VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS

VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS

Mieli studentai,

Kviečiame, visus norinčius dalyvauti ERASMUS+ mainų programoje, registruotis vidinei Vilniaus universiteto atrankai.

Atrankos rezultatai bus paskelbti Tarptautinių ryšių skyriaus naujienose ir fakultetų informacinėse lentose ne vėliau kaip po 2 savaičių po elektroninės registracijos uždarymo.

Privatumas

Registruojantis vidinei Vilniaus universiteto atrankai sutinkate su šiomis sąlygomis:

Patvirtinu, kad visi pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs;

Esu susipažinęs, kaip tvarkomi mano asmens duomenys pagal Vilniaus Universiteto Privatumo politiką ir Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašą;

Suprantu ir sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė, kontaktinė informacija) bus perduoti trečiajai šaliai (užsienio mokslo ir studijų institucijoms, Europos Komisijai, Švietimo ir mainų paramos fondui), siekiant atlikti viešojo intereso užduotis ir vykdyti Erasmus programos reikalavimus;

Suprantu, kad atrankos komisija pasilieka teise atmesti mano paraišką, jei joje pateikta informacija bus klaidinga arba neatitinkanti Vilniaus universiteto studentų siuntimo dalinėms studijoms į užsienio mokslo ir studijų institucijas taisyklėse nurodytų kriterijų;

Suprantu, kad bet kada galiu atšaukti sutikimą naudoti mano asmens duomenis, bet šis veiksmas panaikina galimybę toliau dalyvauti Erasmus programoje.

Patarimai

  • Registracijos formą pildykite lietuviškomis raidėmis.
  • Sėkmingai užsiregistravus, Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus nusiųstas registracijos patvirtinimo laiškas, taip pat jame rasite Jums sugeneruotą unikalų slaptažodį, kurį naudodami galėsite redaguoti registracijos duomenis. Gali praeiti kelios minutės, kol gausite šį laišką.
 Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku jų laikytis

Dėmesio!

Pagal Erasmus+ programos taisykles tas pats studentas toje pačioje studijų pakopoje išvykti mobilumo veikloms gali ne ilgesniam nei 12 mėn. laikotarpiui (t.y., jis gali išvykti kelis kartus Erasmus+ studijoms ir/arba praktikai)

Jei dabartinėje studijų pakopoje buvote išvykęs/usi Erasmus+ studijoms ir/arba praktikai, šie mobilumo laikotarpiai skaičiuojami į Erasmus+ 12 mėn. mobilumo laikotarpį.

 

DUOMENŲ REDAGAVIMAS

Jeigu jau užsiregistravote ir norėtumėte redaguoti duomenis, spauskite čia
 

SLAPTAŽODŽIO PRIMINIMAS

Jeigu praradote arba negavote Jums atsiųsto slaptažodžio, spauskite čia ir Jums bus sugeneruotas bei atsiųstas naujas slaptažodis.

Dalyvauti ERASMUS+ programoje atrinkti studentai

Studentai, vykstantys su Erasmus+ stipendija

Rezultatų dar nėra


Studentai, vykstantys su nuline Erasmus+ stipendija

Rezultatų dar nėra


Atsarginis studentų sąrašas

Rezultatų dar nėra


Erasmus+ programai užsiregistravę studentai

Studento nr. Fakultetas Studijų kryptis Pakopa Kursas Pasirinkimai
1 1812067 Chemijos ir geomokslų fakultetas Kartografija ir GIS Bakalauras 2 0532 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
2 1810092 Chemijos ir geomokslų fakultetas Meteorologija ir hidrologija Bakalauras 2 0532 Göteborgs universitet
0532 University of Tartu
3 1915494 Chemijos ir geomokslų fakultetas Geografija ir kraštotvarka Magistrantūra 1 0521; 05 Czech University of Life Sciences Prague
4 1915385 Chemijos ir geomokslų fakultetas Geologija Magistrantūra 1 0532 Universita di Camerino
0521; 05 The AGH University of Science and Technology
5 1911304 Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Ekonomika Bakalauras 1 0311 Universiteit van Amsterdam
0311 Universiteit Utrecht
6 1275793 Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Kiekybinė ekonomika Bakalauras 2 0311 Universita di Bologna, Forli campus
0311 Corvinus University of Budapest
7 1811307 Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Ekonomika Bakalauras 2 0311 Universiteit van Amsterdam
0311 Mendel University in Brno
8 1811405 Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Ekonomika Bakalauras 2 0311 The University of Malta
0311 Université de Saint-Etienne
9 1306093 Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Business information systems Bakalauras 2 0311 Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
10 1910225 Filologijos fakultetas Vertimas(ispanų k.) Bakalauras 1 023 Universitat de Valencia
11 1916174 Filologijos fakultetas Klasikinės studijos Magistrantūra 1 023 Masaryk University
023 Univerzita Karlova v Praze
12 1810544 Filologijos fakultetas ispanų filologija Bakalauras 2 023 Universidade de Santiago de Compostela
023 Universidad de Leon
13 1339455 Filologijos fakultetas Gretinamoji kalbotyta (italų) Magistrantūra 1 023 Universita Degli Studi di Torino
0232 Universita di Bologna
14 1810952 Filologijos fakultetas Vokiečių filologija Bakalauras 2 023 Universität Potsdam
023 Universität Erfurt
15 1916290 Filologijos fakultetas Kalbotyra Magistrantūra 1 0232 Universita di Bologna
023 Universita per Stranieri di Siena
16 1813513 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 2 023 Universidad de Alcala
023 Universidad de Leon
17 1810230 Filologijos fakultetas Lingvistika Bakalauras 2 023 Universidad de Alcala
023 Universidad de Leon
18 1712684 Filologijos fakultetas Anglų filologija Bakalauras 2 0232 Universita degli Studi di Genova
022 University of Tartu
19 1811065 Filologijos fakultetas Anglų - prancūzų filologija Bakalauras 2 023 Universite de Bourgogne
023 Universite Paris-Est Creteil
20 1712697 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 University of Helsinki
023 University of Turku
21 1910108 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio(rusų) kalbos Bakalauras 1 023 New Bulgarian University
023 Fachhochschule Flensburg
22 1371812 Filologijos fakultetas Italu filologija Bakalauras 1 023 Università degli studi di Cagliari
023 Universita degli Studi di Padova
23 1811051 Filologijos fakultetas Anglų- prancūzų kalbos Bakalauras 2 023 Universite Jean-Moulin Lyon 3
023 Universite Paul Valery-Montpellier III
24 1813592 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio(prancūzų) kalbos Bakalauras 2 023 Universite Jean-Moulin Lyon 3
023 Universite Paul Valery-Montpellier III
25 1811529 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 2 023 Universita degli Studi di Trento
023 Universita degli Studi di Verona
26 s1811542 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 2 023 Universita Degli Studi di Torino
023 Universita di Perugia
27 1810316 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 2 023 Universitetet i Oslo
023 Universitetet i Bergen
28 1712704 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 3 023 University of Turku
023 University of Helsinki
29 1811530 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 2 023 Universita degli Studi di Trento
023 Universita degli Studi di Verona
30 1813639 Filologijos fakultetas Italų filologija Bakalauras 2 023 Universita Degli Studi di Torino
023 Universita di Perugia
31 1710390 Filologijos fakultetas Ispanu filologija Bakalauras 2 023 Universidad Complutense de Madrid
023 Universitat Autonoma de Barcelona
32 1810559 Filologijos fakultetas ispanų filologija Bakalauras 2 023 Universidad de Cadiz
023 Universitat de Valencia
33 1810242 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba Bakalauras 2 023 Universitat de Valencia
023 Universidad de Castilla La-Mancha
34 1916305 Filologijos fakultetas Šiaurės Europos Kalbos ir Kultūros Magistrantūra 1 023 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
35 1811069 Filologijos fakultetas Anglų ir kita užsienio (prancūzų) kalba Bakalauras 2 023 Universite Jean-Moulin Lyon 3
023 Universite Paul Valery-Montpellier III
36 1813334 Filologijos fakultetas Prancūzų filologija Bakalauras 2 023 Universite Paul Valery-Montpellier III
023 Universite Paris Diderot - Paris 7
37 1712706 Filologijos fakultetas Kalbos (skandinavistika) Bakalauras 3 023 University of Helsinki
023 University of Turku
38 1710800 Filologijos fakultetas Vokiečių filologija Bakalauras 3 023 J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main)
0232 Universität Hamburg
39 1813853 Filologijos fakultetas Lietuvių filologija ir latvių kalba Bakalauras 2 023 Masaryk University
023 Universität Greifswald
40 1813581 Filologijos fakultetas Vokiečių Filologija Bakalauras 2 023 Johannes Gutenberg-Universität Mainz
0232 Universität Hamburg
41 1810312 Filologijos fakultetas Skandinavistika Bakalauras 2 023 Universität Wien
42 1811539 Filologijos fakultetas italų filologija Bakalauras 2 023 Universita di Perugia
023 Universita per Stranieri di Siena
43 1343876 Filosofijos fakultetas Socialinis Darbas Bakalauras 1 0923 Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU)
0923 Universidad de Zaragoza
44 1810145 Filosofijos fakultetas Sociologija Bakalauras 2 0314 Universität Konstanz
0314 Universiteit Utrecht
45 1713365 Filosofijos fakultetas Filosofija Bakalauras 3 0223 The University of Malta
0223 Bingol University
46 1915518 Filosofijos fakultetas Psichologija Magistrantūra 1 0313 Uniwersytet Gdanski
0313 Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
47 1911879 Filosofijos fakultetas Psichologija Bakalauras 1 0313 Universitat Autonoma de Barcelona
0313
48 1911883 Filosofijos fakultetas Psichologija Vientisosios studijos 1 0313 Uniwersytet Gdanski
0313 Uniwersytet Warszawski
49 1911609 Fizikos fakultetas Fizika Bakalauras 1 0533 Linköpings universitet
50 1813799 Gyvybės mokslų centras Neurobiofizika Bakalauras 2 0512 Universiteit Gent
0511 Københavns Universitet
51 1913812 Gyvybės mokslų centras Genetika Bakalauras 1 0511 Københavns Universitet
0511 Aarhus Universitet
52 1810725 Gyvybės mokslų centras Biologija Bakalauras 2 0511 Lunds universitet
0511 Universitetet i Bergen
53 1711896 Gyvybės mokslų centras Mikrobiologija ir biotechnologijos Bakalauras 3 0511 Københavns Universitet
0511 Aarhus Universitet
54 1915039 Gyvybės mokslų centras Biochemija Magistrantūra 1 0511 Univerzita Karlova v Praze
0512 Universiteit Gent
55 1915126 Gyvybės mokslų centras Biologija Magistrantūra 1 0511 University of Helsinki
0511 Universitat de les Illes Balears
56 1930424 Gyvybės mokslų centras SYSTEMS BIOLOGY Magistrantūra 1 0588 Universiteit Gent
05 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
57 1910605 Gyvybės mokslų centras Molekulinė biologija Bakalauras 1 0511 University of Helsinki
0512 Universiteit Gent
58 1910814 Istorijos fakultetas Kultūros istorija ir antropologija Bakalauras 1 0222 Universita di Bologna
59 1255876 Istorijos fakultetas Kultūros istorija ir antropologija Bakalauras 2 0222 Universita di Bologna
022 Universita di Pisa
60 1810173 Istorijos fakultetas Kultūros istorija ir antropologija Bakalauras 3 022 Universita Cattolica del Sacro Cuore
022 Universita di Pisa
61 1811816 Istorijos fakultetas Istorija Bakalauras 2 0222 Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
62 1930329 Kauno fakultetas international business management Magistrantūra 2 041 Universität Passau
041
63 1930294 Kauno fakultetas INFORMATION SYSTEM AND CYBER SECURITY Bakalauras 1 061 University of Hull
64 1910516 Kauno fakultetas Lietuvių filologija ir reklama Bakalauras 1 023 Universidad de A Coruña
023 Universita degli Studi di Salerno
65 s1711816 Kauno fakultetas Anglų ir kita užsienio kalba (švedų) Bakalauras 2 023, 011 Linköpings universitet
0211 Umea University
66 1913267 Kauno fakultetas Vertimas Bakalauras 1 0211 Universidade de Coimbra
023 Universitat Autonoma de Barcelona
67 1915241 Kauno fakultetas Marketingas ir Prekybos vadyba Magistrantūra 1 041; 031 Budapest Metropolitan University
041 Fontys Internationale Hogeschool
68 1930311 Kauno fakultetas INFORMATION SYSTEMS AND CYBERSECURITY Bakalauras 1 061 Universita degli Studi di Salerno
061 University of Tartu
69 1910524 Kauno fakultetas filologija pagal kalbą Bakalauras 1 023 Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-Francois Champollion
023 Universita Ca Foscari di Venezia
70 1852038 Kauno fakultetas Vadyba Doktorantūra 2 041 University of Primorska
71 1292074 Kauno fakultetas Lingvistika Bakalauras 2 023, 011 Linköpings universitet
023 Högskolan Kristianstad
72 1812271 Kauno fakultetas Anglų ir kita užsienio (švedų) kalba Bakalauras 2 023, 011 Linköpings universitet
0211 Umea University
73 1930338 Kauno fakultetas INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Magistrantūra 1 041 Uniwersytet Warszawski
041 Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces)
74 1912712 Kauno fakultetas Audiovizualinis vertimas Bakalauras 1 0211 Universidade de Coimbra
0211 Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli)
75 1710652 Komunikacijos fakultetas Kūrybos komunikacija Bakalauras 3 032 IPL-Instituto Politecnico de Lisboa
032 Universiteit Utrecht
76 1712182 Matematikos ir informatikos fakultetas Informacinių sistemų inžinerija Bakalauras 3 061 Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA
061 Universidade do Porto
77 1811503 Matematikos ir informatikos fakultetas Informacinių sistemų inžinerija Bakalauras 2 061 Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA
061 Libera Universita di Bolzano
78 s1812890 Matematikos ir informatikos fakultetas Finansų ir draudimo matematika Bakalauras 2 054 Université de Saint-Etienne
054 Universite de Savoie
79 1811502 Matematikos ir informatikos fakultetas Informacinių sistemų inžinerija Bakalauras 2 061 Libera Universita di Bolzano
80 1813035 Matematikos ir informatikos fakultetas Programų sistemos Bakalauras 2 061 Otto-Friedrich-Universität Bamberg
061 Friedrich Schiller Universität Jena
81 1912953 Matematikos ir informatikos fakultetas IT Bakalauras 1 061 University of Eastern Finland
061 Universita degli Studi di Milano
82 1712387 Matematikos ir informatikos fakultetas Matematika ir matematikos taikymai Bakalauras 3 054 Marmara University
054 Athens University of Economics&Business
83 1712391 Matematikos ir informatikos fakultetas Matematika ir matematikos taikymai Bakalauras 3 054 Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA
054 Universidade do Porto
84 1711479 Matematikos ir informatikos fakultetas Ekonometrija Bakalauras 3 0311 Tilburg University
054 Johannes Kepler Universität Linz
85 1713186 Matematikos ir informatikos fakultetas Finansų ir draudimo matematika Bakalauras 3 054 Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA
054 Universiteit Utrecht
86 1712389 Matematikos ir informatikos fakultetas Matematika ir matematikos taikymai Bakalauras 3 054 Marmara University
061 Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA
87 1811489 Matematikos ir informatikos fakultetas Informacinių sistemų inžinerija Bakalauras 2 061 Otto-Friedrich-Universität Bamberg
061 Friedrich Schiller Universität Jena
88 1813739 Medicinos fakultetas Kineziterapija Bakalauras 2 0915 Universita di Pisa
0915 Hogeschool PXL
89 1339228 Medicinos fakultetas Menų Terapija Magistrantūra 1 0915 Universitetet i Bergen
90 1730748 Medicinos fakultetas Medicine Vientisosios studijos 3 0912 Universita di Pisa
0912 Università degli studi di Cagliari
91 1530235 Medicinos fakultetas Medicine Vientisosios studijos 5 0912 Universität Leipzig
0912 Universität zu Lübeck
92 1730749 Medicinos fakultetas MEDICINE Vientisosios studijos 3 0912 Universität Rostock
0912 Johannes Gutenberg-Universität Mainz
93 1812343 Medicinos fakultetas Medicina Vientisosios studijos 2 0912 Universidad CEU-Cardenal Herrera
94 1713146 Medicinos fakultetas Kineziterapija Bakalauras 3 0915 Universidad de Vigo
95 1712894 Medicinos fakultetas Medicina Vientisosios studijos 3 0912 Univerzita Karlova v Praze
0912 Universidad CEU-Cardenal Herrera
96 1712736 Medicinos fakultetas Medicina Vientisosios studijos 3 0912 Univerzita Karlova v Praze
0912 Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"
97 1712884 Medicinos fakultetas Medicina Vientisosios studijos 3 0912 Universidad CEU-Cardenal Herrera
98 1730775 Medicinos fakultetas MEDICINE Vientisosios studijos 3 0912 Universität Rostock
0912 Johannes Gutenberg-Universität Mainz
99 1730785 Medicinos fakultetas MEDICINE Vientisosios studijos 3 0912 Universita di Pisa
0912 Università degli studi di Cagliari
100 1221892 Medicinos fakultetas Kineziterapija Bakalauras 4 0915 Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila
0915 Universidad de Vigo
101 1812594 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 2 0312 Universidade de Lisboa
0312 Universidade Nova De Lisboa
102 1812514 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 2 0312 J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main)
0312 Universität Mannheim
103 1351863 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 1 0312 Freie Universitat Berlin
0312 Ludwig-Maximilians-Universität München
104 1812614 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 2 0312 Sciences Po - Institut DÉtudes Politiques de Paris
0312 Universite de Strasbourg
105 1915160 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Viešosios politikos analizė Magistrantūra 1 0312 Institut Barcelona d'Estudis Internacionals
0312 Universitat de Valencia
106 1812506 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 2 0312 Universiteit Gent
0312 Universita di Bologna
107 1812494 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 2 0312 Sciences Po Lille
0312 Sciences Po - Institut DÉtudes Politiques de Paris
108 1713058 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 3 0312 Universität Luzern
0312 Marmara University
109 1812608 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Politikos mokslai Bakalauras 2 0312 Universidade de Lisboa
0312 Universidade Nova De Lisboa
110 1812524 Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Political Science Bakalauras 2 0312 Sciences Po - Institut DÉtudes Politiques de Paris
0312 Universite de Strasbourg
111 1710179 Teisės fakultetas - Vientisosios studijos 3 0421 Universitetet i Bergen
112 1710281 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 3 0421 Yeditepe University
0421 Masaryk University
113 1710197 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 3 0421 Universiteit Utrecht
114 1612975 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 4 0421 Universiteit Gent
115 1710192 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 3 0421 Universiteit Gent
0421 Maastricht University
116 1613110 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 4 0421 Universidade Nova De Lisboa
0421 Universidade de Lisboa
117 1751643 Teisės fakultetas Teisė Doktorantūra 3 0421 Maastricht University
0421 University of Dundee
118 1710217 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 3 0421 University of Tartu
0421 Universiteit Antwerpen
119 1710258 Teisės fakultetas Teisė Vientisosios studijos 3 0421 University of Tartu
120 1811600 Verslo mokykla International business Bakalauras 2 041 International Berlin University of Applied Sciences
041 Hogeschool Rotterdam
121 1930274 Verslo mokykla INTERNATIONAL BUSINESS Bakalauras 1 041 International Berlin University of Applied Sciences
041 Pole Universitaire Leonard de Vinci
122 1377304 Verslo mokykla International business Bakalauras 1 041 University of Worcester
041 Hogeschool Rotterdam