VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

ERASMUS+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2018-2019 akademiniais metais


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, studentams 2018/2019 rudens semestrui / akademiniams metams.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris.
•    Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose. Kai kurių universitetų reikalaujamo kalbos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse.
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Dėl riboto programos finansavimo ne į visas skelbiamas vietas studentai bus siunčiami. Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija vyks nuo 2018 m. vasario 1 d. iki vasario 28 d. 24 val. ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                   for the academic year 2018-2019


Dear students,

Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS+ programme for all faculties (institutes, centers), which have signed agreements regarding ERASMUS+ exchange for autumn semester / academic year 2018/2019.
•    You can apply to a place of study only at the university which is your faculty’s ERASMUS partner.
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should not be lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements either in the table below or at the websites of host universities.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students but  you may be selected only if there will be   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows total number of students and months, e.g, if you see two students and 10 months this means that the agreement is for two students for  5 months each. Due to the limited ERASMUS+ programme funding not all available exchange places will be used. Faculty ERASMUS coordinators are responsible for priorities given to the partners.
You can find more information about the ERASMUS+ programme on our website.


Application form for the ERASMUS+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  from 1st of February till 28th of February, 24 o'clock 

  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Technikum Kärnten (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
2 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
3 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
4 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
6 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: German studies:B2
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 3 German(Level: B1)
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
13 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; French(Level: B1)
14 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
15 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
16 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
17 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
18 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
19 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 6 1 3 1 3 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
20 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
21 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
22 Faculty of Chemistry and Geosciences Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
23 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:9 month Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 French(Level: B1)
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
25 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1)
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
27 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French(Level: B1)
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
29 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English, Italian(Level: B1)
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
33 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
36 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0512 Biochemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
38 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
39 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
41 Faculty of Chemistry and Geosciences Silesian University of Technology (Poland) PL GLIWICE01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Bakalauras
Magistras
42 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
43 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
45 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 20 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 20 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
49 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
50 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
52 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 2 10 English(Level: B1)
54 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
55 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
56 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 English(Level: B1)
57 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
59 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
60 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
61 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
62 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 10 1 5 1 5
63 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
64 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry 1 6 1 6
65 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
66 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry 2 10 2 10
67 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
68 Faculty of Chemistry and Geosciences Manisa Celal Bayar University (Turkey) TR MANISA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
69 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
70 Faculty of Economics and Business Administration Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B2)
71 Faculty of Economics and Business Administration Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0488 Business, Administration and Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
72 Faculty of Economics and Business Administration Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
73 Faculty of Economics and Business Administration Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel (Belgium) B LEUVEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
74 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
75 Faculty of Economics and Business Administration American University in Bulgaria (Bulgaria) BG BLAGOEV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
76 Faculty of Economics and Business Administration University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
77 Faculty of Economics and Business Administration European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0413 Management and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
78 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
79 Faculty of Economics and Business Administration Mendel University in Brno (Czech Republic) CZ BRNO02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
80 Faculty of Economics and Business Administration Institute of Finance and Administration (Czech Republic) CZ PRAHA13 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
81 Faculty of Economics and Business Administration Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
82 Faculty of Economics and Business Administration Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
83 Faculty of Economics and Business Administration Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:1 month 15 d. 3 15 3 15 German(Level: B1)
84 Faculty of Economics and Business Administration Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B1)
85 Faculty of Economics and Business Administration Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
86 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
87 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
88 Faculty of Economics and Business Administration Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
89 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
90 Faculty of Economics and Business Administration Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English, German(Level: B2)
91 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
92 Faculty of Economics and Business Administration Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
93 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
94 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
95 Faculty of Economics and Business Administration Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
96 Faculty of Economics and Business Administration Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
97 Faculty of Economics and Business Administration Handelshøjskolen i København (Denmark) DK KOBENHA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL (iBT), IELTS, Cambridge Certificate
98 Faculty of Economics and Business Administration Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Danish, English(Level: C1) Comments: Language requirements
99 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
100 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0311 Economics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
101 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Deusto (Spain) E BILBAO02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
102 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 1 9 1 9 Spanish, English(Level: B1)
103 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
104 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 3 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
105 Faculty of Economics and Business Administration Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
106 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
107 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2)
108 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
109 Faculty of Economics and Business Administration Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
110 Faculty of Economics and Business Administration University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
111 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
112 Faculty of Economics and Business Administration ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
113 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
114 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: for Economics 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
115 Faculty of Economics and Business Administration University of Lille (France) F LILLE103 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
116 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 30 French, English(Level: B2)
117 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 French, English(Level: B2)
118 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
119 Faculty of Economics and Business Administration ESCEM Ecole Superieure de Commerce et de Management (France) F POITIER32 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B2)
120 Faculty of Economics and Business Administration NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
121 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
122 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
123 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 French, English(Level: B1)
124 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 French, English(Level: B1)
125 Faculty of Economics and Business Administration The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
126 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
127 Faculty of Economics and Business Administration University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
128 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
129 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
130 Faculty of Economics and Business Administration University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 10 d. 2 10 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
131 Faculty of Economics and Business Administration Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 5 d. 2 10 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
132 Faculty of Economics and Business Administration Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
133 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
134 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics 1 5
135 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
136 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:1 month 31 d. Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
137 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 0311 Economics 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
138 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041 Business and administration 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
139 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
140 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
141 Faculty of Economics and Business Administration Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0311 Economics Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
142 Faculty of Economics and Business Administration Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
143 Faculty of Economics and Business Administration Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
144 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005 1 6 1 6 Italian, English(Level: )
145 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 6 1 5
146 Faculty of Economics and Business Administration Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Tik MA 5 25 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
147 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
148 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
149 Faculty of Economics and Business Administration University of Latvia (Latvia) LV RIGA51 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Latvian, English(Level: B1)
150 Faculty of Economics and Business Administration The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
151 Faculty of Economics and Business Administration Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B1)
152 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit van Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 8 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
153 Faculty of Economics and Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
154 Faculty of Economics and Business Administration Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL:550/80
155 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0311 Economics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
156 Faculty of Economics and Business Administration Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
157 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Católica Portuguesa (Portugal) P LISBOA01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Portugese(Level: C2)
158 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 Portuguese, English(Level: B2)
159 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
160 Faculty of Economics and Business Administration ISAG-Instituto Superior de Adminitracao e Gestao (Portugal) P PORTO16 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Portuguese(Level: )
161 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
162 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
163 Faculty of Economics and Business Administration Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
164 Faculty of Economics and Business Administration Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
165 Faculty of Economics and Business Administration Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
166 Faculty of Economics and Business Administration Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
167 Faculty of Economics and Business Administration Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
168 Faculty of Economics and Business Administration Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 4 20 English, Swedish(Level: B1)
169 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
170 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
171 Faculty of Economics and Business Administration Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
172 Faculty of Economics and Business Administration Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
173 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
174 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
175 Faculty of Economics and Business Administration University of Hertfordshire (United Kingdom) UK HATFIEL01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
176 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
177 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
178 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
179 Faculty of Philology Universiteit Antwerpen (Belgium) B ANTWERP01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
180 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
181 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 9 French(Level: B1)
182 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
183 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
184 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
185 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
186 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
187 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
188 Faculty of Philology Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
189 Faculty of Philology Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 023 Languages (Latin language and literature) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 German(Level: B1)
190 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
191 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
192 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
193 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 9 German(Level: B1)
English(Level: B2)
194 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
195 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
196 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
197 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1)
198 Faculty of Philology Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (English language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
199 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 German(Level: B1)
200 Faculty of Philology Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 023 Languages (German language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German(Level: B2)
201 Faculty of Philology Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
202 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
203 Faculty of Philology Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
204 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
205 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
206 Faculty of Philology Universität Trier (Germany) D TRIER01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 20 1 10 German; English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: English Literature and Linguistics
207 Faculty of Philology Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English (limited number)(Level: B1)
208 Faculty of Philology Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
209 Faculty of Philology Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
210 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
211 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 20 Catalan, Spanish, English(Level: B1)
212 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
213 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
214 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 3 27 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
215 Faculty of Philology Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
216 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 Spanish, English(Level: B1)
217 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Spanish, French, Italian(Level: B1)
218 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish(Level: B1) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
219 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
220 Faculty of Philology Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 5 50 Spanish(Level: B1)
221 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Certificate
222 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, Galician(Level: B1)
223 Faculty of Philology Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 023 Languages (Spanish) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 2 10 Spanish(Level: )
224 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 28 d. 2 20 Spanish, English(Level: B2)
225 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
226 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
227 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
228 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
229 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
230 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
231 Faculty of Philology Universite de Picardie Jules Verne (France) F AMIENS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 French(Level: B1)
232 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 4 20 1 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
233 Faculty of Philology Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B2)
234 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B2)
235 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B1)
236 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1)
237 Faculty of Philology Institut Catholique d'Etudes Superieures (France) F LAROCHE01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:10 month 30 d. 2 10 French, English(Level: B1)
238 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French(Level: B2)
239 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. 3 15 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
240 Faculty of Philology Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 3 15 French, Spanish(Level: B1)
241 Faculty of Philology Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 French(Level: B2)
242 Faculty of Philology Universite Paris Diderot - Paris 7 (France) F PARIS007 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 2 20 French(Level: B1)
243 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
244 Faculty of Philology ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) (France) F PARIS379 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 6 30 French(Level: B1)
English, German, Spanish, Italian, Chinese, Arabic(Level: B2)
245 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
246 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 20 2 20 French, English(Level: A2) Comments: English-B1
247 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Greek, English(Level: B1)
248 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
249 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B2)
250 Faculty of Philology University of West Hungary (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
251 Faculty of Philology Universita degli Studi de Bari Aldo Moro (Italy) I BARI01 023 Languages Document submit deadline:11 month 20 d. 3 30 French, English. Spanish(Level: B1)
252 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
253 Faculty of Philology Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian(Level: A1)
English, Romanian(Level: B1)
254 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 2 12 Italian(Level: A2)
255 Faculty of Philology Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
Italian(Level: B1)
256 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
257 Faculty of Philology Universita del Salento (Italy) I LECCE01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. 2 10 Italian(Level: B1)
258 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
259 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
260 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 023 Languages (English, French) Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
261 Faculty of Philology Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
262 Faculty of Philology I.U.M. Academy School (Italy) I NAPOLI10 023 Languages 3 15
263 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
264 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
265 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA 023 Languages 2 20 2 20 1 10
266 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
267 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
268 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 3 15 Italian(Level: )
269 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
270 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 4 20 4 20 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
271 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
272 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 5 25 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
273 Faculty of Philology University College Cork (Ireland) IRL CORK01 023 Languages Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 English(Level: B1)
274 Faculty of Philology Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
275 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 English(Level: B1)
276 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
277 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
278 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
279 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
280 Faculty of Philology SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 023 Languages (English, German, French, Russian, Spanish) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Macedonian(Level: B2)
English (selected courses)(Level: B2)
281 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6
282 Faculty of Philology Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English, Norwegian(Level: B1)
283 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5
284 Faculty of Philology Universitetet i Tromso (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
285 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
286 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 2 10 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
287 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
288 Faculty of Philology Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
289 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
290 Faculty of Philology Jan Dlugosz University in Czestochowa (Poland) PL CZESTOC02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
291 Faculty of Philology Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 Russian, Polish(Level: B1)
292 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
293 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
294 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
295 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
296 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
297 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
298 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 English, Polish(Level: B2)
299 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 Russian(Level: B1)
300 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
301 Faculty of Philology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: selected courses
302 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
303 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
304 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 9 1 9 Polish, English(Level: B1)
305 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
306 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
307 Faculty of Philology Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 3 30 Italian, French, English, Polish(Level: B1)
308 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
309 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
310 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (German language) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Instytut Germanistyki 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1) Comments: MA, D - German B2
311 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
312 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Languages - translation (English, Italian, German, Russian, Polish) 1 5 1 5 English, Italian, German, Russian, Polish(Level: B2)
313 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
314 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
315 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
316 Faculty of Philology Institute of Slavic Studeies Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW85 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 Polish(Level: B1)
other Slavic languages or English(Level: B1)
317 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
318 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
319 Faculty of Philology University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English, Spanish, Russian, French(Level: B1)
320 Faculty of Philology The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
321 Faculty of Philology Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
322 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1)
323 Faculty of Philology Mittuniversitetet (Sweden) S MIDSWED01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
324 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:9 month 15 d. Comments: Dep.of Swedish 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
325 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Dep.of Baltic l.,Finnish and German, selection for Baltic Languages 2 10 1 5 English(Level: B2)
326 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
327 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
328 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Lithuanian, English(Level: B2)
329 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2)
330 Faculty of Philology University of Turku (Finland) SF TURKU01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
331 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
332 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
333 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
334 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
335 Faculty of Philology Duzce University (Turkey) TR DUZCE01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 1 10 Turkish(Level: B1)
336 Faculty of Philology Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 Russian, English(Level: B1)
337 Faculty of Philology Canik Basari University (Turkey) TR SAMSUN02 0232 Literature and linguistics 2 12
338 Faculty of Philosophy Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
339 Faculty of Philosophy Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
340 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 11 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
341 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
342 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
343 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
344 Faculty of Philosophy University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
345 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 31 d. 2 8 1 4 English, Czech(Level: B2)
346 Faculty of Philosophy Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
347 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B1)
348 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B1)
349 Faculty of Philosophy Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B1)
350 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
351 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
352 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
353 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
354 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
355 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
356 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 German; English(Level: B1)
357 Faculty of Philosophy Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
358 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
359 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 3 12 3 12 German, English(Level: B1)
360 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
361 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
362 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
363 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
364 Faculty of Philosophy VIA University College (Denmark) DK RISSKOV06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
365 Faculty of Philosophy University College Lillebaelt (Denmark) DK VEJLE06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B2)
366 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
367 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
368 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
369 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B1) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
370 Faculty of Philosophy Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
371 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
372 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 28 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
373 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
374 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
375 Faculty of Philosophy Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 French(Level: B1)
376 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
377 Faculty of Philosophy université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 French(Level: B1)
378 Faculty of Philosophy Institut National des langues et Civilisations Orientales (INALCO) (France) F PARIS178 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 French(Level: B1)
379 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
380 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
381 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5 1 5
382 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
383 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
384 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 022 Humanities (oriental studies) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
385 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
386 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5
387 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) 2 8
388 Faculty of Philosophy University of Iceland (Iceland) IS REYKJAV01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: TOEFL(79),IELTS(6.5),yra tikimybė, kad pripažins ir VU sertifikatą
389 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
390 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
391 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
392 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
393 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
394 Faculty of Philosophy Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
395 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
396 Faculty of Philosophy Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: )
397 Faculty of Philosophy Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
398 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
399 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
400 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
401 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
402 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
403 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0223; 03 Philosophy and ethics; Psychology Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro ar doktorantūros pakopos studentai 1 5 Polish, English(Level: B2)
404 Faculty of Philosophy Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0923 Social work and counselling Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
405 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
406 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
407 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
408 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
409 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
410 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
411 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
412 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
413 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
414 Faculty of Philosophy Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Document submit deadline:10 month Comments: Orientalistikos centro sutartis. Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 10 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1
415 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Apgyvendinimas iki 11.01 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
416 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
417 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
418 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
419 Faculty of Philosophy Uppsala Universitet (Sweden) S UPPSALA01 022 Humanities (Asian studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 English(Level: B1)
420 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
421 Faculty of Philosophy University of Lapland (Finland) SF ROVANIE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish, English(Level: B1)
422 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
423 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
424 Faculty of Philosophy University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
425 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
426 Faculty of Philosophy Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
427 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 English(Level: B2)
428 Faculty of Philosophy Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
429 Faculty of Philosophy Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
430 Faculty of Philosophy Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis. Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
431 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
432 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
433 Faculty of Philosophy Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
434 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5 1 5
435 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
436 Faculty of Philosophy Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5
437 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
438 Faculty of Philosophy Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
439 Faculty of Philosophy Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 5 1 5 English(Level: B1)
440 Faculty of Philosophy Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) Comments: Orientalistikos centro sutartis 3 15
441 Faculty of Philosophy University of Gaziosmanpasa (Turkey) TR TOKAT01 022; 023 Humanities; Languages Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Orientalistikos centro sutartis 1 10 1 10 English(Level: B2)
442 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
443 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
444 Faculty of Physics Hasselt University (Belgium) B DIEPENB01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
445 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
446 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
447 Faculty of Physics Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0533 Physics 2 10 Bulgarian(Level: B1)
English(Level: B1)
448 Faculty of Physics Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English, Czech(Level: B2)
449 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
450 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 4 1 4 English(Level: B1)
451 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
452 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
453 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:1 month 5 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
454 Faculty of Physics Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12
455 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
456 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
457 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
458 Faculty of Physics University of Lille (France) F LILLE103 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
459 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
460 Faculty of Physics Universite Paris-Sud 11 (France) F PARIS011 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 French(Level: B1)
English(Level: B1)
461 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
462 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
463 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
464 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 071 Engineering Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Italian, English(Level: B1)
465 Faculty of Physics Universita Politecnica delle Marche (Italy) I ANCONA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
466 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
467 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
468 Faculty of Physics Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italy) I MODENA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 10 1 10 Italian(Level: )English(Level: ) Comments: B1(BA), B2 (MA, PHD)
469 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
470 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
471 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
472 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
473 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
474 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
475 Faculty of Physics Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 portugalų k. (Level: A2)
anglų k.(Level: B1) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
476 Faculty of Physics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 English, Polish(Level: B1)
477 Faculty of Physics Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
478 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
479 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
480 Faculty of Physics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 20 d. 2 10 English, Polish(Level: B2)
481 Faculty of Physics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
482 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
483 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
484 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
485 Faculty of Physics Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 25 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B1)
486 Faculty of Physics Tampere University of Technology (Finland) SF TAMPERE02 071 Engineering Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Finnish(Level: )
487 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
488 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
489 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
490 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 Turkish, English(Level: B1)
491 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
492 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
493 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
494 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
495 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:12 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
496 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
497 Life Sciences Centre Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0512 Biochemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Dutch, English(Level: B2)
498 Life Sciences Centre Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0588 Natural Sciences, mathematics and statistics (inter-disciplinary) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Dutch, English(Level: B2)
499 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
500 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
501 Life Sciences Centre Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
502 Life Sciences Centre Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
503 Life Sciences Centre Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany) D TUBINGE01 0511 Biology Document submit deadline:12 month 31 d. 3 15 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
504 Life Sciences Centre Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 English(Level: C1) Comments: CEFR C1; Toefl IBT 83; Ielts 6.5
505 Life Sciences Centre Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 12 Danish, English(Level: )
506 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
507 Life Sciences Centre Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
508 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B1)
509 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 051 Microbiology, Biotechnology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 8 Italian, English(Level: B1)
510 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
511 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
512 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10
513 Life Sciences Centre University College of Southeast-Norway (senasis pav.Hogskolen i Telemark & Buskerud/Vestfold) (Norway) N KONGSBE02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Telemark. Students cannot choose courses across campuses 1 6 1 6
514 Life Sciences Centre Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B2)
515 Life Sciences Centre Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0511 Biology Document submit deadline:11 month 20 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
516 Life Sciences Centre West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
517 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0511 Biology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
518 Life Sciences Centre Universitatea Din Craiova (Romania) RO CRAIOVA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Romanian, English(Level: B1)
519 Life Sciences Centre Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
520 Life Sciences Centre Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0511 Biology Document submit deadline:10 month 25 d. 1 9 English, Swedish(Level: B2)
521 Life Sciences Centre University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0511 Biology Nomination deadline:30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CEFR
522 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
523 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 10 1 5 1 5
524 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10 1 10
525 Faculty of History Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
526 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 French(Level: B1)
527 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
528 Faculty of History Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
529 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
530 Faculty of History Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
531 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B2)
532 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
533 Faculty of History Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 English(Level: B2)
534 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, Catalan(Level: B1)
535 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
536 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
537 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
538 Faculty of History Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 French(Level: B1)
539 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
540 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 5 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
541 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Greek(Level: A2) Comments: many of courses are taught in modern Greek
542 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
543 Faculty of History Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
544 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
545 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 4 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 English(Level: B1)
546 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
547 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
548 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
549 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
550 Faculty of History Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
551 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
552 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
553 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Sutartis tarp IF ir Varšuvos universiteto Taikomosios lingvistikos fakulteto 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
554 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
555 Faculty of History University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
556 Faculty of History University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
557 Faculty of History Cardiff University (United Kingdom) UK CARDIFF01 0222 History and archaeology Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 9 1 9 English(Level: B1)
558 Kaunas Faculty International University Travnik () 0311; 04 Economics; Accounting; Finance; Marketing Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
559 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
560 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
561 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
562 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
563 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
564 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
565 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
566 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
567 Kaunas Faculty Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:8 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
568 Kaunas Faculty University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
569 Kaunas Faculty Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
570 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
571 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
572 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
573 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
574 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
575 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German(Level: C1)
576 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
577 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
578 Kaunas Faculty Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
579 Kaunas Faculty Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
580 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
581 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
582 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
583 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
584 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
585 Kaunas Faculty Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
586 Kaunas Faculty Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
587 Kaunas Faculty Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
588 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 spanish, English (some courses)(Level: B1)
589 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
590 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: )
591 Kaunas Faculty Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 9 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
592 Kaunas Faculty Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (Spain) E BARCELO24 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish, English(Level: B2) Comments: DELE Spanish; TOEFL English
593 Kaunas Faculty University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
594 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
595 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
596 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
597 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
598 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Galician, English(Level: B1)
599 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1)
600 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
601 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: English for Modern Languages
602 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
603 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
604 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 4.5 1 4.5 Spanish(Level: B1)
605 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1) Comments: Magistro studentams C1
606 Kaunas Faculty Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Spanish(Level: C2)
607 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
608 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
609 Kaunas Faculty University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
610 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
611 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
612 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
613 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
614 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
615 Kaunas Faculty Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-Francois Champollion (France) F CASTRES03 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 French(Level: B1)
616 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
617 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
618 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
619 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
620 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
621 Kaunas Faculty Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
622 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: )
623 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
624 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
625 Kaunas Faculty Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
626 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
627 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
628 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
629 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
630 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
631 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
632 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
633 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
634 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
635 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
636 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
637 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
638 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
639 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
640 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
641 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
642 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
643 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
644 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
645 Kaunas Faculty Universita Telematica Internazionale Uninettuno (Italy) I ROMA24 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B2)
646 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
647 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
648 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
649 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
650 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: A2)
651 Kaunas Faculty Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
652 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
653 Kaunas Faculty Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
654 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
655 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
656 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
657 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
658 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
659 Kaunas Faculty Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
660 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
661 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
662 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
663 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
664 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:11 month 30 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
665 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
666 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
667 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
668 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
669 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
670 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
671 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
672 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
673 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
674 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
675 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
676 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
677 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
678 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
679 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
680 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
681 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
682 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
683 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
684 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
685 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
686 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Eindhoven 1 5 1 5 English(Level: B2)
687 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
688 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
689 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Campus Venlo 1 5 1 5 English(Level: B2)
690 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
691 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
692 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
693 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
694 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
695 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
696 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
697 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
698 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
699 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
700 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0413 Management and administration Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
701 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0412 Finance, banking, insurance Nomination deadline:1 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
702 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
703 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
704 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
705 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
706 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
707 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
708 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
709 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
710 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
711 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
712 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
713 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
714 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
715 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
716 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
717 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
718 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
719 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
720 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
721 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
722 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
723 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
724 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
725 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
726 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
727 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
728 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
729 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
730 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
731 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
732 Kaunas Faculty Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
733 Kaunas Faculty University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 1 5 English(Level: B2)
734 Kaunas Faculty University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 1 5 English(Level: B2)
735 Kaunas Faculty Tampere University of Technology (Finland) SF TAMPERE02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
736 Kaunas Faculty University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
737 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
738 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
739 Kaunas Faculty Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
740 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0211 Audio-visual techniques and media production 2 10
741 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics 2 10
742 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
743 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
744 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
745 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
746 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
747 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
748 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
749 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
750 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
751 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
752 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics 1 5 1 5
753 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration 1 5 1 5
754 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 023 Languages 1 5 1 5
755 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
756 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
757 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
758 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
759 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
760 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
761 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
762 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages (English, Russian languages) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Russian (Level: B1)
763 Kaunas Faculty Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages 2 10
764 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
765 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
766 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
767 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
768 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
769 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0210 Cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10
770 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
771 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
772 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
773 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
774 Kaunas Faculty Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
775 Kaunas Faculty Middlesex University (United Kingdom) UK LONDON067 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 English(Level: ) Comments: BA-B2; MA-C1
776 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
777 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
778 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
779 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
780 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
781 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 German; English(Level: B1)
782 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
783 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
784 Faculty of Communication HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
785 Faculty of Communication Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
786 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
787 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
788 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
789 Faculty of Communication Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: A2)
790 Faculty of Communication Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0215 Music and performing arts Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: C1) Comments: C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5
791 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: C1)
792 Faculty of Communication Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
793 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
794 Faculty of Communication Universidad Europea de Madrid (Spain) E MADRID18 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 29 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Papildomų studentų nepriima. Studijos skaiciuojasi trimestrais 2 20 Spanish, English(Level: B2)
795 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
796 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
797 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
798 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
799 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 3 15 3 15 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
800 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
801 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
802 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: ISTC 2 10 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
803 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
804 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
805 Faculty of Communication Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 French(Level: B2)
806 Faculty of Communication National & Kapodistrian University of Athens (Greece) G ATHINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
807 Faculty of Communication Panteion University (Greece) G KALLITH02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2) Comments: CEFR
808 Faculty of Communication Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
809 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
810 Faculty of Communication University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 3 15 English(Level: B2) Comments: some courses
811 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
812 Faculty of Communication Budapest Business School (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
813 Faculty of Communication Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italy) I MILANO05 032 Journalism and information 5 25
814 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
815 Faculty of Communication Universita LUMSA di Roma (Italy) I ROMA04 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
816 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5 1 5
817 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information 1 6
818 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0314 Sociology and cultural studies 1 6
819 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information 1 6 1 6
820 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
821 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
822 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
823 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
824 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
825 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
826 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
827 Faculty of Communication Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
828 Faculty of Communication Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Netherlands) NL AMSTERD07 0322 Library, information and archival studies 2 10 English(Level: ) Comments: IELTS 6
829 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
830 Faculty of Communication Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
831 Faculty of Communication Maastricht University (Netherlands) NL MAASTRI01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 2 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
832 Faculty of Communication Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
833 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B2)
834 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. 2 20 2 20 Portuguese, English(Level: B1)
835 Faculty of Communication IPL-Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal) P LISBOA05 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: just recommended
836 Faculty of Communication Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
837 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
838 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
839 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
840 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
841 Faculty of Communication University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B1)
842 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
843 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
844 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English(Level: B1)
845 Faculty of Communication Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
846 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B1)
847 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
848 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
849 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
850 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
851 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
852 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
853 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
854 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
855 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
856 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
857 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
858 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
859 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
860 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
861 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
862 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
863 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
864 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
865 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information 2 10 2 10
866 Faculty of Communication Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 032 Journalism and information 2 20
867 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
868 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
869 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
870 Faculty of Communication Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 032 Journalism and information 2 6
871 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information 1 10 1 10
872 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
873 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
874 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 2 12 2 12 English(Level: B1)
875 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 032 Journalism and information 4 40 2 20 2 20
876 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0321 Journalism and reporting 2 10 2 10
877 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5 1 5
878 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
879 Faculty of Communication Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 2 12
880 Faculty of Communication Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 2 12
881 Faculty of Communication Leeds Beckett University (United Kingdom) UK LEEDS02 032 Journalism and information Document submit deadline:9 month 30 d. 10 50 English(Level: B2)
882 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
883 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Wien (Austria) A WIEN02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B1)
884 Faculty of Mathemtics and Informatics Johannes Kepler Universität Linz (Austria) A LINZ01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: )
885 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
886 Faculty of Mathemtics and Informatics UC Leuven-Limburg (Belgium) B LEUVEN18 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
887 Faculty of Mathemtics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B1)
888 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
889 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
890 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
891 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0541 Mathematics Document submit deadline:4 month 30 d. 2 10 German; English(Level: B2)
892 Faculty of Mathemtics and Informatics ETH Zürich (Switzerland) CH ZURICH07 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
893 Faculty of Mathemtics and Informatics Cyprus University of Technology (Cyprus) CY LIMASSO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Greek, English(Level: B2)
894 Faculty of Mathemtics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B2)
895 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
896 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 12 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
897 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
898 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: Where indicated
899 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
900 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German(Level: B1)
901 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
902 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
903 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
904 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 German, English(Level: B2)
905 Faculty of Mathemtics and Informatics Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
906 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
907 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
908 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
909 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 Spanish, English(Level: B1)
910 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
911 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 3 27 Spanish(Level: )
912 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
913 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
914 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 6 English(Level: B1)
915 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de La Laguna (Spain) E TENERIF01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 13 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 4 30 English, Spanish(Level: B1) Comments: Gali vykti 2 studentai po semestrą ir 2 studentai akademiniams metams
916 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
917 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
918 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 2 10
919 Faculty of Mathemtics and Informatics L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) (France) F EVRY05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 French(Level: B2) Comments: no certificate required
920 Faculty of Mathemtics and Informatics Telecom SudParis (France) F EVRY11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 1 6 French, English(Level: B1)
921 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Lille (France) F LILLE103 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
922 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Lorraine (France) F NANCY43 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
923 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Nantes (France) F NANTES01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
924 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
English (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
925 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
926 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
927 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 25 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
928 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
929 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 English, Greek(Level: B2)
930 Faculty of Mathemtics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 1 3 Greek, English(Level: B1)
931 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
932 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Thessaly (Greece) G VOLOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
933 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
934 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
935 Faculty of Mathemtics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 Italian(Level: B1)
936 Faculty of Mathemtics and Informatics Libera Universita di Bolzano (Italy) I BOLZANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: TRŪKSTA vietų rudenį apgyvendinimui, paskirstyti studentus tolygiai rudens ir pavasario semestrui! 4 20 4 20 English, German, Italian(Level: B1)
937 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
938 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Italy) I CATANZA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
939 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
940 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:9 month 1 6 1 6 Italian(Level: A0)
941 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:2 month 1 d. 1 9 1 9 Italian, English(Level: B1)
942 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 3 Italian, English(Level: B1)
943 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
944 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 6 Italian, English(Level: B1)
945 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0541 Mathematics Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
946 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
947 Faculty of Mathemtics and Informatics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro ar doktorantūros pakopos studentas 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
948 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
949 Faculty of Mathemtics and Informatics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B1)
950 Faculty of Mathemtics and Informatics Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
951 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
952 Faculty of Mathemtics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B1)
953 Faculty of Mathemtics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
954 Faculty of Mathemtics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10 1 10 English(Level: B2)
955 Faculty of Mathemtics and Informatics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
956 Faculty of Mathemtics and Informatics Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: B2/C1
957 Faculty of Mathemtics and Informatics Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English (IELTS, TOEFL)(Level: B2) Comments: B2/C1
958 Faculty of Mathemtics and Informatics Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
959 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Dutch, English(Level: B2)
960 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
961 Faculty of Mathemtics and Informatics Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 0311 Economics (econometrics) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL: 550/80
962 Faculty of Mathemtics and Informatics Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA- English C1
963 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
964 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Evora (Portugal) P EVORA01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
965 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Algarve (Portugal) P FARO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 3
966 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 English(Level: B2)
967 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
968 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Lisboa, Tecnico Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Portuguese (BA), English (MA)(Level: B2)
969 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
970 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
971 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
972 Faculty of Mathemtics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
973 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
974 Faculty of Mathemtics and Informatics Karol Adamiecki University of Economics (Poland) PL KATOWIC02 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
975 Faculty of Mathemtics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
976 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
977 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
978 Faculty of Mathemtics and Informatics Pomeranian University in Slupsk (Poland) PL SLUPSK01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 20 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
979 Faculty of Mathemtics and Informatics West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)Polish(Level: )
980 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
981 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
982 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
983 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
984 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English; Romanian(Level: B2)
985 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 2 10 1 5 English; Romanian(Level: B2)
986 Faculty of Mathemtics and Informatics Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 0541 Mathematics Document submit deadline:10 month 15 d. 2 20 1 10 English, Swedish(Level: B2)
987 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Eastern Finland (Finland) SF KUOPIO12 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 English(Level: B1)
988 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tampere (Finland) SF TAMPERE01 All fields of study Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 English(Level: B2)
989 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
990 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 1 3 English(Level: B2)
991 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
992 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 011 Education Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
993 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
994 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
995 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
996 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 German; English(Level: B1)
997 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Slovak, English, German(Level: B1)
998 Faculty of Mathemtics and Informatics Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
999 Faculty of Mathemtics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 6 1 6
1000 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5
1001 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics 1 5
1002 Faculty of Mathemtics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10 1 10
1003 Faculty of Mathemtics and Informatics Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1004 Faculty of Mathemtics and Informatics Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
1005 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 20 2 20 2 20
1006 Faculty of Mathemtics and Informatics Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 Turkish arba English(Level: B1) Comments: B1-English
1007 Faculty of Mathemtics and Informatics Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 English(Level: B1)
1008 Faculty of Mathemtics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5 1 5
1009 Faculty of Mathemtics and Informatics Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
1010 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 German(Level: B1)
1011 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
1012 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
1013 Faculty of Medicine Hogeschool PXL (Belgium) B HASSELT22 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 2 10 English(Level: B1)
1014 Faculty of Medicine University of Bern (Switzerland) CH BERN01 0912 Medicine Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
1015 Faculty of Medicine Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 1 d. 2 12 French(Level: B2)
1016 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0911 Dental studies Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
1017 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
1018 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
1019 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0911 Dental studies Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
1020 Faculty of Medicine Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
1021 Faculty of Medicine Hochschule Emden/Leer (Germany) D EMDEN02 091 Health Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German(Level: B2)
1022 Faculty of Medicine J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. Comments: 6 year course, long cycle 1 12 German(Level: B2) Comments: C1 lygis rekomenduojamas
1023 Faculty of Medicine SRF Fachhochschule fur Gesundheit Gera (Germany) D GERA01 0915 Therapy and rehabilitation 1 5 German, English(Level: B2)
1024 Faculty of Medicine HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Goettingen (Germany) D HILDESH02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1025 Faculty of Medicine Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0912 Medicine 1 10 1 10 German(Level: B1)
1026 Faculty of Medicine Universität zu Lübeck (Germany) D LUBECK01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
1027 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0510 Biomedical Science 2 20 German(Level: B1)
1028 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0912 Medicine 1 10 1 10 German(Level: B1)
1029 Faculty of Medicine Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0912 Medicine Document submit deadline:1 month 15 d. 2 20 German; English(Level: B1)
1030 Faculty of Medicine Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0912 Medicine Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
1031 Faculty of Medicine University College of Nothern Denmark (Denmark) DK ALBORG02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 1 d. 6 18 English(Level: B1)
1032 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
1033 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
1034 Faculty of Medicine Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 091 Health (medical physics) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 3 18 Spanish(Level: B1)
1035 Faculty of Medicine Universidad CEU-Cardenal Herrera (Spain) E VALENCI08 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Spanish(Level: B1)
1036 Faculty of Medicine Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Spanish(Level: A2)English(Level: )
1037 Faculty of Medicine Universite de Lorraine (France) F NANCY43 0912 Medicine 1 12 1 12
1038 Faculty of Medicine University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 10 Croatian, English(Level: B2)
1039 Faculty of Medicine University of Split (Croatia) HR SPLIT01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. 5 15 English(Level: B2)
Croatian(Level: A2)
1040 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
1041 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0911 Dental studies Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
1042 Faculty of Medicine Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
1043 Faculty of Medicine Universita degli Studi del Molise (Italy) I CAMPOBA01 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 30 d. 2 20 Italian, English(Level: A2) Comments: English for some courses
1044 Faculty of Medicine Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0912 Medicine Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
1045 Faculty of Medicine Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1) Comments: English (courses I-III year)
1046 Faculty of Medicine Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
1047 Faculty of Medicine Riga Stradins University (Latvia) LV RIGA03 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
1048 Faculty of Medicine Riga Stradins University (Latvia) LV RIGA03 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
1049 Faculty of Medicine Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska ul. (Poland) PL BIALA01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
1050 Faculty of Medicine Medical University of Lublin (Poland) PL LUBLIN05 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
1051 Faculty of Medicine Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
1052 Faculty of Medicine Pomeranian Medical University in Szczecin (Poland) PL SZCZECI05 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
1053 Faculty of Medicine Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) PL WARSZAW07 0511 Biology Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
1054 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
1055 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English, Polish(Level: B1)
1056 Faculty of Medicine Ovidius University of Constanta (Romania) RO CONSTAN02 0912 Medicine Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 English(Level: B1)
1057 Faculty of Medicine Malmö högskola (Sweden) S MALMO01 0911 Dental studies Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Language requirements: http://www.mah.se/english-requirements 2 10
1058 Faculty of Medicine University of Eastern Finland (Kuopio campus) (Finland) SF KUOPIO12 0912 Medicine Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 10 1 10 Finnish, English(Level: B1)
1059 Faculty of Medicine University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
1060 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Slovak(Level: )
1061 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0911 Dental studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)Slovak(Level: )
1062 Faculty of Medicine Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology (genetics) 2 20 1 10
1063 Faculty of Medicine Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 0912 Medicine 1 10 1 10
1064 Faculty of Medicine Mustafa Kemal University (Turkey) TR HATAY01 0912 Medicine 2 20 1 10
1065 Faculty of Medicine Biruni University (Turkey) TR ISTANBU55 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Turkish, English(Level: B1)
1066 Faculty of Medicine Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0911 Dental studies 1 6 1 6
1067 Faculty of Medicine Sinop University (Turkey) TR SINOP01 0913 Nursing and midwifery 2 10
1068 Institute of International Relations and Political Science Universität Wien (Austria) A WIEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 German; English(Level: B1) Comments: MA- English B2
1069 Institute of International Relations and Political Science Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 3 15 French(Level: B1)
1070 Institute of International Relations and Political Science Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 English(Level: B2)
1071 Institute of International Relations and Political Science Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10
1072 Institute of International Relations and Political Science Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 English(Level: B2)
1073 Institute of International Relations and Political Science Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
1074 Institute of International Relations and Political Science Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 German(Level: B1)
1075 Institute of International Relations and Political Science Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1076 Institute of International Relations and Political Science Hochschule Bremen (Germany) D BREMEN04 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2)
1077 Institute of International Relations and Political Science Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offer)
1078 Institute of International Relations and Political Science J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
1079 Institute of International Relations and Political Science Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
German(Level: B2) Comments: CERF
CERF
1080 Institute of International Relations and Political Science Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0312 Political sciences and civics 2 10 German; English(Level: B2)
1081 Institute of International Relations and Political Science Universität Mannheim (Germany) D MANNHEI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 German; English(Level: B2)
1082 Institute of International Relations and Political Science Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
1083 Institute of International Relations and Political Science Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
1084 Institute of International Relations and Political Science Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 10 English(Level: B2)
Spanish(Level: B1)
1085 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B1)
1086 Institute of International Relations and Political Science Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
1087 Institute of International Relations and Political Science Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
1088 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 1 9 Spanish(Level: A0)
1089 Institute of International Relations and Political Science Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1090 Institute of International Relations and Political Science University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1091 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Grenoble (France) F GRENOBL23 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2)
English(Level: C1)
1092 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Lille (France) F LILLE102 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, French(Level: A2) Comments: English-B2
1093 Institute of International Relations and Political Science Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: B1) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
1094 Institute of International Relations and Political Science Institut d'Etudes Politiques Science Po Lyon (France) F LYON61 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English (some clases), French(Level: B2)
1095 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po - Institut DÉtudes Politiques de Paris (France) F PARIS014 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: REIMS campus 2 10 2 10 English, French(Level: B2) Comments: C1 magistro studentams
1096 Institute of International Relations and Political Science Institut D'Etudes Politiques de Rennes (France) F RENNES28 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
1097 Institute of International Relations and Political Science Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 French, English(Level: )
1098 Institute of International Relations and Political Science University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
1099 Institute of International Relations and Political Science Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 English(Level: B2)
1100 Institute of International Relations and Political Science Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Hungary) HU BUDAPES12 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 English(Level: B1)
1101 Institute of International Relations and Political Science Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1102 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1103 Institute of International Relations and Political Science Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1104 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0312 Political sciences and civics 1 6 1 6
1105 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
1106 Institute of International Relations and Political Science Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5
1107 Institute of International Relations and Political Science Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Norwegian(Level: )
English(Level: B2) Comments: level 3 exam in Norwegian for foreign students or equivalent
CEFR; TOEFL 60 IBT (BA), IELTS 5.5 (BA)/6.0 (MA)
1108 Institute of International Relations and Political Science Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
1109 Institute of International Relations and Political Science Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: MA- English C1
1110 Institute of International Relations and Political Science Universidade Nova De Lisboa (Portugal) P LISBOA03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
1111 Institute of International Relations and Political Science Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month Document submit deadline:11 month 1 9 1 9 Portuguese, English (depending on the course unit)(Level: B1)
1112 Institute of International Relations and Political Science Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
1113 Institute of International Relations and Political Science Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1114 Institute of International Relations and Political Science University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1115 Institute of International Relations and Political Science University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1116 Institute of International Relations and Political Science Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
1117 Institute of International Relations and Political Science Bilkent University (Turkey) TR ANKARA07 0312 Political sciences and civics 2 10
1118 Institute of International Relations and Political Science Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 2 10 Turkish arba English(Level: B1)
1119 Institute of International Relations and Political Science Isik University (Turkey) TR ISTANBU14 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 English(Level: B1)
1120 Faculty of Law Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10