ERASMUS programoje dalyvavusių studentų atsiliepimai
Atgal

DŽIUGAS, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Bakalauras, 3 kursas, Politkos mokslai


studijos bedra informacija akademinis pripažinimas kalbinis pasirengimas gyvenimo sąlygos išlaidos laisvalaikis erasmus studijų vertinimas

Bendra informacija

Iš kur gavote informaciją apie priimančiosios institucijos studijų programą/bendrą informaciją?
Iš Vilniaus universiteto; 

Įvertinkite iš Vilniaus universiteto gautą paramą prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu:
Įvertinimas: 3 (1 = menka/nenaudinga, 5 = puiki)

Įvertinkite iš priimančiosios institucijos gautą pakankamą paramą prieš Erasmus studijų laikotarpį ir jo metu:
Įvertinimas: 1 (1 = menka/nenaudinga, 5 = puiki)

Ar atvykus į priimančiąją instituciją ir per Jūsų studijų laikotarpį Erasmus studentams buvo suorganizuoti specialūs renginiai? Kokie?
Taip, buvo suorganizuota:  Sutiktuvių renginys;  Informacinė sesija;  Orientacinė savaitė/pažintinė programa; 

Įvertinkite balais savo integravimąsi į priimančiosios institucijos studentų bendruomenę:
Įvertinimas: 3 (1 = menkai/neigiamai, 5 = puikiai)

Jūsų nuomonė apie dėstytojus užsienio universitete (kalbos žinios, kompetencija, santykis su studentais ir pan.), studijų pobūdį, atsiskaitymų, egzaminų tvarką (kaupiamasis balas, sesija, sudėtingumas, galimybė gauti skolą, skolų perlaikymas ir pan.).
Dėstytojai su studentais bendrauja labai šiltai. Kai kurie jų mielai kalba tiek angliškai, tiek prancūziškai, tačiau yra dalis tokių, kurie yra užsispyrę ir linkę kalbėti tik oficialia universiteto kalba - prancūzų. Vertinimai priklauso nuo pasirinktų dalykų. Vieni jų susideda tik iš galutinio egzamino, kiti - darbo semestro metu, rašto darbų ir egzamino. Nesimokius skola garantuota, nes dėstytojai egzamino lape mėgsta matyti tai, ką patys kalbėjo paskaitų metu.


Įvertinkite balais materialinę universiteto bazę (1 = menka/prasta 5 = puiki)
Galimybės naudotis bibliotekomis, kita studijų medžiaga: Įvertinimas: 3
Interneto prieiga - galimybės naudotis asmeniniu kompiuteriu ir elektroniniu paštu:
        Universitete: Įvertinimas: 5
        Bendrabutyje: Įvertinimas: 4
        Viešosiose vietose mieste: Įvertinimas: 3
Auditorijos, inventorius: Įvertinimas: 3
Sporto bazė: Įvertinimas: 4