VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

Erasmus+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2017-2018 pavasario semestrui


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, studentams 2017/2018 pavasario semestrui.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris
•    Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose, kai kurių universitetų reikalaujamo kalbos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse.
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Dėl riboto programos finansavimo ne į visas skelbiamas vietas studentai bus siunčiami. Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija pavasario semestrui vyks nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 24 d. 24 val. 

DĖMESIO: ERASMUS+ stipendijos dalinėms studijoms ne-ES (trečiųjų) šalių universitetuose.


 ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                        academic year 2017-2018


Dear students,


Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS programme for all faculties (institutes, centers), which have concluded agreements for the ERASMUS exchanges for spring semester of the academic year 2017/2018
•    You can apply to a place of study, only at the university, which is your faculty’s ERASMUS partner
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should be not lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements at the host university either on its websites.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student, you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students, but  you may be selected only if there were   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows the total number of students and months, that is, if you see two students and 10 months, this means that the agreement is for two students for  5 months each. Due to the limited Erasmus programme funding not all available exchange places will be used. Faculty Erasmus coordinators are responsible for priorities given to the partners.

You can find more information about the ERASMUS programme on our
website.

Application form for the Erasmus+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  on 1st of September till 24th of September, at 24.00 o’clock
for spring semester.

ATTENTION: ERASMUS + scholarships for exchange study in non-EU countries.

 

  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Technikum Kärnten (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
2 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
3 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
4 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: German studies:B2
6 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 3 German(Level: B1)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; French(Level: B1)
13 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
14 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:12 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
15 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
16 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
17 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 6 1 3 1 3 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
18 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
19 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
20 Faculty of Chemistry and Geosciences Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
21 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:9 month Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 French(Level: B1)
22 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
23 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1)
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
25 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 French(Level: B1)
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
27 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
29 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0512 Biochemistry Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0532 Earth sciences Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
33 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Silesian University of Technology (Poland) PL GLIWICE01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Bakalauras
Magistras
36 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
38 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
39 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
41 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
42 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
43 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
45 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 English(Level: B1)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
49 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
50 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
52 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 10 1 5 1 5
54 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
55 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry 1 6 1 6
56 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
57 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry 2 10 2 10
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
59 Faculty of Economics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
60 Faculty of Economics Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 German(Level: B2)
61 Faculty of Economics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
62 Faculty of Economics Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel (Belgium) B LEUVEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 2 10 English(Level: B1)
63 Faculty of Economics University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
64 Faculty of Economics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
65 Faculty of Economics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
66 Faculty of Economics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Nomination deadline:1 month 15 d. 3 15 3 15 German(Level: B1)
67 Faculty of Economics Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 2 12 German; English(Level: B1)
68 Faculty of Economics Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
69 Faculty of Economics Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
70 Faculty of Economics Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
71 Faculty of Economics Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
72 Faculty of Economics Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
73 Faculty of Economics Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
74 Faculty of Economics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
75 Faculty of Economics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
76 Faculty of Economics Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
77 Faculty of Economics Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
78 Faculty of Economics Handelshøjskolen i København (Denmark) DK KOBENHA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL (iBT), IELTS, Cambridge Certificate
79 Faculty of Economics Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Danish, English(Level: C1) Comments: Language requirements
80 Faculty of Economics Universidad de Deusto (Spain) E BILBAO02 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1)
81 Faculty of Economics Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 8 1 9 1 9 Spanish, English(Level: B1)
82 Faculty of Economics Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
83 Faculty of Economics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 3 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
84 Faculty of Economics Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
85 Faculty of Economics Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
86 Faculty of Economics Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish(Level: B2)
87 Faculty of Economics Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
88 Faculty of Economics Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
89 Faculty of Economics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
90 Faculty of Economics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5 1 5
91 Faculty of Economics ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
92 Faculty of Economics Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
93 Faculty of Economics Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 0311 Economics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: for Economics 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
94 Faculty of Economics Universite de Sciences et Technologie de Lille (France) F LILLE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
95 Faculty of Economics Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 30 French, English(Level: B2)
96 Faculty of Economics NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
97 Faculty of Economics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
98 Faculty of Economics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
99 Faculty of Economics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0311 Economics Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 French, English(Level: B1)
100 Faculty of Economics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 25 d. 2 10 French, English(Level: B1)
101 Faculty of Economics The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
102 Faculty of Economics Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
103 Faculty of Economics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
104 Faculty of Economics University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
105 Faculty of Economics University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 10 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
106 Faculty of Economics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 10 d. 2 10 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
107 Faculty of Economics Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 5 d. 1 5 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
108 Faculty of Economics Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
109 Faculty of Economics Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 5 30 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
110 Faculty of Economics Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 0311 Economics 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
111 Faculty of Economics Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041 Business and administration 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
112 Faculty of Economics Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
113 Faculty of Economics Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
114 Faculty of Economics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0311 Economics Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
115 Faculty of Economics Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 6 English(Level: B1)
116 Faculty of Economics Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
117 Faculty of Economics Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 5
118 Faculty of Economics Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: Tik MA 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
119 Faculty of Economics Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
120 Faculty of Economics Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
121 Faculty of Economics Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 5 25 English(Level: B1)
122 Faculty of Economics Universiteit van Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD01 0311 Economics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 8 d. 1 5 English(Level: B2)
123 Faculty of Economics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
124 Faculty of Economics Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL:550/80
125 Faculty of Economics Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
126 Faculty of Economics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Portuguese, English(Level: B2)
127 Faculty of Economics Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 15 2 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
128 Faculty of Economics Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
129 Faculty of Economics Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
130 Faculty of Economics Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
131 Faculty of Economics Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
132 Faculty of Economics Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
133 Faculty of Economics Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B1)
134 Faculty of Economics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
135 Faculty of Economics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
136 Faculty of Economics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
137 Faculty of Economics Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
138 Faculty of Economics Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
139 Faculty of Economics Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
140 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 German(Level: B1)
141 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
142 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
143 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
144 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 9 French(Level: B1)
145 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
146 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 5 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
147 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
148 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
149 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
150 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
151 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
152 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 9 German(Level: B1)
English(Level: B2)
153 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
154 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
155 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
156 Faculty of Philology Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1)
157 Faculty of Philology Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (English language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
158 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 German(Level: B1)
159 Faculty of Philology Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 023 Languages (German language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German(Level: B2)
160 Faculty of Philology Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
161 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
162 Faculty of Philology Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
163 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
164 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
165 Faculty of Philology Universität Trier (Germany) D TRIER01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 20 1 10 German; English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: English Literature and Linguistics
166 Faculty of Philology Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
167 Faculty of Philology Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
168 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
169 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
170 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 3 27 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
171 Faculty of Philology Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
172 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
173 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 Spanish(Level: B1) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
174 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
175 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 28 d. 2 15 Spanish, English(Level: B2)
176 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
177 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
178 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
179 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
180 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
181 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
182 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
183 Faculty of Philology Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 French(Level: B2)
184 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B2)
185 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B1)
186 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 French(Level: B2)
187 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
188 Faculty of Philology Universite Paris Diderot - Paris 7 (France) F PARIS007 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 2 20 French(Level: B1)
189 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
190 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
191 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 2 15 2 20 French, English(Level: A2) Comments: English-B1
192 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
193 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B2)
194 Faculty of Philology University of West Hungary (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:11 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
195 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 2 12 Italian(Level: A2)
196 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics 1 6 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
197 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
198 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
199 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
200 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 Italian, English(Level: B1)
201 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA 023 Languages 2 15 2 20 1 10
202 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
203 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
204 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 Italian(Level: )
205 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6
206 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 15 4 20 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
207 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
208 Faculty of Philology Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
209 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
210 Faculty of Philology Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 English(Level: B1)
211 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 English(Level: B1)
212 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
213 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
214 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
215 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
216 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 1 6
217 Faculty of Philology Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English, Norwegian(Level: B1)
218 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5
219 Faculty of Philology Universitetet i Tromso (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
220 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
221 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 2 10 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
222 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
223 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
224 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
225 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
226 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
227 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
228 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
229 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
230 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 English, Polish(Level: B2)
231 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
232 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
233 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 9 1 9 Polish, English(Level: B1)
234 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
235 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 1 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
236 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
237 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
238 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (German language) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Instytut Germanistyki 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1) Comments: MA, D - German B2
239 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
240 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
241 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
242 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:1 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
243 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
244 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
245 Faculty of Philology The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
246 Faculty of Philology Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
247 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1)
248 Faculty of Philology Mittuniversitetet (Sweden) S MIDSWED01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
249 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages Document submit deadline:10 month 1 d. Comments: Dep.of Baltic l.,Finnish and German, selection for Baltic Languages 1 5 1 5 English(Level: B2)
250 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
251 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
252 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Lithuanian, English(Level: B2)
253 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2)
254 Faculty of Philology University of Turku (Finland) SF TURKU01 023 Languages Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
255 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
256 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
257 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
258 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
259 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 11 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
260 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
261 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
262 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
263 Faculty of Philosophy University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
264 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 31 d. 2 8 1 4 English, Czech(Level: B2)
265 Faculty of Philosophy Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
266 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B1)
267 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B1)
268 Faculty of Philosophy Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 German(Level: B1)
269 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
270 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
271 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
272 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
273 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
274 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
275 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 German; English(Level: B1)
276 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
277 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 3 12 3 12 German, English(Level: B1)
278 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
279 Faculty of Philosophy Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
280 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
281 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
282 Faculty of Philosophy VIA University College (Denmark) DK RISSKOV06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
283 Faculty of Philosophy University College Lillebaelt (Denmark) DK VEJLE06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B2)
284 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
285 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
286 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
287 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B1) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
288 Faculty of Philosophy Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
289 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 28 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
290 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 28 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
291 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
292 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
293 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
294 Faculty of Philosophy université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 French(Level: B1)
295 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
296 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
297 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5 1 5
298 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0313 Psychology Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
299 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
300 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
301 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5
302 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
303 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
304 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
305 Faculty of Philosophy Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:10 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
306 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
307 Faculty of Philosophy Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: )
308 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
309 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
310 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
311 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
312 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
313 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
314 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
315 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
316 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
317 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Apgyvendinimas iki 11.01 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
318 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
319 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
320 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
321 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
322 Faculty of Philosophy University of Lapland (Finland) SF ROVANIE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish, English(Level: B1)
323 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
324 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
325 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
326 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 English(Level: B2)
327 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
328 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5
329 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
330 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
331 Faculty of Physics Hasselt University (Belgium) B DIEPENB01 0533 Physics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
332 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
333 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
334 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Document submit deadline:2 month 28 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
335 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 4 1 4 English(Level: B1)
336 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
337 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
338 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:1 month 5 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
339 Faculty of Physics Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 1 d. 1 6
340 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
341 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
342 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
343 Faculty of Physics Universite de Sciences et Technologie de Lille (France) F LILLE01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
344 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
345 Faculty of Physics Universite Paris-Sud 11 (France) F PARIS011 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 French(Level: B1)
English(Level: B1)
346 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
347 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
348 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
349 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
350 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
351 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
352 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 15 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
353 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
354 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
355 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
356 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
357 Faculty of Physics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 0533 Physics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
358 Faculty of Physics Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 portugalų k. (Level: A2)
anglų k.(Level: B1) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
359 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
360 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
361 Faculty of Physics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
362 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
363 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
364 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
365 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
366 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
367 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
368 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 Turkish, English(Level: B1)
369 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
370 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
371 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
372 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
373 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:12 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
374 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
375 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
376 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
377 Life Sciences Centre Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
378 Life Sciences Centre Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
379 Life Sciences Centre Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 English(Level: C1) Comments: CEFR C1; Toefl IBT 83; Ielts 6.5
380 Life Sciences Centre Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 6 Danish, English(Level: )
381 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:11 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
382 Life Sciences Centre Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
383 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B1)
384 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 0413 Management and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 8 Italian, English(Level: B1)
385 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
386 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
387 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 10
388 Life Sciences Centre University College of Southeast-Norway (senasis pav.Hogskolen i Telemark & Buskerud/Vestfold) (Norway) N KONGSBE02 0511 Biology Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Telemark. Students cannot choose courses across campuses 1 6 1 6
389 Life Sciences Centre Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0511 Biology Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B2)
390 Life Sciences Centre Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0511 Biology Document submit deadline:10 month 25 d. 1 4 English, Swedish(Level: B2)
391 Life Sciences Centre University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0511 Biology Nomination deadline:30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CEFR
392 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
393 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 10 1 5 1 5
394 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10 1 10
395 Faculty of History Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
396 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 6 French(Level: B1)
397 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
398 Faculty of History Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
399 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
400 Faculty of History Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
401 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B2)
402 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
403 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, Catalan(Level: B1)
404 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
405 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
406 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
407 Faculty of History Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 French(Level: B1)
408 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
409 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 5 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
410 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Greek(Level: A2) Comments: many of courses are taught in modern Greek
411 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
412 Faculty of History Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
413 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:1 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
414 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 4 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 1 10 English(Level: B1)
415 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
416 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
417 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
418 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
419 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
420 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
421 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
422 Faculty of History University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: CEFR
423 Faculty of History University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
424 Kaunas Faculty of Humanities International University Travnik () 0311; 04 Economics; Accounting; Finance; Marketing Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
425 Kaunas Faculty of Humanities Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
426 Kaunas Faculty of Humanities Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
427 Kaunas Faculty of Humanities Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
428 Kaunas Faculty of Humanities Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
429 Kaunas Faculty of Humanities Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
430 Kaunas Faculty of Humanities Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
431 Kaunas Faculty of Humanities Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
432 Kaunas Faculty of Humanities Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
433 Kaunas Faculty of Humanities Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:8 month 31 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
434 Kaunas Faculty of Humanities University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
435 Kaunas Faculty of Humanities Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
436 Kaunas Faculty of Humanities Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
437 Kaunas Faculty of Humanities Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
438 Kaunas Faculty of Humanities Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
439 Kaunas Faculty of Humanities Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
440 Kaunas Faculty of Humanities Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS01 0311 Economics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
441 Kaunas Faculty of Humanities Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 023 Languages Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German(Level: C1)
442 Kaunas Faculty of Humanities Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
443 Kaunas Faculty of Humanities Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
444 Kaunas Faculty of Humanities Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
445 Kaunas Faculty of Humanities Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
446 Kaunas Faculty of Humanities Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
447 Kaunas Faculty of Humanities Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
448 Kaunas Faculty of Humanities Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
449 Kaunas Faculty of Humanities Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
450 Kaunas Faculty of Humanities Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
451 Kaunas Faculty of Humanities Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
452 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 spanish, English (some courses)(Level: B1)
453 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
454 Kaunas Faculty of Humanities Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 1 9 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
455 Kaunas Faculty of Humanities Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (Spain) E BARCELO24 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish, English(Level: B2) Comments: DELE Spanish; TOEFL English
456 Kaunas Faculty of Humanities University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
457 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
458 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
459 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
460 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
461 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1)
462 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
463 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
464 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
465 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
466 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
467 Kaunas Faculty of Humanities Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
468 Kaunas Faculty of Humanities Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
469 Kaunas Faculty of Humanities Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
470 Kaunas Faculty of Humanities University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
471 Kaunas Faculty of Humanities Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
472 Kaunas Faculty of Humanities Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
473 Kaunas Faculty of Humanities Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
474 Kaunas Faculty of Humanities Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
475 Kaunas Faculty of Humanities Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
476 Kaunas Faculty of Humanities Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-Francois Champollion (France) F CASTRES03 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 2 20 French(Level: B1)
477 Kaunas Faculty of Humanities Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
478 Kaunas Faculty of Humanities Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
479 Kaunas Faculty of Humanities Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
480 Kaunas Faculty of Humanities Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
481 Kaunas Faculty of Humanities Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
482 Kaunas Faculty of Humanities Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
483 Kaunas Faculty of Humanities Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: )
484 Kaunas Faculty of Humanities Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
485 Kaunas Faculty of Humanities Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
486 Kaunas Faculty of Humanities Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
487 Kaunas Faculty of Humanities Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
488 Kaunas Faculty of Humanities Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
489 Kaunas Faculty of Humanities Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
490 Kaunas Faculty of Humanities Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
491 Kaunas Faculty of Humanities Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
492 Kaunas Faculty of Humanities Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
493 Kaunas Faculty of Humanities Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
494 Kaunas Faculty of Humanities Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
495 Kaunas Faculty of Humanities Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
496 Kaunas Faculty of Humanities Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
497 Kaunas Faculty of Humanities Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
498 Kaunas Faculty of Humanities Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
499 Kaunas Faculty of Humanities Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
500 Kaunas Faculty of Humanities Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
501 Kaunas Faculty of Humanities Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
502 Kaunas Faculty of Humanities Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
503 Kaunas Faculty of Humanities Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
504 Kaunas Faculty of Humanities Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
505 Kaunas Faculty of Humanities Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
506 Kaunas Faculty of Humanities Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
507 Kaunas Faculty of Humanities Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
508 Kaunas Faculty of Humanities Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
509 Kaunas Faculty of Humanities Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
510 Kaunas Faculty of Humanities Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:11 month 30 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
511 Kaunas Faculty of Humanities Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
512 Kaunas Faculty of Humanities Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
513 Kaunas Faculty of Humanities Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
514 Kaunas Faculty of Humanities Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
515 Kaunas Faculty of Humanities Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
516 Kaunas Faculty of Humanities Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
517 Kaunas Faculty of Humanities Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
518 Kaunas Faculty of Humanities Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
519 Kaunas Faculty of Humanities The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
520 Kaunas Faculty of Humanities The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
521 Kaunas Faculty of Humanities The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
522 Kaunas Faculty of Humanities The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
523 Kaunas Faculty of Humanities The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
524 Kaunas Faculty of Humanities Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
525 Kaunas Faculty of Humanities Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
526 Kaunas Faculty of Humanities Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
527 Kaunas Faculty of Humanities Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
528 Kaunas Faculty of Humanities Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
529 Kaunas Faculty of Humanities Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
530 Kaunas Faculty of Humanities Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
531 Kaunas Faculty of Humanities Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
532 Kaunas Faculty of Humanities Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
533 Kaunas Faculty of Humanities Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
534 Kaunas Faculty of Humanities Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
535 Kaunas Faculty of Humanities Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
536 Kaunas Faculty of Humanities Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
537 Kaunas Faculty of Humanities Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
538 Kaunas Faculty of Humanities Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
539 Kaunas Faculty of Humanities Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
540 Kaunas Faculty of Humanities Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
541 Kaunas Faculty of Humanities Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
542 Kaunas Faculty of Humanities Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
543 Kaunas Faculty of Humanities Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
544 Kaunas Faculty of Humanities Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
545 Kaunas Faculty of Humanities Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
546 Kaunas Faculty of Humanities Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
547 Kaunas Faculty of Humanities Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
548 Kaunas Faculty of Humanities Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
549 Kaunas Faculty of Humanities Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
550 Kaunas Faculty of Humanities Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
551 Kaunas Faculty of Humanities Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
552 Kaunas Faculty of Humanities Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
553 Kaunas Faculty of Humanities Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
554 Kaunas Faculty of Humanities Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
555 Kaunas Faculty of Humanities Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
556 Kaunas Faculty of Humanities Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
557 Kaunas Faculty of Humanities Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
558 Kaunas Faculty of Humanities Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
559 Kaunas Faculty of Humanities Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
560 Kaunas Faculty of Humanities Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
561 Kaunas Faculty of Humanities Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
562 Kaunas Faculty of Humanities Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
563 Kaunas Faculty of Humanities Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
564 Kaunas Faculty of Humanities Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
565 Kaunas Faculty of Humanities Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
566 Kaunas Faculty of Humanities University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
567 Kaunas Faculty of Humanities University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
568 Kaunas Faculty of Humanities University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:12 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
569 Kaunas Faculty of Humanities University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
570 Kaunas Faculty of Humanities University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
571 Kaunas Faculty of Humanities Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
572 Kaunas Faculty of Humanities Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
573 Kaunas Faculty of Humanities University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 English(Level: B2)
574 Kaunas Faculty of Humanities University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 English(Level: B2)
575 Kaunas Faculty of Humanities Tampere University of Technology (Finland) SF TAMPERE02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
576 Kaunas Faculty of Humanities University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
577 Kaunas Faculty of Humanities University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
578 Kaunas Faculty of Humanities University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
579 Kaunas Faculty of Humanities Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages 1 5 1 5 1 5
580 Kaunas Faculty of Humanities Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0211 Audio-visual techniques and media production 2 10
581 Kaunas Faculty of Humanities Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics 2 10
582 Kaunas Faculty of Humanities Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
583 Kaunas Faculty of Humanities Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
584 Kaunas Faculty of Humanities Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
585 Kaunas Faculty of Humanities Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
586 Kaunas Faculty of Humanities Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
587 Kaunas Faculty of Humanities Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
588 Kaunas Faculty of Humanities Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
589 Kaunas Faculty of Humanities Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
590 Kaunas Faculty of Humanities Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
591 Kaunas Faculty of Humanities Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
592 Kaunas Faculty of Humanities Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics 1 5
593 Kaunas Faculty of Humanities Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration 1 5 1 5
594 Kaunas Faculty of Humanities Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 023 Languages 1 5
595 Kaunas Faculty of Humanities Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
596 Kaunas Faculty of Humanities Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
597 Kaunas Faculty of Humanities Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
598 Kaunas Faculty of Humanities Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
599 Kaunas Faculty of Humanities Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
600 Kaunas Faculty of Humanities Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
601 Kaunas Faculty of Humanities Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
602 Kaunas Faculty of Humanities Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages (English, Russian languages) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Russian (Level: B1)
603 Kaunas Faculty of Humanities Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages 2 10
604 Kaunas Faculty of Humanities Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
605 Kaunas Faculty of Humanities Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
606 Kaunas Faculty of Humanities Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
607 Kaunas Faculty of Humanities Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
608 Kaunas Faculty of Humanities Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0311 Economics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5
609 Kaunas Faculty of Humanities Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0210 Cultural studies Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10
610 Kaunas Faculty of Humanities Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
611 Kaunas Faculty of Humanities Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
612 Kaunas Faculty of Humanities Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
613 Kaunas Faculty of Humanities Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
614 Kaunas Faculty of Humanities Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
615 Kaunas Faculty of Humanities Middlesex University (United Kingdom) UK LONDON067 023 Languages Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 English(Level: ) Comments: BA-B2; MA-C1
616 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
617 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
618 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
619 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German(Level: B2)
620 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 5 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
621 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 German; English(Level: B1)
622 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
623 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
624 Faculty of Communication HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
625 Faculty of Communication Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
626 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
627 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
628 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
629 Faculty of Communication Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: A2)
630 Faculty of Communication Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0215 Music and performing arts Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: C1) Comments: C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5
631 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 1 d. 2 10 English(Level: C1)
632 Faculty of Communication Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 4 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
633 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
634 Faculty of Communication Universidad Europea de Madrid (Spain) E MADRID18 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 29 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Papildomų studentų nepriima. Studijos skaiciuojasi trimestrais 2 20 Spanish, English(Level: B2)
635 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
636 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
637 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
638 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
639 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 3 15 3 15 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
640 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
641 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
642 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: ISTC 1 5 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
643 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
644 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
645 Faculty of Communication Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 French(Level: B2)
646 Faculty of Communication National & Kapodistrian University of Athens (Greece) G ATHINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
647 Faculty of Communication Panteion University (Greece) G KALLITH02 032 Journalism and information Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B2) Comments: CEFR
648 Faculty of Communication Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
649 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
650 Faculty of Communication University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 3 15 English(Level: B2) Comments: some courses
651 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 English(Level: B2)
652 Faculty of Communication Budapest Business School (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
653 Faculty of Communication Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italy) I MILANO05 032 Journalism and information 5 25
654 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
655 Faculty of Communication Universita LUMSA di Roma (Italy) I ROMA04 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6
656 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5
657 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information 1 6
658 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0314 Sociology and cultural studies 1 6
659 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information 1 6 1 6
660 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
661 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
662 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
663 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:12 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
664 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
665 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
666 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
667 Faculty of Communication Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Netherlands) NL AMSTERD07 0322 Library, information and archival studies 2 10 English(Level: ) Comments: IELTS 6
668 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
669 Faculty of Communication Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
670 Faculty of Communication Maastricht University (Netherlands) NL MAASTRI01 032 Journalism and information Document submit deadline:10 month 2 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
671 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
672 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:10 month 31 d. 2 20 2 20 Portuguese, English(Level: B1)
673 Faculty of Communication IPL-Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal) P LISBOA05 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: just recommended
674 Faculty of Communication Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
675 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
676 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
677 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
678 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
679 Faculty of Communication University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B1)
680 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
681 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
682 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English(Level: B1)
683 Faculty of Communication Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
684 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 2 10 English(Level: B1)
685 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
686 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
687 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
688 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
689 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
690 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
691 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
692 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
693 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
694 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
695 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
696 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
697 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
698 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
699 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
700 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
701 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
702 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:12 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
703 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information 2 10 2 10
704 Faculty of Communication Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 032 Journalism and information 2 20
705 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
706 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
707 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
708 Faculty of Communication Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 032 Journalism and information 2 6
709 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information 1 10 1 10
710 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
711 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
712 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:11 month 1 d. 2 12 2 12 English(Level: B1)
713 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 032 Journalism and information 4 40 2 20 2 20
714 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0321 Journalism and reporting 2 10 2 10
715 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5 1 5
716 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
717 Faculty of Communication Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 2 12
718 Faculty of Communication Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 2 12
719 Faculty of Communication Leeds Beckett University (United Kingdom) UK LEEDS02 032 Journalism and information Document submit deadline:9 month 30 d. 10 50 English(Level: B2)
720 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
721 Faculty of Mathemtics and Informatics Johannes Kepler Universität Linz (Austria) A LINZ01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 German, English(Level: )
722 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
723 Faculty of Mathemtics and Informatics Katholieke Hogeschool Leuven (Belgium) B LEUVEN18 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
724 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B1)
725 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
726 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B1)
727 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0541 Mathematics Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B2)
728 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
729 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 12 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
730 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
731 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
732 Faculty of Mathemtics and Informatics Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German(Level: B1)
733 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
734 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:12 month 31 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
735 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
736 Faculty of Mathemtics and Informatics Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
737 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
738 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
739 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 12 2 18 Spanish, English(Level: B1)
740 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
741 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 3 27 Spanish(Level: )
742 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:10 month 2 18 Spanish(Level: B1)
743 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
744 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de La Laguna (Spain) E TENERIF01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:10 month 13 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 4 30 English, Spanish(Level: B1) Comments: Gali vykti 2 studentai po semestrą ir 2 studentai akademiniams metams
745 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
746 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 20 d. 1 5
747 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 20 d. 2 10 2 10
748 Faculty of Mathemtics and Informatics L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) (France) F EVRY05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 12 1 12 French(Level: B2) Comments: no certificate required
749 Faculty of Mathemtics and Informatics Telecom SudParis (France) F EVRY11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 1 6 French, English(Level: B1)
750 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Sciences et Technologie de Lille (France) F LILLE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
751 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Lorraine (France) F NANCY43 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
752 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Nantes (France) F NANTES01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
753 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
English (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
754 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
755 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
756 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 25 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
757 Faculty of Mathemtics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 Greek, English(Level: B1)
758 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0541 Mathematics Nomination deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
759 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Thessaly (Greece) G VOLOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 31 d. 1 6 English, Greek(Level: B1)
760 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
761 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
762 Faculty of Mathemtics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 Italian(Level: B1)
763 Faculty of Mathemtics and Informatics Libera Universita di Bolzano (Italy) I BOLZANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: TRŪKSTA vietų rudenį apgyvendinimui, paskirstyti studentus tolygiai rudens ir pavasario semestrui! 4 20 English, German, Italian(Level: B1)
764 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Italy) I CATANZA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
765 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
766 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:9 month 1 6 Italian(Level: A0)
767 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:2 month 1 d. 1 9 Italian, English(Level: B1)
768 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
769 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:12 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
770 Faculty of Mathemtics and Informatics Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
771 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
772 Faculty of Mathemtics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 6 1 6
773 Faculty of Mathemtics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
774 Faculty of Mathemtics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 10 English(Level: B2)
775 Faculty of Mathemtics and Informatics Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
776 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Dutch, English(Level: B2)
777 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
778 Faculty of Mathemtics and Informatics Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 0311 Economics (econometrics) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL: 550/80
779 Faculty of Mathemtics and Informatics Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA- English C1
780 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Evora (Portugal) P EVORA01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
781 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
782 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
783 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Lisboa, Tecnico Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 12 Portuguese (BA), English (MA)(Level: B2)
784 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
785 Faculty of Mathemtics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
786 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
787 Faculty of Mathemtics and Informatics Karol Adamiecki University of Economics (Poland) PL KATOWIC02 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
788 Faculty of Mathemtics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 English(Level: B2)
789 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
790 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
791 Faculty of Mathemtics and Informatics West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)Polish(Level: )
792 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
793 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
794 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
795 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
796 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 1 5 English; Romanian(Level: B1)
797 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
798 Faculty of Mathemtics and Informatics Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 0541 Mathematics Document submit deadline:10 month 15 d. 2 20 1 10 English, Swedish(Level: B2)
799 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
800 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B2)
801 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
802 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
803 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 German; English(Level: B1)
804 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 0541 Mathematics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 Slovak, English, German(Level: B1)
805 Faculty of Mathemtics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 6
806 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics (MII bilateral agreement) 1 5
807 Faculty of Mathemtics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 10
808 Faculty of Mathemtics and Informatics Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
809 Faculty of Mathemtics and Informatics Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
810 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 2 20 2 20
811 Faculty of Mathemtics and Informatics Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 5 Turkish arba English(Level: B1) Comments: B1-English
812 Faculty of Mathemtics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 5 1 5
813 Institute of Mathematics and Informatics Technische Universität Wien (Austria) A WIEN02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B1)
814 Institute of Mathematics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B1)
815 Institute of Mathematics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B1)
816 Institute of Mathematics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 4 English(Level: B2)
817 Institute of Mathematics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
818 Institute of Mathematics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Priima TIK iki 05 15 ir rudens ir pavasario semestrui 1 3 German; English(Level: B2)
819 Institute of Mathematics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1)
820 Institute of Mathematics and Informatics Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 2 6 English(Level: B1)
821 Institute of Mathematics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
822 Institute of Mathematics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 1 3 Greek, English(Level: B1)
823 Institute of Mathematics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 10 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
824 Institute of Mathematics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
825 Institute of Mathematics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 d. 1 9 Italian(Level: B1)
826 Institute of Mathematics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
827 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:2 month 1 d. 1 9 Italian, English(Level: B1)
828 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 3 Italian, English(Level: B1)
829 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:12 month 15 d. 2 6 Italian, English(Level: B1)
830 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:12 month 1 5 Italian, English(Level: B1)
831 Institute of Mathematics and Informatics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B1)
832 Institute of Mathematics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
833 Institute of Mathematics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 English(Level: B1)
834 Institute of Mathematics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
835 Institute of Mathematics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10 English(Level: B2)
836 Institute of Mathematics and Informatics Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B2) Comments: B2/C1
837 Institute of Mathematics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
838 Institute of Mathematics and Informatics Universidade do Algarve (Portugal) P FARO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 1 3
839 Institute of Mathematics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 6 Portuguese, English(Level: )
840 Institute of Mathematics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
841 Institute of Mathematics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 English(Level: B2)
842 Institute of Mathematics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 1 5 English; Romanian(Level: B1)
843 Institute of Mathematics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:11 month 1 5 English; Romanian(Level: B1)
844 Institute of Mathematics and Informatics University of Eastern Finland (Finland) SF KUOPIO12 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 3 English(Level: B1)
845 Institute of Mathematics and Informatics University of Tampere (Finland) SF TAMPERE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 15 d. 1 9 English(Level: B2)
846 Institute of Mathematics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
847 Institute of Mathematics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 3 English(Level: B2)
848 Institute of Mathematics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
849 Institute of Mathematics and Informatics Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
850 Institute of Mathematics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 6
851 Institute of Mathematics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics (MII bilateral agreement) 1 5
852 Institute of Mathematics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10
853 Institute of Mathematics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 20
854 Institute of Mathematics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5
855 Institute of Mathematics and Informatics Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
856 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
857 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:11 month 1 d. 1 6 German(Level: B1)
858 Faculty of Medicine Hogeschool PXL (Belgium) B HASSELT22 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 2 10 English(Level: B1)
859 Faculty of Medicine University of Bern (Switzerland) CH BERN01 0912 Medicine Document submit deadline:9 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
860 Faculty of Medicine Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 1 d. 2 12 French(Level: B2)
861 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0912 Medicine Nomination deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
862 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0911 Dental studies Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
863 Faculty of Medicine Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
864 Faculty of Medicine Hochschule Emden/Leer (Germany) D EMDEN02 091 Health Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 German(Level: B2)
865 Faculty of Medicine SRF Fachhochschule fur Gesundheit Gera (Germany) D GERA01 0915 Therapy and rehabilitation 1 5 German, English(Level: B2)
866 Faculty of Medicine HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Goettingen (Germany) D HILDESH02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
867 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0510 Biomedical Science 1 10 German(Level: B1)
868 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0912 Medicine 1 10 1 10 German(Level: B1)
869 Faculty of Medicine Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0912 Medicine Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
870 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
871 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:10 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
872 Faculty of Medicine Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 091 Health (medical physics) Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 3 18 Spanish(Level: B1)
873 Faculty of Medicine Universidad CEU-Cardenal Herrera (Spain) E VALENCI08 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Spanish(Level: B1)
874 Faculty of Medicine Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 Spanish(Level: A2)English(Level: )
875 Faculty of Medicine University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 10 Croatian, English(Level: B2)
876 Faculty of Medicine University of Split (Croatia) HR SPLIT01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:11 month 1 d. 5 15 English(Level: B2)
Croatian(Level: A2)
877 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 30 d. 1 10 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
878 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0911 Dental studies Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
879 Faculty of Medicine Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
880 Faculty of Medicine Universita degli Studi del Molise (Italy) I CAMPOBA01 0912 Medicine Document submit deadline:10 month 30 d. 2 20 Italian, English(Level: A2) Comments: English for some courses
881 Faculty of Medicine Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0912 Medicine Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
882 Faculty of Medicine Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1) Comments: English (courses I-III year)
883 Faculty of Medicine Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska ul. (Poland) PL BIALA01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
884 Faculty of Medicine Medical University of Lublin (Poland) PL LUBLIN05 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
885 Faculty of Medicine Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 0912 Medicine Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
886 Faculty of Medicine Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) PL WARSZAW07 0511 Biology Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
887 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0912 Medicine Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
888 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 English, Polish(Level: B1)
889 Faculty of Medicine Malmö högskola (Sweden) S MALMO01 0911 Dental studies Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: Language requirements: http://www.mah.se/english-requirements 2 10
890 Faculty of Medicine University of Eastern Finland (Kuopio campus) (Finland) SF KUOPIO12 0912 Medicine Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 10 1 10 Finnish, English(Level: B1)
891 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0911 Dental studies Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)Slovak(Level: )
892 Faculty of Medicine Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology (genetics) 2 20 1 10
893 Faculty of Medicine Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 0912 Medicine 1 10 1 10
894 Faculty of Medicine Mustafa Kemal University (Turkey) TR HATAY01 0912 Medicine 2 20 1 10
895 Faculty of Medicine Biruni University (Turkey) TR ISTANBU55 0911 Dental studies Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Turkish, English(Level: B1)
896 Faculty of Medicine Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0911 Dental studies 1 6 1 6
897 Faculty of Medicine Sinop University (Turkey) TR SINOP01 0913 Nursing and midwifery 2 10
898 Centre of Oriental Studies Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
899 Centre of Oriental Studies Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
900 Centre of Oriental Studies Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
901 Centre of Oriental Studies Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 022 Humanities (oriental studies) Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
902 Centre of Oriental Studies University of Iceland (Iceland) IS REYKJAV01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: TOEFL(79),IELTS(6.5),yra tikimybė, kad pripažins ir VU sertifikatą
903 Centre of Oriental Studies Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:11 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
904 Centre of Oriental Studies Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
905 Centre of Oriental Studies Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
906 Centre of Oriental Studies Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Document submit deadline:10 month Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 10 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1
907 Centre of Oriental Studies Uppsala Universitet (Sweden) S UPPSALA01 022 Humanities (Asian studies) Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
908 Centre of Oriental Studies University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
909 Centre of Oriental Studies Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) 1 5 1 5
910 Centre of Oriental Studies Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages 1 5 1 5
911 Centre of Oriental Studies Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:12 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
912 Centre of Oriental Studies Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:10 month 25 d. 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
913 Centre of Oriental Studies Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) 1 5 1 5
914 Centre of Oriental Studies Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
915 Centre of Oriental Studies Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
916 Centre of Oriental Studies Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
917 Centre of Oriental Studies Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) 3 15
918 Religious Studies and Research Centre Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) 2 8
919 Institute of International Relations and Political Science Universität Wien (Austria) A WIEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:11 month 1 d. 1 5 German; English(Level: B1) Comments: MA- English B2
920 Institute of International Relations and Political Science Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 3 15 French(Level: B1)
921 Institute of International Relations and Political Science Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
922 Institute of International Relations and Political Science Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 5
923 Institute of International Relations and Political Science Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
924 Institute of International Relations and Political Science Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 German(Level: B1)
925 Institute of International Relations and Political Science Hochschule Bremen (Germany) D BREMEN04 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2)
926 Institute of International Relations and Political Science Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offer)
927 Institute of International Relations and Political Science J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
928 Institute of International Relations and Political Science Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
German(Level: B2) Comments: CERF
CERF
929 Institute of International Relations and Political Science Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0312 Political sciences and civics 2 10 German; English(Level: B2)
930 Institute of International Relations and Political Science Universität Mannheim (Germany) D MANNHEI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 German; English(Level: B2)
931 Institute of International Relations and Political Science Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
932 Institute of International Relations and Political Science Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 10 English(Level: B2)
Spanish(Level: B1)
933 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B1)
934 Institute of International Relations and Political Science Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish(Level: B1) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
935 Institute of International Relations and Political Science Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
936 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 1 4 Spanish(Level: A0)
937 Institute of International Relations and Political Science Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
938 Institute of International Relations and Political Science University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
939 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Grenoble (France) F GRENOBL23 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 French(Level: B2)
English(Level: C1)
940 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Lille (France) F LILLE102 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 2` 10 2 10 English, French(Level: A2) Comments: English-B2
941 Institute of International Relations and Political Science Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: B1) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
942 Institute of International Relations and Political Science Institut d'Etudes Politiques Science Po Lyon (France) F LYON61 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 English (some clases), French(Level: B2)
943 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po - Institut DÉtudes Politiques de Paris (France) F PARIS014 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 15 d. Comments: REIMS campus 1 5 English, French(Level: B1) Comments: C1 magistro studentams
944 Institute of International Relations and Political Science Institut D'Etudes Politiques de Rennes (France) F RENNES28 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 5 French, English(Level: B2)
945 Institute of International Relations and Political Science Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 20 French, English(Level: )
946 Institute of International Relations and Political Science University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 10 d. 1 5 English(Level: B2)
947 Institute of International Relations and Political Science Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Hungary) HU BUDAPES12 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 2 15 2 20 English(Level: B1)
948 Institute of International Relations and Political Science Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:12 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
949 Institute of International Relations and Political Science Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
950 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0312 Political sciences and civics 1 6 1 6
951 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
952 Institute of International Relations and Political Science Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
953 Institute of International Relations and Political Science Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5
954 Institute of International Relations and Political Science Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 Norwegian(Level: )
English(Level: B2) Comments: level 3 exam in Norwegian for foreign students or equivalent
CEFR; TOEFL 60 IBT (BA), IELTS 5.5 (BA)/6.0 (MA)
955 Institute of International Relations and Political Science Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
956 Institute of International Relations and Political Science Universidade Nova De Lisboa (Portugal) P LISBOA03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
957 Institute of International Relations and Political Science Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:10 month Document submit deadline:11 month 1 4 1 9 Portuguese, English (depending on the course unit)(Level: B1)
958 Institute of International Relations and Political Science Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
959 Institute of International Relations and Political Science Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
960 Institute of International Relations and Political Science University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
961 Institute of International Relations and Political Science University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CERF
962 Institute of International Relations and Political Science University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
963 Institute of International Relations and Political Science Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
964 Institute of International Relations and Political Science Bilkent University (Turkey) TR ANKARA07 0312 Political sciences and civics 2 10
965 Institute of International Relations and Political Science Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:10 month 25 d. 1 5 2 10 Turkish arba English(Level: B1)
966 Faculty of Law Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
967 Faculty of Law Universiteit Antwerpen (Belgium) B ANTWERP01 0421 Law Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
968 Faculty of Law Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 0421 Law Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English, Dutch(Level: B2)
969 Faculty of Law Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
970 Faculty of Law Universite de Liege (Belgium) B LIEGE01 0421 Law Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English, French(Level: B1)
971 Faculty of Law University of National and World Economy (Bulgaria) BG SOFIA03 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English, Bulgarian(Level: B2)
972 Faculty of Law Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0421 Law Comments: Nėra informacijos 1 10
973 Faculty of Law Universite de Neuchatel (Switzerland) CH NEUCHAT01 0421 Law Document submit deadline:9 month 15 d. 1 10 French, English(Level: B2)
974 Faculty of Law Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0421 Law Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
975 Faculty of Law Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
976 Faculty of Law Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 2 20 German(Level: B1)
977 Faculty of Law Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
978 Faculty of Law Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0421 Law Document submit deadline:1 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
979 Faculty of Law Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
980 Faculty of Law J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0421 Law Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B2)
981 Faculty of Law Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 0421 Law Document submit deadline:1 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
982 Faculty of Law Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Germany) D FREIBUR01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
983 Faculty of Law Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 0421 Law Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
984 Faculty of Law Universität Köln (Germany) D KOLN01 0421 Law Document submit deadline:1 month 15 d. 1 4 1 4 English(Level: B1)
German(Level: A1) Comments: no certificate required
985 Faculty of Law Universität Konstanz (Germany) D KONSTAN01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
986 Faculty of Law Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0421 Law Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 2 20 French, English, German, Spanish(Level: B1)
987 Faculty of Law Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0421 Law Document submit deadline:11 month 1 d. Comments: Faculty of Business and Social Sciences 1 5 English(Level: C1) Comments: Language requirements
988 Faculty of Law Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0421 Law Document submit deadline:11 month 1 5 1 10 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
989 Faculty of Law Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0421 Law Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B1)
990 Faculty of Law Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
991 Faculty of Law Universidad Publica de Navarra (Spain) E PAMPLON02 0421 Law Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
992 Faculty of Law Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 0421 Law Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 Spanish(Level: B1)
993 Faculty of Law Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Spanish(Level: B2)
994 Faculty of Law Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 0421 Law Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 2 10 Spanish(Level: )
995 Faculty of Law Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0421 Law Document submit deadline:11 month 28 d. 2 20 1 10 Spanish(Level: B1)
996 Faculty of Law University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0421 Law Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
997 Faculty of Law Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 6 1 6 French(Level: B2)
998 Faculty of Law Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0421 Law Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 10 2 20 English(Level: B1)
French(Level: B2) Comments: some courses
999 Faculty of Law Universite de Lorraine (France) F NANCY43 0421 Law Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10
1000 Faculty of Law Universite de Nantes (France) F NANTES01 0421 Law Document submit deadline:11 month 5 d. 2 18 1 9 French, English(Level: B1)
1001 Faculty of Law Université Toulouse 1 Capitole (France) F TOULOUS01 0421 Law Document submit deadline:10 month 20 d. 1 10 1 10 English, French(Level: B2) Comments: plačiau/more information
1002 Faculty of Law Universite Francois-Rabelais (France) F TOURS01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
1003 Faculty of Law Panteion University (Greece) G KALLITH02 0421 Law Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: CEFR
1004 Faculty of Law University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0421 Law Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
1005 Faculty of Law University of Debrecen (Hungary) HU DEBRECEN01 0421 Law Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1006 Faculty of Law University of Pecs (Hungary) HU PECS01 0421 Law Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1007 Faculty of Law Universita Degli Studi del Sannio (Italy) I BENEVEN02 0421 Law Document submit deadline:12 month 1 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B1)
1008 Faculty of Law Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1009 Faculty of Law Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0421 Law Nomination deadline:9 month 16 d. Document submit deadline:10 month 16 d. 2 10 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
1010 Faculty of Law Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1011 Faculty of Law Universita Telematica Pegaso (Italy) I NAPOLI11 0421 Law Document submit deadline:12 month 1 d. 2 10 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2)
1012 Faculty of Law Universita degli Studi di Palermo (Italy) I PALERMO01 0421 Law 3 27
1013 Faculty of Law Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0421 Law Document submit deadline:11 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1014 Faculty of Law Universita di Pisa (Italy) I PISA01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
1015 Faculty of Law Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0421 Law 1 10
1016 Faculty of Law Universita degli Studi di Sassari (Italy) I SASSARI01 0421 Law 1 10 1 10 Italian(Level: A2) Comments: organizuoja italų k. kursus nemokantiems (40 a.val.))
1017 Faculty of Law Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0421 Law 1 6 1 6
1018 Faculty of Law Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 0421 Law Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: TOEFL, IELTS
1019 Faculty of Law Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0421 Law Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
1020 Faculty of Law Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0421 Law Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 10 1 10
1021 Faculty of Law Instituto Superior Bissaya Barreto (Portugal) P COIMBRA12 0421 Law Nomination deadline:11 month 15 d. 1 9 1 9
1022 Faculty of Law Universidade Nova De Lisboa (Portugal) P LISBOA03 0421 Law Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
Portuguese(Level: B1)
1023 Faculty of Law Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0421 Law Nomination deadline:10 month 30 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
1024 Faculty of Law Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0421 Law Document submit deadline:10 month 31 d. 1 9 1 9 English, Polish(Level: B1)
1025 Faculty of Law Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
1026 Faculty of Law University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 1 12 1 12 English(Level: B1)
1027 Faculty of Law Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, German, Polish(Level: B1)
1028 Faculty of Law Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 0421 Law Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
1029 Faculty of Law Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0421 Law Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
1030 Faculty of Law Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 Polish, English(Level: B1)
1031 Faculty of Law Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0421 Law Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
1032 Faculty of Law Umea University (Sweden) S UMEA01 0421 Law Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
1033 Faculty of Law University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1034 Faculty of Law Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0421 Law Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 Slovak(Level: )
English(Level: B2)
1035 Faculty of Law Istanbul Bilgi University (Turkey) TR ISTANBU11 0421 Law 1 5
1036 Faculty of Law Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 0421 Law Nomination deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1037 Faculty of Law University of Dundee (United Kingdom) UK DUNDEE01 0421 Law Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 2 10 English(Level: B2)
1038 Faculty of Law University of East Anglia (United Kingdom) UK NORWICH01 0421 Law Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 31 d. Comments: Modulių pasirinimas užsienio universitete iki 04.30d.! 1 10 1 10 English(Level: B2) Comments: English- TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate. Kiti patikrinimai svarstytini
1039 Institute of Theoretical Physics and Astronomy Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 0533 Physics Document submit deadline:12 month 15 d. 1 6 English, Polish(Level: B1)
1040 Institute of Theoretical Physics and Astronomy Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0533 Physics Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1041 Institute of Foreign Languages Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 10 d. 2 20 Catalan, Spanish, English(Level: B1)
1042 Institute of Foreign Languages Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 023 Languages Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 Spanish(Level: B1)
1043 Institute of Foreign Languages Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Spanish, French, Italian(Level: B1)
1044 Institute of Foreign Languages Universidad de Oviedo (Spain) E OVIEDO01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:11 month 30 d. 5 50 Spanish(Level: B1)
1045 Institute of Foreign Languages Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 27 Spanish, Galician(Level: B1) Comments: Spanish DELE certificate
1046 Institute of Foreign Languages Universite de Picardie Jules Verne (France) F AMIENS01 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 2 8 French(Level: B1)
1047 Institute of Foreign Languages Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 023 Languages Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:9 month 30 d. 3 15 French(Level: B1)
Spanish(Level: B1)
1048 Institute of Foreign Languages ISIT (Institut de Management et de Communication Interculturels) (France) F PARIS379 023 Languages Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:11 month 15 d. 6 30 French(Level: B2)
English, German, Spanish, Italian, Chinese, Arabic(Level: B2)
1049 Institute of Foreign Languages Universita degli Studi de Bari Aldo Moro (Italy) I BARI01 023 Languages Document submit deadline:11 month 20 d. 3 30 French, English, Spanish(Level: B1)
1050 Institute of Foreign Languages Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 023 Languages Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian(Level: A1)
English; Romanian(Level: B1) Comments: English for some courses
1051 Institute of Foreign Languages Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 023 Languages 5 25 French, Russian, Spanish(Level: B1)
1052 Institute of Foreign Languages Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 023 Languages (English, French) Document submit deadline:12 month 15 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
1053 Institute of Foreign Languages Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 3 15 Italian, English(Level: B1)
1054 Institute of Foreign Languages I.U.M. Academy School (Italy) I NAPOLI10 023 Languages 3 15
1055 Institute of Foreign Languages SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 023 Languages (English, German, French, Russian, Spanish) Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 Macedonian(Level: B2)
English (selected courses)(Level: B2)
1056 Institute of Foreign Languages Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 023 Languages Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 Russian, Polish(Level: B1)
1057 Institute of Foreign Languages University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:12 month 15 d. 4 20 Russian(Level: B1)
1058 Institute of Foreign Languages Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 023 Languages Nomination deadline:11 month 30 d. Document submit deadline:12 month 31 d. 3 30 Italian, French, English, Polish(Level: B1)
1059 Institute of Foreign Languages University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 023 Languages Document submit deadline:10 month 30 d. 5 25 English, Spanish, Russian, French(Level: B1)
1060 Institute of Foreign Languages Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 023 Languages Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 Russian, English(Level: B1)
1061 Institute of Foreign Languages Canik Basari University (Turkey) TR SAMSUN02 0232 Literature and linguistics 2 12
1062 Business School Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2) Comments: CERF
1063 Business School FHS Kufstein Tirol Bildungs-GMBH (Austria) A KUFSTEI01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
1064 Business School Haute Ecole EPHEC (Belgium) B BRUXEL82 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 1 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 French, English(Level: B2)
1065 Business School Haute Ecole de Namur-Liege-Luxembourg (Belgium) B NAMUR15 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 3 18 French, English(Level: B2)
1066 Business School University of Nicosia (Cyprus) CY NICOSIA14 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
1067 Business School Metropolitan University Prague (Czech Republic) CZ PRAHA18 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
1068 Business School BAU International Berlin University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN44 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
1069 Business School Hochschule Bremen (Germany) D BREMEN04 041 Business and administration Document submit deadline:1 month 15 d. 2 10 German, English(Level: B2) Comments: proof of language skills is required
1070 Business School Frankfurt School of Finance & Management gGmbH (Germany) D FRANKFU07 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. Comments: BA arba MA 2 12 1 6 German, English(Level: ) Comments: BA-TOEFL IBT 80; IELTS 5.5 or equivalent; MA-TOEFL IBT 90; IELTS 6.5 or equivalent
1071 Business School Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
1072 Business School Technische Universität Kaiserslautern (Germany) D KAISERS01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
1073 Business School Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B1) Comments: BA: B1-B2; MA: B2-C1
1074 Business School Duale Hochschule Baden Wuerttemberg Mannheim (Germany) D MANNHEI08 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1075 Business School Duale Hochschule Baden Wuerttemberg Mannheim (Germany) D MANNHEI08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:10 month 31 d. 2 12 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1076 Business School University of Applied Management Studies (Germany) D MANNHEI10 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 15 d. Document submit deadline:12 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: C1)
English(Level: B2)
1077 Business School Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: if agreed in advance
1078 Business School Reutlingen University, ESB Business School (Germany) D REUTLIN02 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1079 Business School Rosenheim University of Applied Sciences (Germany) D ROSENHE01 041 Business and administration Nomination deadline:11 month 1 d. Document submit deadline:12 month 1 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
1080 Business School Bauhaus-Universität Weimar (Germany) D WEIMAR01 041 Business and administration Document submit deadline:12 month 15 d. 2 10 German(Level: A1) Comments: Required to participate German Language course free of charge at Bauhaus- Universität Weimar
1081 Business School Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design (Germany) D WISMAR01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1082 Business School School of Business and Social Sciences Arhus University (Denmark) DK ARHUS01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1) Comments: CEFR C1; TOEFL IBT 83; IELTS 6.5
1083 Business School University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
1084 Business School Universidad Loyola Andalucia (Spain) E CORDOBA23 041 Business and administration Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. 2 20 Spanish, English(Level: B1)
1085 Business School Universidad Loyola Andalucia (Spain) E CORDOBA23 0311 Economics Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
1086 Business School Universidad Loyola Andalucia (Spain) E CORDOBA23 0421 Law Nomination deadline:12 month 20 d. Document submit deadline:12 month 20 d. 1 10 Spanish, English(Level: B1)
1087 Business School Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 31 d. Document submit deadline:11 month 20 d. 2 20 Spanish, English(Level: )
1088 Business School CEU-Cardenal Herrera University (Spain) E VALENCI08 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 20 English, Spanish(Level: B1)
1089 Business School Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Document submit deadline:9 month 28 d. 1 10 1 10 Spanish, English(Level: B1)
1090 Business School Groupe ESSCA - Angers France (France) F ANGERS10 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 5 25 French, English(Level: B1)
1091 Business School Ecole Superieure de Commerce International (France) F AV-FONT01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 2 10 1 5 French, English(Level: B1)
1092 Business School Kedge Business School (France) F BORDEAU57 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 15 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 5 50 5 50 French, English(Level: B2)
1093 Business School Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1)
1094 Business School EDC Business School (France) F COURBEV04 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 4 20 English, French(Level: B2)
1095 Business School Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 18 1 9 French, English(Level: B2)
1096 Business School Ecole Superieure de Commerce La Rochelle (France) F LA-ROCH07 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 5 2 10 French, English(Level: B2)
1097 Business School Ecole de Management de Normandie (France) F LEHAVR04 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 15 d. 3 30 2 20 French(Level: B2)
English(Level: B2) Comments: DELF B2; TEF 3-4 or equivalent
TOEFL 88 (IBT), IELTS 6.5; DELF B2 or equivalent
1098 Business School Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
1099 Business School Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 French (mainly), English(Level: B2)
1100 Business School Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 30 d. 3 30 2 20 French(Level: B1)English(Level: ) Comments: TOEFL IBT; IELTS; TOEIC
1101 Business School ISC Paris Business School (France) F PARIS104 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 2 10 English, French(Level: B2)
1102 Business School ESCE International Business School (France) F PARIS213 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, French(Level: B2)
1103 Business School Pole Universitaire Leonard de Vinci (France) F PARIS270 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 3 15 2 10 English, French(Level: B1)
1104 Business School The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 French, English(Level: B2)
1105 Business School Toulouse Business School - T.B.S. (France) F TOULOUS23 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 30 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 2 20 French, English(Level: B1)
1106 Business School University of Split (Croatia) HR SPLIT01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 4 20 Croatian, English(Level: B2)
1107 Business School Universita Degli Studi di Brescia (Italy) I BRESCIA01 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A1)
English(Level: B1)
1108 Business School Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 15 d. Document submit deadline:10 month 30 d. 3 30 3 30 Italian, English(Level: B1)
1109 Business School Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 5 50 Italian(Level: B2)
English(Level: B2)
1110 Business School Biznesa Augstskola Turiba (Latvia) LV RIGA09 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 9 1 9 English(Level: B2)Latvian(Level: )
1111 Business School Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
1112 Business School Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:11 month 4 d. 1 5 English(Level: B2)
1113 Business School University of Stavanger (Norway) N STAVANG01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 English, Norwegian(Level: B2)
1114 Business School Arnhem Business School (Netherlands) NL ARNHEM27 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:10 month 25 d. 3 15 English, Dutch(Level: B2)
1115 Business School Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 1 d. Document submit deadline:11 month 1 d. 2 10 2 10 English, Dutch(Level: ) Comments: http://www.rug.nl/feb/education/exchange/englishproficiency
1116 Business School Hogeschool Rotterdam (Netherlands) NL ROTTERD03 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 3 15 1 5 Dutch, English(Level: B2)
1117 Business School Instituto Politecnico de Beja (Portugal) P BEJA01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 30 d. 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
1118 Business School University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: C1)
Portuguese(Level: C1)
1119 Business School Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:10 month 10 d. Document submit deadline:10 month 19 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
1120 Business School Jönköping International Business School, Jönköping University (Sweden) S JONKOPI01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA - C1
1121 Business School University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 041 Business and administration Nomination deadline:9 month 10 d. Document submit deadline:10 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
1122 Business School HAAGA-HELIA University of Applied Sciences (Finland) SF HELSINKI40 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
1123 Business School University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 041 Business and administration Document submit deadline:11 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1124 Business School Kajaani University of Applied Sciences (Finland) SF KAJAANI05 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
1125 Business School Tampere University of Applied Sciences (TAMK) (Finland) SF TAMPERE06 041 Business and administration Document submit deadline:10 month 31 d.