty Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
770 Kaunas Faculty Galway-Mayo Institute of Technology (Ireland) IRL GALWAY02 059 Natural Sciences (Forensic Science), mathematics and statistics Comments: Priima tik dalinėms studijoms rudens semestre 2 10 English(Level: B1)
771 Kaunas Faculty Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
772 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
773 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
774 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
775 Kaunas Faculty Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Latvian(Level: B2)
English(Level: B2)
776 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
777 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
778 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
779 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
780 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
781 Kaunas Faculty Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
782 Kaunas Faculty Latvian Academy of Culture (Latvia) LV RIGA08 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 Latvian, English(Level: B2)
783 Kaunas Faculty Latvian Academy of Culture (Latvia) LV RIGA08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5 Latvian, English(Level: B2)
784 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
785 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
786 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
787 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
788 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:11 month 30 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
789 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
790 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
791 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
792 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
793 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
794 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
795 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
796 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
797 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
798 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
799 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
800 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
801 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
802 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
803 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
804 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
805 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
806 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
807 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
808 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
809 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
810 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Eindhoven 1 5 1 5 English(Level: B2)
811 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
812 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
813 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
814 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
815 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
816 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
817 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
818 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
819 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
820 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
821 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
822 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
823 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
824 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
825 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0413 Management and administration Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
826 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0412 Finance, banking, insurance Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
827 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
828 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
829 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
830 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
831 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
832 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
833 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
834 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
835 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
836 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
837 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
838 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
839 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
840 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
841 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
842 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
843 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
844 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
845 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
846 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
847 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
848 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
849 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
850 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
851 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
852 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
853 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
854 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
855 Kaunas Faculty Dimitrie Cantemir Christian University (Romania) RO BUCURES31 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
856 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
857 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
858 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
859 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
860 Kaunas Faculty Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
861 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
862 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
863 Kaunas Faculty Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Swedish(Level: )
864 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
865 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
866 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: several courses
867 Kaunas Faculty Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Swedish(Level: B1)
English(Level: B1)
868 Kaunas Faculty Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 023, 011 Languages, Education Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: B2)
869 Kaunas Faculty Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: No late nominations 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
870 Kaunas Faculty University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 1 5 English(Level: B2)
871 Kaunas Faculty University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 1 5 English(Level: B2)
872 Kaunas Faculty Tampere University (Finland) SF TAMPERE17 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
873 Kaunas Faculty University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
874 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
875 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
876 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 023 Languages Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
877 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
878 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
879 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 0311 Economics Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
880 Kaunas Faculty Alanya HEP University (Turkey) TR ANTALYA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 English(Level: B1)
881 Kaunas Faculty Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
882 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
883 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
884 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
885 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
886 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
887 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
888 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
889 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
890 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
891 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
892 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
893 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
894 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
895 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0232 Literature and linguistics 1 5 1 5
896 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
897 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
898 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
899 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
900 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
901 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
902 Kaunas Faculty Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages Nomination deadline:1 month 1 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: )
903 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
904 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
905 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
906 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
907 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
908 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0210 Cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10
909 Kaunas Faculty Istanbul Esenyurt University (Turkey) TR ISTANBU50 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
910 Kaunas Faculty Istinye University (Turkey) TR ISTANBU61 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:10 month 30 d. Comments: Gali vykti ir Vertimo studijų studentai; 041 srityje gali vykti ir magistro lygmens studentas 2 12 Turkish, English(Level: B2)
911 Kaunas Faculty Istanbul Galata University (Turkey) TR ISTANBU69 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Turkish(Level: B1)
912 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
913 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
914 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
915 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
916 Kaunas Faculty Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
917 Kaunas Faculty Cag University (Turkey) TR MERSIN02 023 Languages Nomination deadline:12 month 30 d. 2 10 Turkish, English(Level: B1)
918 Kaunas Faculty University of Hertfordshire (United Kingdom) UK HATFIEL01 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
919 Kaunas Faculty University of Hull (United Kingdom) UK HULL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5
920 Kaunas Faculty Middlesex University (United Kingdom) UK LONDON067 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 English(Level: ) Comments: BA-B2; MA-C1
921 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
922 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
923 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
924 Faculty of Communication Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
925 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
926 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
927 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 German; English(Level: B1)
928 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
929 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
930 Faculty of Communication Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
931 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
932 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 8 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
933 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:10 month 8 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
934 Faculty of Communication Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: A2)
935 Faculty of Communication Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0215 Music and performing arts Nomination deadline:9 month 25 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: C1) Comments: C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5
936 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 English(Level: C1)
937 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
938 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
939 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
940 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
941 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
942 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
943 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
944 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
945 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: ISTC 2 10 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
946 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
947 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
948 Faculty of Communication University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France) F PARIS003 0215 Music and performing arts Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 French(Level: B2)
949 Faculty of Communication University Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (France) F PARIS003 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 French(Level: B2)
950 Faculty of Communication ISCOM Paris | Higher Institute for Communications and Advertising (France) F PARIS404 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 French(Level: B2)
English(Level: B2)
951 Faculty of Communication ISCOM Paris | Higher Institute for Communications and Advertising (France) F PARIS404 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 French(Level: B2)
English(Level: B2)
952 Faculty of Communication Universite de Paris (France) F PARIS482 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 French(Level: B2)
953 Faculty of Communication National & Kapodistrian University of Athens (Greece) G ATHINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
954 Faculty of Communication Panteion University (Greece) G KALLITH02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2) Comments: CEFR
955 Faculty of Communication Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
956 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
957 Faculty of Communication University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 3 15 English(Level: B2) Comments: some courses
958 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
959 Faculty of Communication Budapest Business School (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
960 Faculty of Communication Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italy) I MILANO05 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 14 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 English(Level: B1)
Italian(Level: A2)
961 Faculty of Communication Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0321 Journalism and reporting Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 6 1 3 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
962 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Italian, English(Level: B1)
963 Faculty of Communication Universita LUMSA di Roma (Italy) I ROMA04 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
964 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5 1 5
965 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
966 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: B2 English for International Master degree
967 Faculty of Communication Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 30 d. 2 12 2 12 Italian(Level: B2)
English(Level: B2)
968 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2)
969 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
970 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
971 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
972 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
973 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
974 Faculty of Communication Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 5 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
975 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
976 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
977 Faculty of Communication Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: C1)
Dutch(Level: C1) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
978 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Housing deadline 20 October and 15 May 4 20 English(Level: B2)
979 Faculty of Communication Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
980 Faculty of Communication Maastricht University (Netherlands) NL MAASTRI01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 2 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
981 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 5 25 English(Level: B2)
982 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
983 Faculty of Communication IPL-Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal) P LISBOA05 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: just recommended
984 Faculty of Communication Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month Document submit deadline:11 month Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: selected courses
985 Faculty of Communication Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
986 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
987 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
988 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
989 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
990 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
991 Faculty of Communication Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
992 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B1)
993 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
994 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
995 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
996 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
997 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
998 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
999 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
1000 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
1001 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
1002 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 11 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
1003 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
1004 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1005 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
1006 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
1007 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
1008 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
1009 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
1010 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
1011 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information Comments: Gali vykti ir magistro lygmens studentas 1 5
1012 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
1013 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
1014 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1015 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10
1016 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
1017 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
1018 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
1019 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 032 Journalism and information 1 5 1 5
1020 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
1021 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 2 12
1022 Faculty of Communication Ondokuz Mayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 2 12
1023 Faculty of Communication Leeds Beckett University (United Kingdom) UK LEEDS02 032 Journalism and information Document submit deadline:9 month 30 d. 10 50 English(Level: B1)
1024 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Novi Sad (Serbia) RS NOVISAD02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Serbian(Level: B2)
1025 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Novi Sad (Serbia) RS NOVISAD02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B2)
Serbian(Level: B2)
1026 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
1027 Faculty of Mathemtics and Informatics Johannes Kepler Universität Linz (Austria) A LINZ01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: )
1028 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
1029 Faculty of Mathemtics and Informatics UC Leuven-Limburg (Belgium) B LEUVEN18 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
1030 Faculty of Mathemtics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B1)
1031 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
1032 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
1033 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
1034 Faculty of Mathemtics and Informatics Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek, English(Level: B2)
1035 Faculty of Mathemtics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B2)
1036 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1037 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 12 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
1038 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
1039 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: Where indicated
1040 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
1041 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B1)
1042 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
1043 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 6 German(Level: B2)
1044 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
1045 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 German, English(Level: B2)
1046 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen (Germany) D SIGMARI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:3 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
1047 Faculty of Mathemtics and Informatics Aalborg Universitet (Denmark) DK ALBORG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
1048 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
1049 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: ) Comments: several courses in English
1050 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
1051 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
1052 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 Spanish, English(Level: B1)
1053 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
1054 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 3 27 Spanish(Level: )
1055 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
1056 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B1)
1057 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 6 English(Level: B1)
1058 Faculty of Mathemtics and Informatics