VU STUDENTŲ REGISTRACIJA ERASMUS+ STUDIJOMS ERASMUS program partner list

Erasmus+ programa Vilniaus universiteto studentams
                    2017-2018 pavasario semestrui


Mieli studentai,

žemiau skelbiamos ERASMUS+ programos studijų užsienyje galimybės visų fakultetų (institutų, centrų), sudariusių sutartis dėl ERASMUS studentų mainų, studentams 2017/2018 pavasario semestrui.
•    Jūs galite pretenduoti į studijų vietą tik tame universitete, kuris yra  Jūsų fakulteto ERASMUS partneris
•    Jūsų užsienio kalbos, kuri yra dėstomoji kalba pasirinktame universitete, mokėjimo lygis turi būti ne žemesnis nei nurodytas partnerinės institucijos reikalavimuose, kai kurių universitetų reikalaujamo kalbos lygį rasite lentelėje (tačiau informaciją patikslinkite ir šių universitetų svetainėse), kitų universitetų užsienio kalbos lygio reikalavimų ieškokite užsienio universiteto interneto svetainėse.
•    Pasirinktame universitete turi būti galimybės suplanuoti studijų programą, atitinkančią Jūsų studijų kryptį ir lygį.
•    Nurodyti studijų lygiai yra sąlyginiai. Pvz., jei Jūs esate bakalauro lygio studentas, Jūs galite pretenduoti į magistrantams ir doktorantams skirtas vietas, su sąlyga, jei neatsiras tinkamo nurodyto lygio kandidato ir užsienio universitetas Jus priims.
•    Lentelėje nurodytas bendras studentų ir mėnesių skaičius, t.y., jei nurodyti 2 studentai ir 10 mėnesių, vienam studentui tenka 5 mėn.
•    Dėl riboto programos finansavimo ne į visas skelbiamas vietas studentai bus siunčiami. Už partnerių ir šalių prioritetus atsakingi fakultetų ERASMUS koordinatoriai.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programą ieškokite Vilniaus universiteto tarptautinių ryšių skyriaus interneto svetainėje.

Registracijos formą vidinei Vilniaus universiteto atrankai (arba jau užsiregistravusių / atrinktų studentų sąrašus) rasite čia.

Registracija pavasario semestrui vyks nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 24 d. 24 val. 

DĖMESIO: ERASMUS+ stipendijos dalinėms studijoms ne-ES (trečiųjų) šalių universitetuose.


 ERASMUS+ programme for Vilnius University students
                        academic year 2017-2018


Dear students,


Below are published study abroad opportunities under the ERASMUS programme for all faculties (institutes, centers), which have concluded agreements for the ERASMUS exchanges for spring semester of the academic year 2017/2018
•    You can apply to a place of study, only at the university, which is your faculty’s ERASMUS partner
•    Your language proficiency in the language of instruction at the chosen university should be not lower than the partner institution's requirements. You can find language proficiency requirements at the host university either on its websites.
•    You should be able to plan your study programme that corresponds to your field of study and level (check the available courses for exchange students of the partner university website).
•    Study levels on the list are conditional, e.g. if you are an undergraduate student, you can apply  for the places agreed for  master or doctoral students, but  you may be selected only if there were   no applicants of the  indicated level  and partner university will accept you.
•    The table shows the total number of students and months, that is, if you see two students and 10 months, this means that the agreement is for two students for  5 months each. Due to the limited Erasmus programme funding not all available exchange places will be used. Faculty Erasmus coordinators are responsible for priorities given to the partners.

You can find more information about the ERASMUS programme on our
website.

Application form for the Erasmus+ exchanges can be accessed here.  Online registration will be open  on 1st of September till 24th of September, at 24.00 o’clock
for spring semester.

ATTENTION: ERASMUS + scholarships for exchange study in non-EU countries.

 

  Faculty University (Country) Code Field of Study (code) The main study Master PhD
Number of students Number of months Number of students Number of months Number of students Number of months Language
1 Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 All fields of study 3 30 3 30 3 30 German(Level: B1)
2 University of Hull (United Kingdom) UK HULL01 All fields of study Nomination deadline:5 month 1 d. 2 10
3 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Technikum Kärnten (Austria) A SPITTAL01 0688 Interdisciplinary program related to information and communication technologies Document submit deadline:5 month 31 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B2) Comments: MA- English C1
4 Faculty of Chemistry and Geosciences Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0531 Chemistry Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
5 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0512 Biochemistry Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
6 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Chemistry and Technology (Czech Republic) CZ PRAHA01 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Czech(Level: B1)
English(Level: B2)
7 Faculty of Chemistry and Geosciences Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0531 Chemistry Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
8 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 0532 Earth sciences Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: German studies:B2
9 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Clausthal (Germany) D CLAUSTH01 0531 Chemistry Document submit deadline:4 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
10 Faculty of Chemistry and Geosciences Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:7 month 15 d. 1 3 German(Level: B1)
11 Faculty of Chemistry and Geosciences Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Germany) D KIEL01 0532 Earth sciences Document submit deadline:6 month 1 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
12 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Köln (Germany) D KOLN01 0531 Chemistry Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
13 Faculty of Chemistry and Geosciences Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0532 Earth sciences Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
14 Faculty of Chemistry and Geosciences Fachhochschule Münster (Germany) D MUNSTER02 0711 Chemical engineering and processes Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1) Comments: BA-mostly German, MA-mainly English
15 Faculty of Chemistry and Geosciences Universität Trier (Germany) D TRIER01 0532 Earth sciences Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 German; French(Level: B1)
16 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0512 Biochemistry Nomination deadline:7 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
17 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0532 Earth sciences Nomination deadline:7 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
18 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 0531 Chemistry Nomination deadline:7 month 31 d. 1 9 English, Spanish(Level: B1)
19 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0532 Earth sciences Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
20 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidad Politecnica de Madrid (Spain) E MADRID05 0532 Natural sciences (cartography) Document submit deadline:6 month 10 d. 1 6 Spanish(Level: ) Comments: A1/A2
21 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite d'Artois (France) F ARRAS12 0531 Chemistry Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 6 1 3 1 3 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses : please contact us.
22 Faculty of Chemistry and Geosciences L'Universite de Franche-Comte (France) F BESANCO01 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 1 9 1 9 French(Level: B2) Comments: no certificate required
23 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
24 Faculty of Chemistry and Geosciences Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
25 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paul Valery-Montpellier III (France) F MONTPEL03 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 10 French(Level: B1)
26 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
27 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0531 Chemistry Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B1)
28 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0531 Chemistry Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
29 Faculty of Chemistry and Geosciences Universite de Toulouse II Le Mirail (France) F TOULOUS02 0521 Environmental sciences Document submit deadline:6 month 15 d. 1 9 French(Level: B1)
30 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita di Camerino (Italy) I CAMERIN01 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
31 Faculty of Chemistry and Geosciences Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0531 Chemistry Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 30 d. 1 6 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
32 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0532 Natural sciences (geography) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English (some clases)(Level: B1)
33 Faculty of Chemistry and Geosciences Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0531 Chemistry Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
34 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 0531 Chemistry Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
35 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0531 Chemistry Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
36 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0512 Biochemistry Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
37 Faculty of Chemistry and Geosciences Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0532 Earth sciences Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
38 Faculty of Chemistry and Geosciences UTP University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland) PL BYDGOSZ02 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
39 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0531 Chemistry Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
40 Faculty of Chemistry and Geosciences Silesian University of Technology (Poland) PL GLIWICE01 0531 Chemistry Nomination deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Bakalauras
Magistras
41 Faculty of Chemistry and Geosciences The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 0521; 05 Environmental & Earth Sciences Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 10 1 10 1 10 English(Level: B2)
42 Faculty of Chemistry and Geosciences School of Higher Vocational Education in Nysa (Poland) PL NYSA01 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)Polish(Level: )
43 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
44 Faculty of Chemistry and Geosciences Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0532 Earth sciences Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
45 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geography) Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
46 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Earth sciences Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
47 Faculty of Chemistry and Geosciences Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0532 Natural sciences (geology) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
48 Faculty of Chemistry and Geosciences Universitatea Dunarea de jos Galati (Romania) RO GALATI01 0531 Chemistry Nomination deadline:12 month 15 d. Document submit deadline:1 month 15 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
49 Faculty of Chemistry and Geosciences Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0532 Earth sciences Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
50 Faculty of Chemistry and Geosciences Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0532 Earth sciences Document submit deadline:4 month 20 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 2 10 English(Level: B1)
51 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0712 Environmental protection technology Document submit deadline:7 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
52 Faculty of Chemistry and Geosciences University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0531 Chemistry Document submit deadline:7 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B1)
53 Faculty of Chemistry and Geosciences Slovak University of Technology (Slovakia) SK BRATISL01 0531 Chemistry Document submit deadline:5 month 31 d. 1 6 English(Level: B1)
54 Faculty of Chemistry and Geosciences Cukurova University (Turkey) TR ADANA01 0531 Chemistry 1 10
55 Faculty of Chemistry and Geosciences Afyon Kocatepe University (Turkey) TR AFYON01 0531 Chemistry 3 30
56 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0512 Biochemistry Document submit deadline:6 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
57 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0532 Earth sciences Document submit deadline:6 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
58 Faculty of Chemistry and Geosciences Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 15 d. 1 9 Turkish, English(Level: B1)
59 Faculty of Chemistry and Geosciences Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0531 Chemistry 2 10 1 5 1 5
60 Faculty of Chemistry and Geosciences Mehmet Akif Ersoy University (Turkey) TR BURDUR01 0531 Chemistry Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
61 Faculty of Chemistry and Geosciences Canakkale Onsekiz Mart University (Turkey) TR CANAKKA01 0531 Chemistry 1 6 1 6
62 Faculty of Chemistry and Geosciences Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0531 Chemistry 1 10 1 10
63 Faculty of Chemistry and Geosciences Yıldız Technical University (Turkey) TR ISTANBU07 0531 Chemistry 2 10 2 10
64 Faculty of Chemistry and Geosciences Dumlupinar University (Turkey) TR KUTAHAYA01 0531 Chemistry 4 40 4 40 4 40
65 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
66 Faculty of Economics and Business Administration Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0311 Economics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 German(Level: B2)
67 Faculty of Economics and Business Administration Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 French, English(Level: B1) Comments: English (limited courses)
68 Faculty of Economics and Business Administration Katholieke Universiteit Leuven, campus Brussel (Belgium) B LEUVEN01 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
69 Faculty of Economics and Business Administration University of Bern (Switzerland) CH BERN01 041 Business and administration Document submit deadline:4 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
70 Faculty of Economics and Business Administration Institute of Finance and Administration (Czech Republic) CZ PRAHA13 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5
71 Faculty of Economics and Business Administration Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 31 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
72 Faculty of Economics and Business Administration Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
73 Faculty of Economics and Business Administration Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 15 d. 3 15 3 15 German(Level: B1)
74 Faculty of Economics and Business Administration Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 15 d. 2 12 2 12 German; English(Level: B1)
75 Faculty of Economics and Business Administration Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
76 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
77 Faculty of Economics and Business Administration Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0311 Economics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 2 10 German(Level: B1)
78 Faculty of Economics and Business Administration Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
79 Faculty of Economics and Business Administration Fachhochschule Mainz (Germany) D MAINZ08 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: ) Comments: BA:B1-B2; MA:B2-C1
80 Faculty of Economics and Business Administration Hochschule Osnabruck (Germany) D OSNABRU02 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 2 10 German; English(Level: ) Comments: BA-B1; MA-B2
81 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
82 Faculty of Economics and Business Administration Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 0311 Economics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
83 Faculty of Economics and Business Administration Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
84 Faculty of Economics and Business Administration Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
85 Faculty of Economics and Business Administration Handelshøjskolen i København (Denmark) DK KOBENHA05 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL (iBT), IELTS, Cambridge Certificate
86 Faculty of Economics and Business Administration Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 Danish, English(Level: C1) Comments: Language requirements
87 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 041 Business and administration Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
88 Faculty of Economics and Business Administration Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0311 Economics Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
89 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Deusto (Spain) E BILBAO02 041 Business and administration Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 Spanish, English(Level: B1)
90 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Huelva (Spain) E HUELVA01 0413 Management and administration Document submit deadline:7 month 1 d. 2 18 1 9 1 9 Spanish, English(Level: B1)
91 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
92 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 31 d. 2 18 Spanish(Level: B1)
93 Faculty of Economics and Business Administration Univerdidad Autonoma de Madrid (Spain) E MADRID04 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 31 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
94 Faculty of Economics and Business Administration Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0311 Economics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 20 d. 1 9 Spanish, English(Level: B1)
95 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 Spanish(Level: B2)
96 Faculty of Economics and Business Administration Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 1 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
97 Faculty of Economics and Business Administration Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
98 Faculty of Economics and Business Administration University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 041 Business and administration Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
99 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 041 Business and administration 1 5 1 5
100 Faculty of Economics and Business Administration ESC Clermont Graduate Schoopl of Management (France) F CLERMON46 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 1 5 English, French(Level: B2)
101 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:6 month 1 d. Comments: for Bussines and Administration 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
102 Faculty of Economics and Business Administration Universite Grenoble Alpes (IAE) (France) F GRENOBL51 0311 Economics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:6 month 1 d. Comments: for Economics 1 10 1 10 English(Level: B1)
French(Level: B2)
103 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Sciences et Technologie de Lille (France) F LILLE01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English for some courses
104 Faculty of Economics and Business Administration Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 3 30 French, English(Level: B2)
105 Faculty of Economics and Business Administration NEOMA Business School (France) F REIMS25 041 Business and administration Document submit deadline:4 month 17 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B2)
106 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
107 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Rouen (France) F ROUEN01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 French(Level: B2)
108 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 20 d. 2 10 French, English(Level: B1)
109 Faculty of Economics and Business Administration Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 20 d. 2 10 French, English(Level: B1)
110 Faculty of Economics and Business Administration The University of Strasbourg, Ecole de Management Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
111 Faculty of Economics and Business Administration Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 French, English(Level: )
112 Faculty of Economics and Business Administration University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0311 Economics Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1)
113 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0311 Economics Nomination deadline:6 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
114 Faculty of Economics and Business Administration University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 041 Business and administration Nomination deadline:6 month 10 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
115 Faculty of Economics and Business Administration University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 10 d. 2 10 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
116 Faculty of Economics and Business Administration Corvinus University of Budapest (Hungary) HU BUDAPES03 0311 Economics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 5 d. 2 10 1 5 1 5 English, Hungarian(Level: B2)
117 Faculty of Economics and Business Administration Szechenyi Istvan University (Hungary) HU GYOR01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
118 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
119 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Forli campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics 1 5
120 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Bologna, Rimini campus (Italy) I BOLOGNA01 0311 Economics Document submit deadline:7 month 31 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
121 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 041; 031 Business and Administration; Economics Nomination deadline:9 month 1 d. Document submit deadline:9 month 1 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B1)
122 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 0311 Economics 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
123 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Firenze (Italy) I FIRENZE01 041 Business and administration 1 6 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
124 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Nomination deadline:7 month 1 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
125 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi di Messina (Italy) I MESSINA01 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
126 Faculty of Economics and Business Administration Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0311 Economics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
127 Faculty of Economics and Business Administration Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (Italy) I NAPOLI03 0311 Economics Nomination deadline:7 month 31 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
128 Faculty of Economics and Business Administration Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 1 6 1 6 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
129 Faculty of Economics and Business Administration Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. Comments: http://europa.uniroma3.it/relint_nuovo/sito_2005 1 6 1 6 Italian, English(Level: )
130 Faculty of Economics and Business Administration Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0311 Economics 1 6 1 5
131 Faculty of Economics and Business Administration Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 30 d. Comments: Tik MA 5 25 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
132 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 041 Business and administration Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
133 Faculty of Economics and Business Administration Stockholm School of Economics in Riga (Latvia) LV RIGA14 0311 Economics Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
134 Faculty of Economics and Business Administration The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0311 Economics Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:7 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
135 Faculty of Economics and Business Administration Ostfold University College (Norway) N HALDEN02 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 1 d. 5 25 English(Level: B1)
136 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit van Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD01 0311 Economics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 24 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
137 Faculty of Economics and Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
138 Faculty of Economics and Business Administration Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL:550/80
139 Faculty of Economics and Business Administration Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0311 Economics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
140 Faculty of Economics and Business Administration Universidade do Minho (Portugal) P BRAGA01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 1 d. 2 18 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
141 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Católica Portuguesa (Portugal) P LISBOA01 0311 Economics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Portugese(Level: C2)
142 Faculty of Economics and Business Administration Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 1 d. 2 20 Portuguese, English(Level: B2)
143 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Lisboa, ISCAL (Portugal) P LISBOA05 041 Business and administration 2 20 2 20 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: just recommended
144 Faculty of Economics and Business Administration ISAG-Instituto Superior de Adminitracao e Gestao (Portugal) P PORTO16 041 Business and administration Document submit deadline:8 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Portuguese(Level: )
145 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
146 Faculty of Economics and Business Administration Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 0311 Economics Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
147 Faculty of Economics and Business Administration Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poland) PL POZNAN03 0311 Economics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
148 Faculty of Economics and Business Administration Warsaw School of Economics (Poland) PL WARSZAW03 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 10 d. Document submit deadline:4 month 19 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
149 Faculty of Economics and Business Administration Wroclaw University of Economics (Poland) PL WROCLAW03 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 10 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
150 Faculty of Economics and Business Administration Academia de Studii Economice din Bucuresti (Romania) RO BUCURES04 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5
151 Faculty of Economics and Business Administration Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu (Romania) RO SIBIU01 041 Business and administration Nomination deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Romanian, English(Level: B1)
152 Faculty of Economics and Business Administration Högskolan Kristianstad (Sweden) S KRISTIA01 041 Business and administration Document submit deadline:4 month 15 d. 4 20 English, Swedish(Level: B1)
153 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0311 Economics Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
154 Faculty of Economics and Business Administration University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 041 Business and administration Comments: Galima vykti tik pavasario semestro studijoms 1 5 Slovene, English(Level: B2)
155 Faculty of Economics and Business Administration Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
156 Faculty of Economics and Business Administration Vysoka Skola Manazmentu v Trencine (Slovakia) SK TRENCIN02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Mokslai vyksta trimestrais-važiuoti 2 trimestrams, kitaip per trumpas periodas 1 6 1 6 English(Level: B1)
157 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 0311 Economics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. Comments: Gali išvykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
158 Faculty of Economics and Business Administration Atilim University (Turkey) TR ANKARA05 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. Comments: Gali vykti ir kitų pakopų studentai 1 5 Turkish, English(Level: B1)
159 Faculty of Economics and Business Administration University of Hertfordshire (United Kingdom) UK HATFIEL01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 English(Level: B1)
160 Faculty of Philology Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (Austria) A INNSBRU01 023 Languages (translation) Nomination deadline:7 month 31 d. Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
161 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
162 Faculty of Philology Universität Wien (Austria) A WIEN01 023 Languages (Turkish language) Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
163 Faculty of Philology Universiteit Antwerpen (Belgium) B ANTWERP01 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
164 Faculty of Philology Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 023 Languages Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 2 20 English, Dutch(Level: B2)
165 Faculty of Philology Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 10 d. 1 9 French(Level: B1)
166 Faculty of Philology Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
167 Faculty of Philology Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria) BG SOFIA30 0232 Literature and linguistics Comments: Nėra nustatyto termino 1 5 English(Level: B1)
168 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
169 Faculty of Philology University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
170 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
171 Faculty of Philology Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 English(Level: B2)
172 Faculty of Philology Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
173 Faculty of Philology Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 023 Languages (Latin language and literature) Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 German(Level: B1)
174 Faculty of Philology Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
175 Faculty of Philology Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
176 Faculty of Philology Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 023 Languages Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
177 Faculty of Philology Fachhochschule Flensburg (Germany) D FLENSBU02 023 Languages (translation) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 1 9 German(Level: B1)
English(Level: B2)
178 Faculty of Philology J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
179 Faculty of Philology Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 023 Languages Document submit deadline:7 month 15 d. 3 18 2 12 German; English(Level: B2)
180 Faculty of Philology Justus-Liebig-Universität Gießen (Germany) D GIESSEN01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
181 Faculty of Philology Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1)
182 Faculty of Philology Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 023 Languages (English language) Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
183 Faculty of Philology Universität Hamburg (Germany) D HAMBURG01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:5 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 German(Level: B1)
184 Faculty of Philology Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 023 Languages (German language) Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 German(Level: B2)
185 Faculty of Philology Leuphana Universität Lüneburg (Germany) D LUNEBUR01 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 German(Level: A2)
English(Level: B2)
186 Faculty of Philology Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 023 Languages Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1) Comments: English for some courses
187 Faculty of Philology Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 023 Languages (Classical Philology) Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
188 Faculty of Philology Universität Potsdam (Germany) D POTSDAM01 023 Languages Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
189 Faculty of Philology Universität Trier (Germany) D TRIER01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 20 1 10 German; English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: English Literature and Linguistics
190 Faculty of Philology Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 2 10 Danish, English (limited number)(Level: B1)
191 Faculty of Philology Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
192 Faculty of Philology Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 023 Languages Document submit deadline:6 month 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
193 Faculty of Philology Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B2)
194 Faculty of Philology Universidad de Cadiz (Spain) E CADIZ01 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:5 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
195 Faculty of Philology Universitat Jaume I (Spain) E CASTELL01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:6 month 15 d. 3 27 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: A2) Comments: Catalan 18%, English 6%
196 Faculty of Philology Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
197 Faculty of Philology Universidad de Leon (Spain) E LEON01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Spanish, English(Level: B1)
198 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 Spanish(Level: B1) Comments: Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
199 Faculty of Philology Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Hispanic studies-C1; Philology students, please see: https://www.ucm.es/language-requirements
200 Faculty of Philology Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 023 Languages Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 Spanish(Level: B1) Comments: Certificate
201 Faculty of Philology Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 023 Languages (Spanish) Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 20 d. 2 10 Spanish(Level: )
202 Faculty of Philology Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 2 20 Spanish, English(Level: B2)
203 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
204 Faculty of Philology Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 Russian, English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
205 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
206 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B2)
Estonian(Level: B1)
207 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
208 Faculty of Philology University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 023 Languages (English language) Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
209 Faculty of Philology Universite Catholique de l'Ouest (France) F ANGERS04 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 4 20 1 10 French, English, German, Spanish, Italian(Level: B2)
210 Faculty of Philology Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 French(Level: B2)
211 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English, French(Level: B2)
212 Faculty of Philology Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 023 Languages (French) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English, French(Level: B1)
213 Faculty of Philology Université de Limoges (France) F LIMOGES01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 French(Level: B2)
214 Faculty of Philology Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 023 Languages Nomination deadline:4 month 30 d. 3 15 1 5 French, English(Level: B1) Comments: English-TOEFL, IELTS, TOEIC
215 Faculty of Philology Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 French(Level: B2)
216 Faculty of Philology Universite Paris Diderot - Paris 7 (France) F PARIS007 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. 5 25 2 20 French(Level: B1)
217 Faculty of Philology Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 023 Languages Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 2 10 1 5 French, English(Level: B2)
218 Faculty of Philology Universite de Rouen (France) F ROUEN01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 1 9 French(Level: B2)
219 Faculty of Philology Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines (France) F VERSAIL11 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 2 20 2 20 French, English(Level: A2) Comments: English-B1
220 Faculty of Philology Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 023 Languages Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Greek, English(Level: B1)
221 Faculty of Philology Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English, Croatian(Level: B2)
222 Faculty of Philology University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:5 month 10 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B2)
223 Faculty of Philology University of West Hungary (Hungary) HU SOPRON01 023 Languages Document submit deadline:7 month 2 20 2 20 1 10 Russian, English(Level: B1)
224 Faculty of Philology Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:7 month 31 d. 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
225 Faculty of Philology Universita di Catania (Italy) I CATANIA01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:5 month 2 12 Italian(Level: A2)
226 Faculty of Philology Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
Italian(Level: B1)
227 Faculty of Philology Universita degli Studi di Genova (Italy) I GENOVA01 0232 Literature and linguistics 1 6 Italian, English(Level: B1) Comments: English for some courses
228 Faculty of Philology Universita del Salento (Italy) I LECCE01 023 Languages Nomination deadline:6 month 30 d. 2 10 Italian(Level: B1)
229 Faculty of Philology Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
230 Faculty of Philology Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
231 Faculty of Philology Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:5 month 1 9 1 9 1 9 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
232 Faculty of Philology Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 023 Languages Document submit deadline:7 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
233 Faculty of Philology Universita di Perugia (Italy) I PERUGIA 023 Languages 2 20 2 20 1 10
234 Faculty of Philology Universita di Pisa (Italy) I PISA01 023 Languages Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Italian(Level: B1)
English(Level: B2)
235 Faculty of Philology Universita degli Studi Roma Tre (Italy) I ROMA16 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: )
236 Faculty of Philology Universita per Stranieri di Siena (Italy) I SIENA02 023 Languages Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 2 10 Italian(Level: )
237 Faculty of Philology Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 023 Languages Nomination deadline:7 month 15 d. Document submit deadline:7 month 31 d. 1 6 1 6
238 Faculty of Philology Universita degli Studi di Trento (Italy) I TRENTO01 023 Languages Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 4 20 4 20 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B2)
239 Faculty of Philology Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 023 Languages 1 6 1 6 1 6
240 Faculty of Philology Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 023 Languages Document submit deadline:7 month 1 d. 5 25 2 20 1 10 Italian, English(Level: B1)
241 Faculty of Philology University College Cork (Ireland) IRL CORK01 023 Languages Document submit deadline:6 month 7 d. 2 10 English(Level: B1)
242 Faculty of Philology Dublin City University (Ireland) IRL DUBLIN04 023 Languages Document submit deadline:5 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
243 Faculty of Philology Daugavpils universitate (Latvia) LV DAUGAVP01 023 Languages Document submit deadline:7 month 15 d. 3 15 English(Level: B1)
244 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
245 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 English(Level: B1)
246 Faculty of Philology Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
247 Faculty of Philology Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
248 Faculty of Philology Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 6 1 6
249 Faculty of Philology Universitetet i Agder (Norway) N KRISTIA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English, Norwegian(Level: B1)
250 Faculty of Philology Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 1 5
251 Faculty of Philology Universitetet i Tromso (Norway) N TROMSO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Norwegian, English(Level: B1)
252 Faculty of Philology Volda University College (Norway) N VOLDA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 1 5 Norwegian, English(Level: B2)
253 Faculty of Philology Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 3 15 2 10 1 5 Portuguese(Level: A2)
English(Level: B1)
254 Faculty of Philology Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
255 Faculty of Philology Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 023 Languages Document submit deadline:7 month 31 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
256 Faculty of Philology University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
Polish(Level: A2)
257 Faculty of Philology Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
258 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Slavic studies) Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 1 5 Russian, English(Level: B1) Comments: English-B2
259 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
260 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 2 10 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
261 Faculty of Philology Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B2)
262 Faculty of Philology University of Lodz (Poland) PL LODZ01 023 Languages (Polish, French, Italian languages) Document submit deadline:6 month 30 d. 2 12 2 12 English, Polish(Level: B2)
263 Faculty of Philology Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 20 2 20 1 10 English, Polish(Level: B1)
264 Faculty of Philology Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 023 Languages (English language) Document submit deadline:6 month 15 d. 4 20 4 20 2 10 English, Polish(Level: B2)
265 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Polish language) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 9 1 9 Polish, English(Level: B1)
266 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
267 Faculty of Philology Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 2 10 1 10 Polish, English, Russian(Level: B1)
268 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 Italian, English, Polish(Level: B2)
269 Faculty of Philology Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 2 10 English, Russian (Level: B2)
270 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (German language) Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Instytut Germanistyki 2 10 2 10 1 5 German(Level: B1) Comments: MA, D - German B2
271 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages (Baltic studies) Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Faculty of Polish Studies 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
272 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Languages - translation (English, Italian, German, Russian, Polish) 1 5 1 5 English, Italian, German, Russian, Polish(Level: B2)
273 Faculty of Philology Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Institute of English Studies 4 20 4 20 2 10 English(Level: B2)
274 Faculty of Philology Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 2 12 1 6 2 12 English, Polish(Level: B1)
275 Faculty of Philology Institute of Literary Research of The Polish Academy of Sciences (Poland) PL WARSZAW76 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:9 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
276 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
277 Faculty of Philology Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 023 Languages (Classical Philology) Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
278 Faculty of Philology The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:8 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
279 Faculty of Philology Södertörn University (Sweden) S HUDDING01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:5 month 10 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
280 Faculty of Philology Lunds universitet (Sweden) S LUND01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:4 month 20 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 1 5 English(Level: B2)
Swedish(Level: C1)
281 Faculty of Philology Mittuniversitetet (Sweden) S MIDSWED01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
282 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:4 month 15 d. Comments: Dep.of Swedish 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
283 Faculty of Philology Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 023 Languages Document submit deadline:5 month 1 d. Comments: Dep.of Baltic l.,Finnish and German, selection for Baltic Languages 2 10 1 5 English(Level: B2)
284 Faculty of Philology Umea University (Sweden) S UMEA01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
285 Faculty of Philology Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 023 Languages (Scandinavian) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
286 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 Lithuanian, English(Level: B2)
287 Faculty of Philology University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 023 Languages (Scandinavian) Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2)
288 Faculty of Philology University of Turku (Finland) SF TURKU01 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
289 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
290 Faculty of Philology University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 023 Languages (Slovenian and Russian languages) Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 Slovenian, English(Level: B2)
291 Faculty of Philology University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 023 Languages Document submit deadline:7 month 1 d. 3 15 2 10 English(Level: B1)
292 Faculty of Philology Balikesir University (Turkey) TR BALIKES01 023 Languages 5 25
293 Faculty of Philosophy Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:5 month 31 d. Comments: Sociology and Criminology, Legal Psychology 1 10 French, English(Level: B2)
294 Faculty of Philosophy University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 0313 Psychology Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
295 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 0313 Psychology Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
296 Faculty of Philosophy European University Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA24 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
297 Faculty of Philosophy University of Hradec Kralove (Czech Republic) CZ HRADEC01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
298 Faculty of Philosophy Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:5 month 31 d. 2 8 1 4 English, Czech(Level: B2)
299 Faculty of Philosophy Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
300 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 German; English(Level: B1)
301 Faculty of Philosophy Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 German; English(Level: B1)
302 Faculty of Philosophy Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 German(Level: B1)
303 Faculty of Philosophy Alice Salomon University of Applied Sciences (Germany) D BERLIN05 0923 Social work and counselling Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 German arba English(Level: B1)
304 Faculty of Philosophy Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg (Germany) D COBURG01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
305 Faculty of Philosophy Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit Dresden (Germany) D DRESDEN07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
306 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0313 Psychology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
307 Faculty of Philosophy Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Germany) D DUSSELD01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
308 Faculty of Philosophy Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
309 Faculty of Philosophy Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:7 month 1 d. 2 10 German; English(Level: B1)
310 Faculty of Philosophy Universität Hildesheim (Germany) D HILDESH01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
311 Faculty of Philosophy Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Germany) D KOLN05 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 30 d. 3 12 3 12 German, English(Level: B1)
312 Faculty of Philosophy HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
313 Faculty of Philosophy Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0313 Psychology Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
314 Faculty of Philosophy VIA University College (Denmark) DK RISSKOV06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:5 month 1 d. 3 15 English(Level: B2)
315 Faculty of Philosophy University College Lillebaelt (Denmark) DK VEJLE06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:5 month 2 10 English(Level: B2)
316 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 12 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
317 Faculty of Philosophy Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 0313 Psychology Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
318 Faculty of Philosophy Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 2 18 Spanish(Level: B1)
319 Faculty of Philosophy Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 9 1 9 Spanish(Level: B1) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
320 Faculty of Philosophy Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 0313 Psychology Document submit deadline:6 month 15 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
321 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0313 Psychology Document submit deadline:7 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)Spanish(Level: )
322 Faculty of Philosophy Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
323 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0313 Psychology Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
324 Faculty of Philosophy University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
325 Faculty of Philosophy Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0313 Psychology Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 French(Level: B1)
326 Faculty of Philosophy Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: A2) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
Strongly recommended B1
327 Faculty of Philosophy université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 9 French(Level: B1)
328 Faculty of Philosophy University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English, Croatian(Level: B2)
329 Faculty of Philosophy Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0923 Social work and counselling Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
330 Faculty of Philosophy Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0313 Psychology Comments: Keitėsi pavadinimas 1 5 1 5
331 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0313 Psychology Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
332 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0313 Psychology Document submit deadline:7 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
333 Faculty of Philosophy Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0313 Psychology Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
334 Faculty of Philosophy Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 0313 Psychology Nomination deadline:7 month 15 d. Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5
335 Faculty of Philosophy Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0313 Psychology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
336 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
337 Faculty of Philosophy The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:7 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
338 Faculty of Philosophy Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
339 Faculty of Philosophy Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
340 Faculty of Philosophy Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: )
341 Faculty of Philosophy Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 0923 Social work and counselling Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
342 Faculty of Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:7 month 15 d. 2 12 2 12 Portuguese, English(Level: B1)
343 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
344 Faculty of Philosophy University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) (Portugal) P LISBOA07 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2)
345 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0313 Psychology Document submit deadline:5 month 31 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
346 Faculty of Philosophy Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:5 month 31 d. 1 4,5 Polish, English(Level: B2)
347 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
348 Faculty of Philosophy University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0923 Social work and counselling Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 English, Polish(Level: B1)
349 Faculty of Philosophy Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0313 Psychology Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
350 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
351 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0313 Psychology Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
352 Faculty of Philosophy Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 Polish, English(Level: B2)
353 Faculty of Philosophy Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0313 Psychology Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
354 Faculty of Philosophy Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0313 Psychology Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English, Polish(Level: B2)
355 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0314 Sociology and cultural studies Nomination deadline:3 month 10 d. Document submit deadline:4 month 15 d. Comments: Apgyvendinimas iki 11.01 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
356 Faculty of Philosophy University of Skovde (Sweden) S SKOVDE01 0223 Philosophy and ethics Nomination deadline:3 month 10 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA-English test (TOEFL, IELTS, Cambridge)
357 Faculty of Philosophy Stockholms universitet (Sweden) S STOCKHO01 0313 Psychology Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
358 Faculty of Philosophy Umea University (Sweden) S UMEA01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
359 Faculty of Philosophy University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
360 Faculty of Philosophy University of Lapland (Finland) SF ROVANIE01 0923 Social work and counselling Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Finnish, English(Level: B1)
361 Faculty of Philosophy Seinäjoki University of Applied Sciences, School of Health Care and Social Work (Finland) SF SEINAJO06 0923 Social work and counselling Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
362 Faculty of Philosophy University of Turku (Finland) SF TURKU01 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 Finnish, English(Level: B2)
363 Faculty of Philosophy University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
364 Faculty of Philosophy Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0313 Psychology Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
365 Faculty of Philosophy Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:5 month 31 d. 3 15 English(Level: B2)
366 Faculty of Philosophy Bingol University (Turkey) TR BINGOL01 0223 Philosophy and ethics 2 10
367 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0313 Psychology 1 5 1 5
368 Faculty of Philosophy Istanbul Kemerburgaz University (Turkey) TR ISTANBU38 0314 Sociology and cultural studies 1 5 1 5
369 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
370 Faculty of Philosophy Birmingham City University (United Kingdom) UK BIRMING03 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
371 Faculty of Physics Hasselt University (Belgium) B DIEPENB01 0533 Physics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
372 Faculty of Physics Thomas More Kempen (Belgium) B GEEL07 0533 Physics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 6 1 6 1 6 English(Level: B2)
373 Faculty of Physics Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
374 Faculty of Physics Universität Augsburg (Germany) D AUGSBUR01 0533 Physics Document submit deadline:7 month 31 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
375 Faculty of Physics Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0533 Physics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 4 1 4 English(Level: B1)
376 Faculty of Physics Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0533 Physics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
377 Faculty of Physics Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0533 Physics (meteorology) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
378 Faculty of Physics Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0533 Physics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
379 Faculty of Physics Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 1 d. 1 12
380 Faculty of Physics University of Angers (France) F ANGERS01 0533 Physics Document submit deadline:6 month 5 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
381 Faculty of Physics Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0533 Physics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
French(Level: B1)
382 Faculty of Physics Universite du Maine (France) F LEMANS01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
French(Level: B2)
383 Faculty of Physics Universite de Sciences et Technologie de Lille (France) F LILLE01 0533 Physics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 prancūzų k.(Level: B1)
anglų k. (Level: B1)
384 Faculty of Physics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0533 Physics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
Englis (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
385 Faculty of Physics Universite Paris-Sud 11 (France) F PARIS011 0533 Physics Nomination deadline:6 month 5 d. 1 6 1 6 1 6 French(Level: B1)
English(Level: B1)
386 Faculty of Physics Universite de Reims Champagne-Ardenne (France) F REIMS01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 French(Level: B1)
387 Faculty of Physics University of Patras (Greece) G PATRA01 0533 Physics Document submit deadline:6 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)Greek(Level: )
388 Faculty of Physics University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
389 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0916 Pharmacy (physical chemistry methods of pharmacy) 1 6
390 Faculty of Physics Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0531 Chemistry (physical chemistry) Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:7 month 31 d. 1 6 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
391 Faculty of Physics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0533 Physics Document submit deadline:7 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
392 Faculty of Physics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0533 Physics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 20 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
393 Faculty of Physics Universita degli Studi di Udine (Italy) I UDINE01 0114 Teacher training with physics specialization 1 3
394 Faculty of Physics Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
395 Faculty of Physics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
396 Faculty of Physics The University of Malta (Malta) MT MALTA01 0533 Physics Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:7 month 1 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
397 Faculty of Physics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 0533 Physics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
398 Faculty of Physics Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0533 Physics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 1 10 portugalų k. (Level: A2)
anglų k.(Level: B1) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
399 Faculty of Physics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
400 Faculty of Physics Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0533 Physics Document submit deadline:6 month 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
401 Faculty of Physics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 Polish, English(Level: B2)
402 Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 0533 Physics Document submit deadline:5 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B2)
403 Faculty of Physics Nonpublic Medical College in Wroclaw (Poland) PL WROCLAW27 0533 Physics (elektroradiologia) Nomination deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
404 Faculty of Physics Linköpings universitet (Sweden) S LINKOPI01 0533 Physics Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B1)
405 Faculty of Physics Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0533 Physics Document submit deadline:4 month 20 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 5 English(Level: B1)
406 Faculty of Physics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
407 Faculty of Physics University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0533 Physics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
408 Faculty of Physics Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0533 Physics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 1 6 English, Slovak(Level: B1)
409 Faculty of Physics Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0533 Physics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 Turkish, English(Level: B1)
410 Faculty of Physics Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0533 Physics 2 10 1 5 1 5
411 Faculty of Physics Atatürk University (Turkey) TR ERZURUM01 0533 Physics 1 5 1 5 1 5
412 Faculty of Physics Gaziantep University (Turkey) TR GAZIANT01 0533 Physics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
413 Faculty of Physics Istanbul Medeniyet University (Turkey) TR ISTANBU48 0533 Physics Nomination deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
414 Faculty of Physics Kastamonu University (Turkey) TR KASTAMO01 0533 Physics Nomination deadline:6 month 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
415 Faculty of Physics Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0533 Physics 2 12 1 6 1 12
416 Life Sciences Centre Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0521 Environmental sciences Nomination deadline:3 month 1 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 French(Level: B2)
417 Life Sciences Centre University of Ostrava (Czech Republic) CZ OSTRAVA02 0511 Biology Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Czech(Level: B1)
418 Life Sciences Centre Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 05 Natural sciences, mathematics and statistics Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B1)
419 Life Sciences Centre Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
420 Life Sciences Centre Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0511 Biology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 12 1 12 English(Level: C1) Comments: CEFR C1; Toefl IBT 83; Ielts 6.5
421 Life Sciences Centre Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0511 Biology Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 12 Danish, English(Level: )
422 Life Sciences Centre Universitat de les Illes Balears (Spain) E PALMA01 0511 Biology Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:6 month 1 6 Spanish, Catalan, English(Level: A2)
423 Life Sciences Centre Université Montpellier 2 (France) F MONTPEL02 0511 Biology Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
424 Life Sciences Centre Universite Paris-Est Creteil (France) F PARIS012 0511 Biology Document submit deadline:5 month 31 d. 2 20 2 20 French, English(Level: B1)
425 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 0413 Management and administration Document submit deadline:7 month 15 d. 1 8 Italian, English(Level: B1)
426 Life Sciences Centre Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
427 Life Sciences Centre Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0521 Environmental sciences Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 12 English(Level: B1)
428 Life Sciences Centre Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0511 Biology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 1 10
429 Life Sciences Centre University College of Southeast-Norway (senasis pav.Hogskolen i Telemark & Buskerud/Vestfold) (Norway) N KONGSBE02 0511 Biology Document submit deadline:5 month 1 d. Comments: Telemark. Students cannot choose courses across campuses 1 6 1 6
430 Life Sciences Centre Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0511 Biology Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B2)
431 Life Sciences Centre Göteborgs universitet (Sweden) S GOTEBOR01 0511 Biology Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2)
432 Life Sciences Centre Lunds universitet (Sweden) S LUND01 0511 Biology Document submit deadline:4 month 20 d. 1 9 English, Swedish(Level: B2)
433 Life Sciences Centre University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0511 Biology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 2 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CEFR
434 Life Sciences Centre Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 0511 Biology 2 12 1 6 1 6
435 Life Sciences Centre Abant Izzet Baysal University (Turkey) TR BOLU01 0511 Biology 2 10 1 5 1 5
436 Life Sciences Centre Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology 1 10 1 10
437 Faculty of History Karl-Franzens Universität Graz (Austria) A GRAZ01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
438 Faculty of History Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 6 French(Level: B1)
439 Faculty of History Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10 1 10
440 Faculty of History Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 0222 History and archaeology Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1) Comments: English (limited offers)
441 Faculty of History Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:7 month 15 d. 2 12 German; English(Level: B2)
442 Faculty of History Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
443 Faculty of History Universität Hannover (Germany) D HANNOVE01 0222 History and archaeology Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 German; English(Level: B2)
444 Faculty of History Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English just a few courses
445 Faculty of History Københavns Universitet (Denmark) DK KOBENHA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 English(Level: B2)
446 Faculty of History Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0222 History and archaeology Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 Spanish, Catalan(Level: B1)
447 Faculty of History Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0222 History and archaeology Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
448 Faculty of History University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0222 History and archaeology Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
449 Faculty of History Universite Bordeaux Montaigne (France) F BORDEAU03 0222 History and archaeology Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 French(Level: B2) Comments: Gali vykti visų studijų pakopų studentai
450 Faculty of History Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0222 History and archaeology Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 French(Level: B1)
451 Faculty of History Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0222 History and archaeology Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
452 Faculty of History Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B2) Comments: English (some course)
453 Faculty of History University of Crete (Greece) G KRITIS01 0222 History and archaeology Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
Greek(Level: A2) Comments: many of courses are taught in modern Greek
454 Faculty of History Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:7 month 31 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
455 Faculty of History Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 022 Humanities (exept languages) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
456 Faculty of History Universita di Pisa (Italy) I PISA01 022 Humanities (exept languages) Document submit deadline:8 month 31 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
457 Faculty of History University College Cork (Ireland) IRL CORK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 10 d. Document submit deadline:6 month 7 d. 1 10 English(Level: B1)
458 Faculty of History Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0222 History and archaeology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
459 Faculty of History Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0222 History and archaeology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: BA. CEFR:B1/B2, TOEFL 60 IBT, IELTS 5.5
MA CEFR:B2, TOEFL 80 IBT, IELTS 6.0
460 Faculty of History Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0222 History and archaeology Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B1)
461 Faculty of History Uniwersytet Gdanski (Poland) PL GDANSK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
462 Faculty of History Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0222 History and archaeology Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 1 5 English, Polish(Level: B2)
463 Faculty of History Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0222 History and archaeology Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
464 Faculty of History Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0222 History and archaeology Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
465 Faculty of History University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0222 History and archaeology Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
466 Faculty of History University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0222 History and archaeology Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
467 Kaunas Faculty International University Travnik () 0311; 04 Economics; Accounting; Finance; Marketing Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
468 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
469 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
470 Kaunas Faculty Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
471 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
472 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
473 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
474 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
475 Kaunas Faculty Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria) BG SHOUMEN01 023 Languages Document submit deadline:6 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
476 Kaunas Faculty Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0311 Economics Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 French, German(Level: B1)
477 Kaunas Faculty University of Cyprus (Cyprus) CY NICOSIA01 023 Languages (English language) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 English, Greek(Level: B1) Comments: English for some courses
478 Kaunas Faculty Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
479 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 023 Languages Document submit deadline:6 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
480 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
481 Kaunas Faculty Silesian University in Opava (Czech Republic) CZ OPAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 22 d. 2 10 English(Level: B1)
482 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
483 Kaunas Faculty Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Germany) D COTTBUS03 0311 Economics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
484 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 023 Languages Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German(Level: C1)
485 Kaunas Faculty Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:7 month 15 d. 4 20 German(Level: C1)
486 Kaunas Faculty Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Germany) D NURNBER02 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
487 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 023 Languages Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
488 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
489 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 041 Business and administration Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
490 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0311 Economics Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
491 Kaunas Faculty Universität Passau (Germany) D PASSAU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: A2)
English(Level: A2)
492 Kaunas Faculty Hochschule Zittau/Görlitz (Germany) D ZITTAU01 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
493 Kaunas Faculty Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
494 Kaunas Faculty Roskilde Universitet (Denmark) DK ROSKILD01 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 Danish, English(Level: B2) Comments: English-TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate
495 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 spanish, English (some courses)(Level: B1)
496 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: B1)
497 Kaunas Faculty Universidad de Almeria (Spain) E ALMERIA01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 Spanish, English (some courses)(Level: )
498 Kaunas Faculty Universitat Autonoma de Barcelona (Spain) E BARCELO02 023 Languages (translation) Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 9 Spanish, Catalan, English(Level: B1) Comments: English (limited offers), no certificate required
499 Kaunas Faculty Universitat Internacional de Catalunya (UIC) (Spain) E BARCELO24 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 Spanish, English(Level: B2) Comments: DELE Spanish; TOEFL English
500 Kaunas Faculty University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 31 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1)
501 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
502 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
503 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
504 Kaunas Faculty Universidad de Jaen (Spain) E JAEN01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1)
505 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Galician, English(Level: B1)
506 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1)
507 Kaunas Faculty Universidad de A Coruña (Spain) E LA-CORU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, Galician, English(Level: B1)
508 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
509 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
510 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
511 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
512 Kaunas Faculty Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
513 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
514 Kaunas Faculty Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
515 Kaunas Faculty University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
516 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
517 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
518 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
519 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
520 Kaunas Faculty Universite de Bretagne Occidentale (France) F BREST01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1)
521 Kaunas Faculty Centre Universitaire de Formation et de Recherche Jean-Francois Champollion (France) F CASTRES03 023 Languages Document submit deadline:5 month 30 d. 2 20 French(Level: B1)
522 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
523 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 French, English(Level: B1) Comments: French for most courses
524 Kaunas Faculty Universite du Havre (France) F LEHAVR11 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English, French(Level: B1) Comments: French for most courses
525 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
526 Kaunas Faculty Technological Education Institution (TEI) of STEREA ELLADA (Greece) G LAMIA04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)Greek(Level: )
527 Kaunas Faculty Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 023 Languages Nomination deadline:5 month 10 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 1 5 Hungarian(Level: B1)
English, German(Level: B1)
528 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: )
529 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 041; 031 Business and Administration; Economics Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B2)
530 Kaunas Faculty Budapest Metropolitan University (Hungary) HU BUDAPES45 0211; 06 Audio-visual techniques and media production; Information and Communication Tech Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Gali vykti ir bakalauro pakopos studentas 1 5 English(Level: B2)
531 Kaunas Faculty Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 023 Languages Document submit deadline:7 month 31 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
532 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
533 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
534 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
535 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 0311 Economics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
536 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Foggia (Italy) I FOGGIA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Italian(Level: B1)
537 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
538 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
539 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
540 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
541 Kaunas Faculty Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0311 Economics Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
542 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 023 Languages Document submit deadline:5 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
543 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
544 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
545 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
546 Kaunas Faculty Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English (some clases)(Level: B1)
547 Kaunas Faculty Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 023 Languages Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 30 d. 2 12 1 6 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
548 Kaunas Faculty Universita degli Studi di Verona (Italy) I VERONA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
549 Kaunas Faculty Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 Icelandic, English(Level: B2)
550 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
551 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
552 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 023 Languages Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
553 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
554 Kaunas Faculty Latvia University of Agriculture (Latvia) LV JELGAVA01 0311 Economics Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
555 Kaunas Faculty Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
556 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 023 Languages Nomination deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
557 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
558 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 0311 Economics Nomination deadline:5 month 31 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
559 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Latvian(Level: )
560 Kaunas Faculty Riga Teacher Training and Education Management Academy (Latvia) LV RIGA27 011 Education Nomination deadline:5 month 31 d. 3 15 3 15 2 10 English(Level: B1)Latvian(Level: )
561 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 023 Languages Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
562 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 041 Business and administration Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
563 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
564 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
565 Kaunas Faculty Baltic International Academy (Latvia) LV RIGA28 0311 Economics Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 Russian, English(Level: B1)
566 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5 English(Level: B1)
567 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 0311 Economics 1 5 1 5 English(Level: B1)
568 Kaunas Faculty Information Systems Management Institute (Latvia) LV RIGA32 041 Business and administration 1 5 1 5 English(Level: B1)
569 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 023 Languages Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 English(Level: B1)
570 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
571 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0311 Economics Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
572 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
573 Kaunas Faculty The University College of Economics and Culture (Latvia) LV RIGA33 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
574 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
575 Kaunas Faculty Integrated Business Faculty (Macedonia) MK SKOPJE03 0311 Economics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
576 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
577 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
578 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
579 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
580 Kaunas Faculty Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 1 5 1 5 English(Level: B1)
581 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
582 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
583 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 0311 Economics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
584 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
585 Kaunas Faculty Fontys Internationale Hogeschool Economie (Netherlands) NL EINDHOV03 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
586 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 023 Languages Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
587 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
588 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
589 Kaunas Faculty Universidade de Coimbra (Portugal) P COIMBRA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
590 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 0311 Economics Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
591 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 041 Business and administration Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
592 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 023 Languages (English language) Nomination deadline:6 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
593 Kaunas Faculty Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 15 d. 2 10 Polish(Level: B1)
English(Level: B1)
594 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 023 Languages Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
595 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0232 Literature and linguistics Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
596 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0413 Management and administration Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
597 Kaunas Faculty Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 0412 Finance, banking, insurance Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
598 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
599 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
600 Kaunas Faculty Jesuit University School of Philosophy and Education IGNATIANUM (Poland) PL KRAKOW19 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
601 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
602 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
603 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
604 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 0311 Economics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
605 Kaunas Faculty Spoleczna Akademia Nauk (University of Social Scieces) (Poland) PL LODZ09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
606 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
607 Kaunas Faculty Uniwersytet Opolski (Poland) PL OPOLE01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
608 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 023 Languages Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
609 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
610 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
611 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0311 Economics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
612 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
613 Kaunas Faculty Siedlce University of Natural Sciences and Humanities (Poland) PL SIEDLCE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
614 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0311 Economics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
Polish(Level: B2)
615 Kaunas Faculty Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B1)
Polish(Level: B2)
616 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
617 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
618 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0311 Economics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
619 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 041 Business and administration Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
620 Kaunas Faculty Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 023 Languages Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
621 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Polish language) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
622 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
623 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (English language) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: C1)Polish(Level: )
624 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 023 Languages (Russian language) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Russian(Level: B1)Polish(Level: )
625 Kaunas Faculty University of Zielona Gora (Poland) PL ZIELONA01 0223 Philosophy and ethics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)Polish(Level: )
626 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
627 Kaunas Faculty Högskolan I Boras (Sweden) S BORAS01 0311 Economics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 English, Swedish(Level: B2)
628 Kaunas Faculty Umea University (Sweden) S UMEA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 2 10 English, Swedish(Level: B2)
629 Kaunas Faculty University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 023 Languages Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 1 5 English(Level: B2)
630 Kaunas Faculty University of Eastern Finland (Joensuu campus) (Finland) SF KUOPIO12 041 Business and administration Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 5 1 5 English(Level: B2)
631 Kaunas Faculty Tampere University of Technology (Finland) SF TAMPERE02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Gali vykti ir doktorantūros pakopos studentai 1 5 1 5 English(Level: B1)
Finnish(Level: B1)
632 Kaunas Faculty University of Primorska (Slovenia) Sl KOPER03 041 Business and administration Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
633 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 041 Business and administration Nomination deadline:7 month 15 d. Document submit deadline:8 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
634 Kaunas Faculty University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0311 Economics Nomination deadline:7 month 15 d. Document submit deadline:8 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
635 Kaunas Faculty Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
636 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0211 Audio-visual techniques and media production 2 10
637 Kaunas Faculty Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 0232 Literature and linguistics 2 10
638 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 041 Business and administration 1 5 1 5
639 Kaunas Faculty Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
640 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 023 Languages Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
641 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
642 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 041 Business and administration Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
643 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0311 Economics Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
644 Kaunas Faculty Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 Turkish, English(Level: B1)
645 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 023 Languages 2 10 1 5
646 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 041 Business and administration 2 10 1 5
647 Kaunas Faculty Dicle University (Turkey) TR DIYARBA01 0311 Economics 2 10 1 5
648 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0311 Economics 1 5 1 5
649 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 041 Business and administration 1 5 1 5
650 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 023 Languages 1 5 1 5
651 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
652 Kaunas Faculty Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
653 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
654 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 041 Business and administration 1 5 1 5
655 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages 1 5 1 5
656 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
657 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 0311 Economics 1 5 1 5
658 Kaunas Faculty Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 023 Languages (English, Russian languages) Document submit deadline:7 month 30 d. 1 5 1 5 English, Russian (Level: B1)
659 Kaunas Faculty Yeditepe University (Turkey) TR ISTANBU21 023 Languages 2 10
660 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 023 Languages 1 5 1 5
661 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 041 Business and administration 1 5 1 5
662 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
663 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
664 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0311 Economics 1 5 1 5
665 Kaunas Faculty Istanbul Aydin University (Turkey) TR ISTANBU25 0210 Cultural studies 2 10
666 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0311 Economics 1 5 1 5
667 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5
668 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 041 Business and administration 1 5 1 5
669 Kaunas Faculty Izmir Katip Celebi University (Turkey) TR IZMIR08 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5 1 5
670 Kaunas Faculty Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0311 Economics 2 10
671 Kaunas Faculty Middlesex University (United Kingdom) UK LONDON067 023 Languages Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 English(Level: ) Comments: BA-B2; MA-C1
672 Faculty of Communication Universität Wien (Austria) A WIEN01 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
673 Faculty of Communication Haute Ecole Louvain en Hainaut (Belgium) B MONS22 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
674 Faculty of Communication Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
675 Faculty of Communication Humboldt-Universität zu Berlin (Germany) D BERLIN13 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
676 Faculty of Communication Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: A2) Comments: English- B1 (limited offers)
677 Faculty of Communication Fachhochschule Hannover (Germany) D HANNOVE05 032 Journalism and information Document submit deadline:7 month 1 d. 2 12 German; English(Level: B1)
678 Faculty of Communication Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 German; English(Level: B2) Comments: CEFR
679 Faculty of Communication Fachhochschule Kiel (Germany) D KIEL03 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 1 d. 2 10 1 5 German; English(Level: )
680 Faculty of Communication HTWK Leipzig (Germany) D LEIPZIG02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B2)
681 Faculty of Communication Universität Mainz (Germany) D MAINZ01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1) Comments: English for some courses
682 Faculty of Communication Hochschule Mittweida (Germany) D MITTWEI01 032 Journalism and information 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: english if agreed in advance
683 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
684 Faculty of Communication Hochschule Offenburg (Germany) D OFFENBU01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
685 Faculty of Communication Universität Passau (Germany) D PASSAU01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German, English(Level: A2)
686 Faculty of Communication Aarhus Universitet (Denmark) DK ARHUS01 0215 Music and performing arts Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: C1) Comments: C1, TOEFL IBT 83, IELTS 6.5
687 Faculty of Communication Danish School of Media and Journalism (Denmark) DK ARHUS10 032 Journalism and information Document submit deadline:4 month 1 d. 2 10 English(Level: C1)
688 Faculty of Communication Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 2 9 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
689 Faculty of Communication Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:6 month 30 d. 3 27 Spanish, English(Level: B1)
690 Faculty of Communication Universidad Europea de Madrid (Spain) E MADRID18 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 28 d. Document submit deadline:5 month 31 d. Comments: Papildomų studentų nepriima. Studijos skaiciuojasi trimestrais 2 20 Spanish, English(Level: B2)
691 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
692 Faculty of Communication Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 2 20 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
693 Faculty of Communication Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 30 d. 2 18 Spanish, English(Level: B1)
694 Faculty of Communication Universidad San Jorge (Spain) E ZARAGOZ07 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 Spanish, English(Level: B1) Comments: English for some courses
695 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:6 month 1 d. 3 15 3 15 3 15 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
696 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 1 5 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
697 Faculty of Communication Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: MA,PHD-B2
698 Faculty of Communication Universite Catholoque de Lille (France) F LILLE11 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. Comments: ISTC 2 10 1 5 French, English(Level: B2) Comments: B1/B2 depending on the departments
699 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
700 Faculty of Communication Universite Lumiere Lyon 2 (France) F LYON02 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 2 10 French(Level: B1)
701 Faculty of Communication Universite Paris Descartes (France) F PARIS005 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 20 French(Level: B2)
702 Faculty of Communication National & Kapodistrian University of Athens (Greece) G ATHINE01 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2) Comments: English for some courses
703 Faculty of Communication Panteion University (Greece) G KALLITH02 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 English(Level: B2) Comments: CEFR
704 Faculty of Communication Aristotle University of Thessaloniki (Greece) G THESSAL01 032 Journalism and information Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 English, Greek(Level: B1)
705 Faculty of Communication Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (Croatia) HR OSIJEK01 032 Journalism and information Document submit deadline:7 month 1 d. 1 10 1 10 English, Croatian(Level: B2)
706 Faculty of Communication University of Zadar (Croatia) HR ZADAR01 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 3 15 English(Level: B2) Comments: some courses
707 Faculty of Communication University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 10 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
708 Faculty of Communication Budapest Business School (Hungary) HU BUDAPES20 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 5 25 English(Level: B2)
709 Faculty of Communication Libera Universita di Lingue e Comunicazione IULM (Italy) I MILANO05 032 Journalism and information 5 25
710 Faculty of Communication Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
711 Faculty of Communication Universita LUMSA di Roma (Italy) I ROMA04 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 1 6
712 Faculty of Communication Universita di Siena (Italy) I SIENA01 0321 Journalism and reporting 1 5 1 5
713 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 032 Journalism and information 1 6
714 Faculty of Communication Universita degli Studi di Teramo (Italy) I TERAMO01 0314 Sociology and cultural studies 1 6
715 Faculty of Communication Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 032 Journalism and information 1 6 1 6
716 Faculty of Communication Liepajas Universitate (Latvia) LV LIEPAJA01 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 15 d. 4 20 English(Level: B2)
717 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0211 Audio-visual techniques and media production Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
718 Faculty of Communication Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
719 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 2 10 English(Level: B1)
720 Faculty of Communication Goce Delcev University (Macedonia) MK STIP01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
721 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:5 month 15 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
722 Faculty of Communication Volda University College (Norway) N VOLDA01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 15 d. 2 12 Norwegian, English(Level: B2) Comments: IELTS:5.0, TOEFL IBT 60 or Cambridge FCE, CAE & CPE
723 Faculty of Communication Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Netherlands) NL AMSTERD07 0322 Library, information and archival studies Nomination deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: ) Comments: IELTS 6
724 Faculty of Communication Saxion Hogescholen (Netherlands) NL ENSCHED03 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1)
725 Faculty of Communication Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
726 Faculty of Communication Maastricht University (Netherlands) NL MAASTRI01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 English(Level: B2) Comments: CEFR
727 Faculty of Communication Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
728 Faculty of Communication Hogeschool Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT24 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 1 d. 5 25 English(Level: B2)
729 Faculty of Communication Universidade da Beira Interior (Portugal) P COVILHA01 032 Journalism and information Nomination deadline:6 month 30 d. 2 20 2 20 Portuguese, English(Level: B1)
730 Faculty of Communication IPL-Instituto Politecnico de Lisboa (Portugal) P LISBOA05 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: just recommended
731 Faculty of Communication Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: )
732 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Tomar (Portugal) P TOMAR01 032 Journalism and information 2 12 Portuguese(Level: )
English(Level: B1)
733 Faculty of Communication Instituto Politecnico de Viseu (Portugal) P VISEU01 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 2 10 Portuguese(Level: B1)
English(Level: B2) Comments: Regular courses
International semesters
734 Faculty of Communication Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0314 Sociology and cultural studies Document submit deadline:6 month 30 d. 2 18 2 18 English, Polish(Level: B1)
735 Faculty of Communication Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Poland) PL BYDGOSZ01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:7 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
736 Faculty of Communication University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 2 10 Polish, English(Level: B1)
737 Faculty of Communication Jan Kochanowski University in Kielce (Poland) PL KIELCE02 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 English(Level: B1)
738 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
739 Faculty of Communication Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 English(Level: B1)
740 Faculty of Communication Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Poland) PL KRAKOW08 0211 Audio-visual techniques and media production Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B2)
741 Faculty of Communication University of Lodz (Poland) PL LODZ01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 2 10 English(Level: B1)
742 Faculty of Communication Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poland) PL POZNAN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 English, Polish(Level: B1) Comments: CEFR
743 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 English, Polish(Level: B2)
744 Faculty of Communication Nicolaus Copernicus University (Poland) PL TORUN01 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
745 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
746 Faculty of Communication Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1)
747 Faculty of Communication Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Poland) PL WARSZAW07 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:5 month 31 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
748 Faculty of Communication Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B1)
749 Faculty of Communication The Alexandru Ioan Cuza University of Iași (Romania) RO IASI02 032 Journalism and information Document submit deadline:8 month 1 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
750 Faculty of Communication University of Oradea (Romania) RO ORADEA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 1 9 English; Romanian(Level: B1)
751 Faculty of Communication University of Jyväskylä (Finland) SF JYVASKY01 032 Journalism and information Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B1) Comments: recommended:B2
752 Faculty of Communication University of Oulu (Finland) SF OULU01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 Finnish(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: where indicated
753 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0322 Library, information and archival studies Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
754 Faculty of Communication University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0321 Journalism and reporting Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
755 Faculty of Communication Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
756 Faculty of Communication Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia) SK NITRA01 0414 Marketing and advertising Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
757 Faculty of Communication University of SS. Cyril and Methodius in Trnava (Slovakia) SK TRNAVA02 032 Journalism and information Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 2 10 1 5 English, Slovak(Level: B2)
758 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 0322 Library, information and archival studies 2 12 2 12
759 Faculty of Communication Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 032 Journalism and information Document submit deadline:7 month 1 d. 2 12 2 12 Turkish, English(Level: A2)
760 Faculty of Communication Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 032 Journalism and information 2 10 2 10
761 Faculty of Communication Başkent University (Turkey) TR ANKARA06 032 Journalism and information 2 20
762 Faculty of Communication Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 032 Journalism and information Nomination deadline:8 month 20 d. Document submit deadline:8 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish(Level: B1)
English(Level: B1)
763 Faculty of Communication Istanbul University (Turkey) TR ISTANBU03 032 Journalism and information 2 10 1 5
764 Faculty of Communication Bahcesehir University (Turkey) TR ISTANBU08 032 Journalism and information Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
765 Faculty of Communication Beykent University (Turkey) TR ISTANBU09 032 Journalism and information 2 6
766 Faculty of Communication Istanbul Commerce University (Turkey) TR ISTANBU10 032 Journalism and information 1 10 1 10
767 Faculty of Communication Halic University (Turkey) TR ISTANBU15 032 Journalism and information 1 5 1 5
768 Faculty of Communication Maltepe University (Turkey) TR ISTANBU18 032 Journalism and information 1 5 1 5
769 Faculty of Communication Ege University (Turkey) TR IZMIR02 032 Journalism and information Nomination deadline:7 month 1 d. 2 12 2 12 English(Level: B1)
770 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 032 Journalism and information 4 40 2 20 2 20
771 Faculty of Communication Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0321 Journalism and reporting 2 10 2 10
772 Faculty of Communication Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 0211 Audio-visual techniques and media production 1 5 1 5 1 5
773 Faculty of Communication Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 032 Journalism and information 2 20
774 Faculty of Communication Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0211 Audio-visual techniques and media production 2 12
775 Faculty of Communication Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 032 Journalism and information 2 12
776 Faculty of Communication Leeds Beckett University (United Kingdom) UK LEEDS02 032 Journalism and information Document submit deadline:4 month 30 d. 10 50 English(Level: B2)
777 Faculty of Mathemtics and Informatics Fachhochschule Burgenland (Austria) A EISENST02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1)
778 Faculty of Mathemtics and Informatics Johannes Kepler Universität Linz (Austria) A LINZ01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 German, English(Level: )
779 Faculty of Mathemtics and Informatics Haute Ecole "Robert Schuman" (Belgium) B ARLON09 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 15 d. 2 10 French, English (limited courses)(Level: B1)
780 Faculty of Mathemtics and Informatics Katholieke Hogeschool Leuven (Belgium) B LEUVEN18 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 5 d. 2 10 English(Level: B1)
781 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 English(Level: B1)
782 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B1)
783 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Basel (Switzerland) CH BASEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B1)
784 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0541 Mathematics Document submit deadline:4 month 30 d. 2 10 German; English(Level: B2)
785 Faculty of Mathemtics and Informatics ETH Zürich (Switzerland) CH ZURICH07 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
786 Faculty of Mathemtics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
787 Faculty of Mathemtics and Informatics Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
788 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0541 Mathematics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B1)
789 Faculty of Mathemtics and Informatics Technische Universität Chemnitz (Germany) D CHEMNIT01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B1)
English(Level: B1) Comments: Where indicated
790 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Duisburg-Essen (Germany) D ESSEN04 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 2 20 2 20 2 20 German; English(Level: B1)
791 Faculty of Mathemtics and Informatics Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Germany) D GREIFS01 0541 Mathematics Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 German(Level: B1)
792 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
793 Faculty of Mathemtics and Informatics Friedrich Schiller Universität Jena (Germany) D JENA01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German(Level: B2)
794 Faculty of Mathemtics and Informatics Universität Kassel (Germany) D KASSEL01 0541 Mathematics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
795 Faculty of Mathemtics and Informatics Aalborg Universitet (Denmark) DK AALBORG01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: ) Comments: IELTS: 6.5, TOEFL: 550/80 or Cambridge ESOL: C1
796 Faculty of Mathemtics and Informatics Zealand Institute of Technology and Business, Campus Roskilde (Denmark) DK KOGE 03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 6 30 Danish, English(Level: B1)
797 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1)
798 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
799 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Castilla La-Mancha (Spain) E CIUDAR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 2 18 2 18 Spanish, English(Level: B1)
800 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Cordoba (Spain) E CORDOBA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 31 d. 2 10 Spanish(Level: B1)
801 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 3 27 Spanish(Level: )
802 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Granada (Spain) E GRANADA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 2 18 Spanish(Level: B1)
803 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spain) E LAS-PAL01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 1 5 Spanish(Level: B1)
804 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidad de La Laguna (Spain) E TENERIF01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:5 month 12 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 4 30 English, Spanish(Level: B1) Comments: Gali vykti 2 studentai po semestrą ir 2 studentai akademiniams metams
805 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
806 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
807 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Savoie (France) F CHAMBER01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 10 2 10
808 Faculty of Mathemtics and Informatics L’École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE) (France) F EVRY05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 20 d. 1 12 1 12 French(Level: B2) Comments: no certificate required
809 Faculty of Mathemtics and Informatics Telecom SudParis (France) F EVRY11 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 12 1 6 French, English(Level: B1)
810 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Sciences et Technologie de Lille (France) F LILLE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
811 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Lorraine (France) F NANCY43 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
812 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Nantes (France) F NANTES01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:4 month 30 d. 1 10 1 10 French(Level: B1)
813 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite D'Orleans, Ecole Polytechnique de l'Universite d'Orleans (France) F ORLEANS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 2 10 French(Level: B2)
English (only for courses taught during the final year)(Level: B1)
814 Faculty of Mathemtics and Informatics Universite de Rouen (France) F ROUEN01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
815 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:5 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
816 Faculty of Mathemtics and Informatics Université de Saint-Etienne (France) F ST-ETIE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 20 d. 1 6 1 6 French, English(Level: B1)
817 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 15 d. 2 10 English, Greek(Level: B2)
818 Faculty of Mathemtics and Informatics Athens University of Economics&Business (Greece) G ATHINE04 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 English, Greek(Level: B2)
819 Faculty of Mathemtics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 3 Greek, English(Level: B1)
820 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ioannina (Greece) G IOANNIN01 0541 Mathematics Nomination deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
821 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Thessaly (Greece) G VOLOS01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 31 d. 1 6 1 6 English, Greek(Level: B1)
822 Faculty of Mathemtics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:5 month 10 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
823 Faculty of Mathemtics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
824 Faculty of Mathemtics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 Italian(Level: B1)
825 Faculty of Mathemtics and Informatics Libera Universita di Bolzano (Italy) I BOLZANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 10 d. Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: TRŪKSTA vietų rudenį apgyvendinimui, paskirstyti studentus tolygiai rudens ir pavasario semestrui! 4 20 4 20 English, German, Italian(Level: B1)
826 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita' degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (Italy) I CATANZA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1)
827 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
828 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:2 month 1 6 1 6 Italian(Level: A0)
829 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:9 month 1 d. 1 9 Italian, English(Level: B1)
830 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 Italian, English(Level: B1)
831 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 4 20 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
832 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Padova (Italy) I PADOVA01 0541 Mathematics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
833 Faculty of Mathemtics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:7 month 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
834 Faculty of Mathemtics and Informatics Riga Technical University (Latvia) LV RIGA02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
835 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
836 Faculty of Mathemtics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 6 1 6
837 Faculty of Mathemtics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
838 Faculty of Mathemtics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 10 English(Level: B2)
839 Faculty of Mathemtics and Informatics Vrije Universiteit Amsterdam (Netherlands) NL AMSTERD02 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 English (Erasmus OLS testas netinka)(Level: B2) Comments: BA-TOEFL IBT at least 92; IELTS at least 6.5. MA-• IELTS: 6.5 - note that you must take the Academic test and not the General one! • TOEFL paper-based test: 580 • TOEFL computer-based test: 237 • TOEFL internet-based test: 92 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE): A & B • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): A, B, C (For TOEFL, IELTS and Cambridge Certificates, the test must not be older than two years.)
840 Faculty of Mathemtics and Informatics Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: B2/C1
841 Faculty of Mathemtics and Informatics Rijksuniversiteit Groningen (Netherlands) NL GRONING01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: B2/C1
842 Faculty of Mathemtics and Informatics Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
843 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 Dutch, English(Level: B2)
844 Faculty of Mathemtics and Informatics Radboud University (Netherlands) NL NIJMEGE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
845 Faculty of Mathemtics and Informatics Tilburg University (Netherlands) NL TILBURG01 0311 Economics (econometrics) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: IELTS:6.0, TOEFL: 550/80
846 Faculty of Mathemtics and Informatics Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English(Level: B2) Comments: MA- English C1
847 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
848 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Evora (Portugal) P EVORA01 0541 Mathematics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese, English(Level: B1)
849 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:6 month 1 d. 2 20 English(Level: B2)
850 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade Nova De Lisboa, ISEGI NOVA (Portugal) P LISBOA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 English(Level: B2)
851 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade de Lisboa, Tecnico Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0541 Mathematics Document submit deadline:6 month 1 d. 2 12 Portuguese (BA), English (MA)(Level: B2)
852 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
853 Faculty of Mathemtics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 Portuguese, English(Level: )
854 Faculty of Mathemtics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
855 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Silesia (Poland) PL KATOWIC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 1 5 1 5 English(Level: B1)
856 Faculty of Mathemtics and Informatics Karol Adamiecki University of Economics (Poland) PL KATOWIC02 041 Business and administration Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B2)
857 Faculty of Mathemtics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B2)
858 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
859 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 Polish, English(Level: B1)
860 Faculty of Mathemtics and Informatics West Pomeranian University of Technology, Szczecin (Poland) PL SZCZECI02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 31 d. 2 10 English(Level: B1)Polish(Level: )
861 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0541 Mathematics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
862 Faculty of Mathemtics and Informatics Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B2)
863 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
864 Faculty of Mathemtics and Informatics Warsaw University of Technology (Poland) PL WARSZAW02 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
865 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 1 5 English; Romanian(Level: B1)
866 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 English; Romanian(Level: B1)
867 Faculty of Mathemtics and Informatics Mälardalens Högskola (Sweden) S VASTERA01 0541 Mathematics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 20 1 10 English, Swedish(Level: B2)
868 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
869 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 3 English(Level: B2)
870 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
871 Faculty of Mathemtics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
872 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
873 Faculty of Mathemtics and Informatics University of Economics in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL03 054 Mathematics and statistics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: B1/B2
874 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 9 1 9 German; English(Level: B1)
875 Faculty of Mathemtics and Informatics Catholic University in Ruzomberok (Slovakia) SK RUZOMBE01 0541 Mathematics Document submit deadline:5 month 31 d. 1 9 1 9 Slovak, English, German(Level: B1)
876 Faculty of Mathemtics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 6
877 Faculty of Mathemtics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics (MII bilateral agreement) 1 5
878 Faculty of Mathemtics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 10
879 Faculty of Mathemtics and Informatics Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
880 Faculty of Mathemtics and Informatics Anadolu University (Turkey) TR ESKISEH01 054 Mathematics and statistics 1 5 1 5
881 Faculty of Mathemtics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 2 20 2 20
882 Faculty of Mathemtics and Informatics Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 Turkish arba English(Level: B1) Comments: B1-English
883 Faculty of Mathemtics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) 1 5 1 5
884 Institute of Mathematics and Informatics Technische Universität Wien (Austria) A WIEN02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 4 English(Level: B1)
885 Institute of Mathematics and Informatics Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:11 month 30 d. 1 6 English(Level: B1)
886 Institute of Mathematics and Informatics Technical University Sofia (Bulgaria) BG SOFIA16 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 English(Level: B1)
887 Institute of Mathematics and Informatics University of South Bohemia (Czech Republic) CZ CESKE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 4 English(Level: B2)
888 Institute of Mathematics and Informatics Technical University of Liberec (Czech Republic) CZ LIBEREC01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 English(Level: B1)
889 Institute of Mathematics and Informatics Universität Siegen (Germany) D SIEGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. Comments: Priima TIK iki 05 15 ir rudens ir pavasario semestrui 1 3 German; English(Level: B2)
890 Institute of Mathematics and Informatics Universidad del Pais Vasco (Spain) E BILBAO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 Spanish, English(Level: B1)
891 Institute of Mathematics and Informatics Universidad de Malaga (Spain) E MALAGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 2 6 English(Level: B1)
892 Institute of Mathematics and Informatics University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 English(Level: B2)
893 Institute of Mathematics and Informatics Ionian University (Greece) G ATHINE42 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 31 d. 1 3 Greek, English(Level: B1)
894 Institute of Mathematics and Informatics Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 10 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 English(Level: B2)
895 Institute of Mathematics and Informatics Budapest University of Technology and Economics (Hungary) HU BUDAPES02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
896 Institute of Mathematics and Informatics Politecnico di Bari (Italy) I BARI05 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 9 Italian(Level: B1)
897 Institute of Mathematics and Informatics University of Calabria (Italy) I COSENZA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 30 d. 1 3 Italian(Level: B1) Comments: no certificate required
898 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Ferrara (Italy) I FERRARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:9 month 1 d. 1 9 Italian, English(Level: B1)
899 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 15 d. 1 3 Italian, English(Level: B1)
900 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:7 month 30 d. 2 6 Italian, English(Level: B1)
901 Institute of Mathematics and Informatics Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) (MII bilateral agreement) Document submit deadline:7 month 1 5 Italian, English(Level: B1)
902 Institute of Mathematics and Informatics Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 3 English(Level: B1)
903 Institute of Mathematics and Informatics University of Information Science and Technology Saint Paul the Apostle Ohrid (Macedonia) MK OHRID01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
904 Institute of Mathematics and Informatics SS. Cyril and Methodius University in Skopje (Macedonia) MK SKOPJE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 English(Level: B1)
905 Institute of Mathematics and Informatics Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 9 English, Norwegian(Level: B1)
906 Institute of Mathematics and Informatics Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU) (Norway) N TRONDHE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10 English(Level: B2)
907 Institute of Mathematics and Informatics Universidade de Aveiro (Portugal) P AVEIRO01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 6 Portuguese, English(Level: B1)
908 Institute of Mathematics and Informatics Universidade do Algarve (Portugal) P FARO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
909 Institute of Mathematics and Informatics Universidade do Porto (Portugal) P PORTO02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 31 d. 1 6 Portuguese, English(Level: )
910 Institute of Mathematics and Informatics Gdansk University of Technology (Poland) PL GDANSK02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
911 Institute of Mathematics and Informatics The AGH University of Science and Technology (Poland) PL KRAKOW02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 6 English(Level: B2)
912 Institute of Mathematics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:6 month 1 5 English; Romanian(Level: B1)
913 Institute of Mathematics and Informatics University of Pitesti (Romania) RO PITESTI01 054 Mathematics and statistics Document submit deadline:6 month 1 5 English; Romanian(Level: B1)
914 Institute of Mathematics and Informatics University of Eastern Finland (Finland) SF KUOPIO12 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 3 English(Level: B1)
915 Institute of Mathematics and Informatics University of Tampere (Finland) SF TAMPERE01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:4 month 30 d. 1 9 English(Level: B2)
916 Institute of Mathematics and Informatics University of Turku (Finland) SF TURKU01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 English(Level: B2)
917 Institute of Mathematics and Informatics University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 3 English(Level: B2)
918 Institute of Mathematics and Informatics University of Maribor (Slovenia) Sl MARIBOR01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
919 Institute of Mathematics and Informatics Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 011 Education Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
920 Institute of Mathematics and Informatics Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
921 Institute of Mathematics and Informatics Hacettepe University (Turkey) TR ANKARA03 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 6
922 Institute of Mathematics and Informatics Middle East Technical University (Turkey) TR ANKARA04 054 Mathematics and statistics (MII bilateral agreement) 1 5
923 Institute of Mathematics and Informatics Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 10
924 Institute of Mathematics and Informatics Eskisehir Osmangazi University (Turkey) TR ESKISEH02 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 2 20
925 Institute of Mathematics and Informatics Izmir University of Economics (Turkey) TR IZMIR04 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 5
926 Institute of Mathematics and Informatics Selcuk University (Turkey) TR KONYA01 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 1 3
927 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 15 d. 1 12 German(Level: B1)
928 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0911 Dental studies Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 German(Level: B1)
929 Faculty of Medicine Medizinische Universität Graz (Austria) A GRAZ23 0913 Nursing and midwifery Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 German(Level: B1)
930 Faculty of Medicine Hogeschool PXL (Belgium) B HASSELT22 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:6 month 1 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 2 10 English(Level: B1)
931 Faculty of Medicine University of Bern (Switzerland) CH BERN01 0912 Medicine Document submit deadline:4 month 30 d. 1 10 German; English(Level: B2)
932 Faculty of Medicine Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (Switzerland) CH DELEMON02 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:3 month 1 d. 2 12 French(Level: B2)
933 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0911 Dental studies Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
934 Faculty of Medicine Univerzita Palackeho V Olomouci (Czech Republic) CZ OLOMOUC01 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 English, Czech(Level: B2)
935 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0912 Medicine Nomination deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 English(Level: B2)
936 Faculty of Medicine Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0911 Dental studies Nomination deadline:6 month 1 d. 1 5 English(Level: B2)
937 Faculty of Medicine Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
938 Faculty of Medicine Hochschule Emden/Leer (Germany) D EMDEN02 091 Health Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 German(Level: B2)
939 Faculty of Medicine J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. Comments: 6 year course, long cycle 1 12 German(Level: B2) Comments: C1 lygis rekomenduojamas
940 Faculty of Medicine SRF Fachhochschule fur Gesundheit Gera (Germany) D GERA01 0915 Therapy and rehabilitation 1 5 German, English(Level: B2)
941 Faculty of Medicine HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Goettingen (Germany) D HILDESH02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:5 month 31 d. 2 10 German(Level: B1)
English(Level: B2)
942 Faculty of Medicine Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0912 Medicine 1 10 1 10 German(Level: B1)
943 Faculty of Medicine Universität zu Lübeck (Germany) D LUBECK01 0912 Medicine Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
944 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0510 Biomedical Science 2 20 German(Level: B1)
945 Faculty of Medicine Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 0912 Medicine 1 10 1 10 German(Level: B1)
946 Faculty of Medicine Universität Rostock (Germany) D ROSTOCK01 0912 Medicine Document submit deadline:7 month 15 d. 2 20 German; English(Level: B1)
947 Faculty of Medicine Universität Würzburg (Germany) D WURZBUR01 0912 Medicine Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
948 Faculty of Medicine University College of Nothern Denmark (Denmark) DK ALBORG02 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:4 month 1 d. 6 18 English(Level: B1)
949 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0913 Nursing and midwifery Nomination deadline:6 month 30 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
950 Faculty of Medicine Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Spain) E AVILA01 0915 Therapy and rehabilitation Nomination deadline:6 month 30 d. 2 12 Spanish(Level: B1)
951 Faculty of Medicine Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 091 Health (medical physics) Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 20 d. 3 18 Spanish(Level: B1)
952 Faculty of Medicine Universidad CEU-Cardenal Herrera (Spain) E VALENCI08 0912 Medicine Document submit deadline:5 month 30 d. 1 10 1 10 Spanish(Level: B1)
953 Faculty of Medicine Universidad de Vigo (Spain) E VIGO01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 Spanish(Level: A2)English(Level: )
954 Faculty of Medicine Universite de Lorraine (France) F NANCY43 0912 Medicine 1 12 1 12
955 Faculty of Medicine University of Rijeka (Croatia) HR RIJEKA01 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 10 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 10 Croatian, English(Level: B2)
956 Faculty of Medicine University of Split (Croatia) HR SPLIT01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:6 month 1 d. 5 15 English(Level: B2)
Croatian(Level: A2)
957 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0912 Medicine Document submit deadline:5 month 30 d. 1 10 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
958 Faculty of Medicine Semmelweis University (Hungary) HU BUDAPES08 0911 Dental studies Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 1 5 English, German(Level: B2)Hungarian(Level: )
959 Faculty of Medicine Università degli studi di Cagliari (Italy) I CAGLIAR01 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:7 month 31 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A1)
English(Level: B1) Comments: English for some courses
960 Faculty of Medicine Universita degli Studi del Molise (Italy) I CAMPOBA01 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 30 d. 2 20 Italian, English(Level: A2) Comments: English for some courses
961 Faculty of Medicine Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0912 Medicine Document submit deadline:7 month 30 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
962 Faculty of Medicine Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Seconda Universita degli Studi di Napoli) (Italy) I NAPOLI09 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 30 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1) Comments: English (courses I-III year)
963 Faculty of Medicine Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 Italian, English(Level: B1)
964 Faculty of Medicine Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska ul. (Poland) PL BIALA01 0915 Therapy and rehabilitation Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Polish, English(Level: B1)
965 Faculty of Medicine Medical University of Lublin (Poland) PL LUBLIN05 0911 Dental studies Document submit deadline:6 month 15 d. 1 6 1 6 English, Polish(Level: B1)
966 Faculty of Medicine Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (Poland) PL OLSZTYN01 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
967 Faculty of Medicine Pomeranian Medical University in Szczecin (Poland) PL SZCZECI05 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 30 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)
968 Faculty of Medicine Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Poland) PL WARSZAW07 0511 Biology Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
969 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0912 Medicine Document submit deadline:6 month 30 d. 1 10 1 10 English, Polish(Level: B1)
970 Faculty of Medicine Wroclaw Medical University (Poland) PL WROCLAW05 0911 Dental studies Document submit deadline:6 month 30 d. 1 10 English, Polish(Level: B1)
971 Faculty of Medicine Malmö högskola (Sweden) S MALMO01 0911 Dental studies Document submit deadline:4 month 15 d. Comments: Language requirements: http://www.mah.se/english-requirements 2 10
972 Faculty of Medicine University of Eastern Finland (Kuopio campus) (Finland) SF KUOPIO12 0912 Medicine Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. Comments: Siųsti rudens semestrui, pavasario sem. nespėjame su terminais. 1 10 1 10 Finnish, English(Level: B1)
973 Faculty of Medicine University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0912 Medicine Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 English(Level: B2)
974 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0912 Medicine Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 English(Level: B1)Slovak(Level: )
975 Faculty of Medicine Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0911 Dental studies Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)Slovak(Level: )
976 Faculty of Medicine Pamukkale Univesitesi (Turkey) TR DENIZLI01 0511 Biology (genetics) 2 20 1 10
977 Faculty of Medicine Trakya University (Turkey) TR EDIRNE01 0912 Medicine 1 10 1 10
978 Faculty of Medicine Mustafa Kemal University (Turkey) TR HATAY01 0912 Medicine 2 20 1 10
979 Faculty of Medicine Biruni University (Turkey) TR ISTANBU55 0911 Dental studies Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 Turkish, English(Level: B1)
980 Faculty of Medicine Ondokuzmayis University (Turkey) TR SAMSUN01 0911 Dental studies 1 6 1 6
981 Faculty of Medicine Sinop University (Turkey) TR SINOP01 0913 Nursing and midwifery 2 10
982 Centre of Oriental Studies Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0232 Literature and linguistics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 12 1 12 Dutch, English(Level: B2)
983 Centre of Oriental Studies Sofia University (Bulgaria) BG SOFIA06 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 English, Bulgarian(Level: B1)
984 Centre of Oriental Studies Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Germany) D HEIDELB01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B1) Comments: English-B2
985 Centre of Oriental Studies Institut National des langues et Civilisations Orientales (INALCO) (France) F PARIS178 0231; 02 Language (Asian) acquisition; Inter-disciplinary area studies Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 French(Level: B1)
986 Centre of Oriental Studies Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 022 Humanities (oriental studies) Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
987 Centre of Oriental Studies University of Iceland (Iceland) IS REYKJAV01 022 Humanities (Asian studies) Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: TOEFL(79),IELTS(6.5),yra tikimybė, kad pripažins ir VU sertifikatą
988 Centre of Oriental Studies Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 023 Languages Nomination deadline:5 month 15 d. Comments: Gali vykti ir magistro lygio studentas 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
989 Centre of Oriental Studies Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0288 Asian studies Nomination deadline:5 month 15 d. 1 5 English(Level: B1)
Latvian(Level: B1)
990 Centre of Oriental Studies Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 022 Humanities (oriental studies) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B2)
991 Centre of Oriental Studies Lunds universitet (Sweden) S LUND01 022 Humanities (Middle East studies) Document submit deadline:4 month 20 d. Comments: Neviršyti vietų-papildomų studentų nepriima 1 10 English, Swedish(Level: B2) Comments: Swedish-C1
992 Centre of Oriental Studies Uppsala Universitet (Sweden) S UPPSALA01 022 Humanities (Asian studies) Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 English(Level: B1)
993 Centre of Oriental Studies University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0288 Asian studies Nomination deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 Slovene, English(Level: B2)
994 Centre of Oriental Studies Ankara University (Turkey) TR ANKARA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) 1 5 1 5
995 Centre of Oriental Studies Gazi University (Turkey) TR ANKARA02 023 Languages 1 5 1 5
996 Centre of Oriental Studies Akdeniz University (Turkey) TR ANTALYA01 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:8 month 20 d. Comments: Only Akdeniz University International Student Examination Results (AKUS) are acceptable for admission to courses at Akdeniz University as an international student. https://bys.akdeniz.edu.tr/akus/ 1 5 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
997 Centre of Oriental Studies Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
998 Centre of Oriental Studies Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0288 interdisciplinary program Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 Turkish arba English(Level: B1)
999 Centre of Oriental Studies Ege University (Turkey) TR IZMIR02 023 Languages (Turkish, Arabic, Persian languages) 1 5 1 5
1000 Centre of Oriental Studies Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0231 Languages (Turkish, Russian, Chinese) Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
1001 Centre of Oriental Studies Erciyes University (Turkey) TR KAYSERI01 0288 interdisciplinary program Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English, Turkish(Level: B1)
1002 Centre of Oriental Studies Kocaeli University (Turkey) TR KOCAELI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:7 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1003 Centre of Oriental Studies Sakarya University (Turkey) TR SAKARYA01 023 Languages (Turkish, Arabic languages) 3 15
1004 Religious Studies and Research Centre Universita Degli Studi di Torino (Italy) I TORINO01 022 Humanities (exept languages) 2 8
1005 Institute of International Relations and Political Science Universität Wien (Austria) A WIEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month 1 d. 1 12 1 12 German; English(Level: B1) Comments: MA- English B2
1006 Institute of International Relations and Political Science Universite Libre de Bruxelles (Belgium) B BRUXEL04 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. Comments: sutartis TIK BA studentams 3 15 French(Level: B1)
1007 Institute of International Relations and Political Science Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 20 English(Level: B2)
1008 Institute of International Relations and Political Science Universität Luzern (Switzerland) CH LUZERN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:3 month 1 d. Comments: Rudens ir pavasario semestro terminas- KOVO 1 d.! 1 10
1009 Institute of International Relations and Political Science Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic) CZ PRAHA07 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
1010 Institute of International Relations and Political Science Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Germany) D BAMBERG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
1011 Institute of International Relations and Political Science Freie Universitat Berlin (Germany) D BERLIN01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 German(Level: B1)
1012 Institute of International Relations and Political Science Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 German(Level: B1)
English(Level: B2)
1013 Institute of International Relations and Political Science Hochschule Bremen (Germany) D BREMEN04 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 German; English(Level: B2)
1014 Institute of International Relations and Political Science Universität Erfurt (Germany) D ERFURT05 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 German, English(Level: B1) Comments: English (limited offer)
1015 Institute of International Relations and Political Science J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 German; English(Level: B2)
1016 Institute of International Relations and Political Science Karlshochschule International University (Germany) D KARLSRU08 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 English(Level: B2)
German(Level: B2) Comments: CERF
CERF
1017 Institute of International Relations and Political Science Universität Leipzig (Germany) D LEIPZIG01 0312 Political sciences and civics 2 10 German; English(Level: B2)
1018 Institute of International Relations and Political Science Universität Mannheim (Germany) D MANNHEI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 German; English(Level: B2)
1019 Institute of International Relations and Political Science Philipps-Universität Marburg (Germany) D MARBURG01 031 Social and behavioural sciences Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B2)
1020 Institute of International Relations and Political Science Ludwig-Maximilians-Universität München (Germany) D MUNCHEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 German; English(Level: B2) Comments: http://www.en.uni-muenchen.de/students/exchange/incomings/austausch_engl/application/language_requirements/index.html
1021 Institute of International Relations and Political Science Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 1 10 English(Level: B2)
Spanish(Level: B1)
1022 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B1)
1023 Institute of International Relations and Political Science Universidad Complutense de Madrid (Spain) E MADRID03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish(Level: B1) Comments: classes at UCM are mainly taught in Spanish
1024 Institute of International Relations and Political Science Universidad Rey Juan Carlos (Spain) E MADRID26 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 20 d. 2 10 Spanish, English(Level: B1)
1025 Institute of International Relations and Political Science Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 20 d. 1 9 Spanish(Level: A0)
1026 Institute of International Relations and Political Science Tallinn University (Estonia) EE TALLINN05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1027 Institute of International Relations and Political Science University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1028 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Grenoble (France) F GRENOBL23 031 Social and behavioural sciences Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 1 10 French(Level: B2)
English(Level: C1)
1029 Institute of International Relations and Political Science Sciences Po Lille (France) F LILLE102 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 2 10 English, French(Level: A2) Comments: English-B2
1030 Institute of International Relations and Political Science Universite Jean-Moulin Lyon 3 (France) F LYON03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: )
French(Level: B1) Comments: TOEFL(80),IELTS(6.0)
1031 Institute of International Relations and Political Science Institut d'Etudes Politiques Science Po Lyon (France) F LYON61 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 English (some clases), French(Level: B2)
1032 Institute of International Relations and Political Science Institut D'Etudes Politiques de Rennes (France) F RENNES28 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 French, English(Level: B2)
1033 Institute of International Relations and Political Science Universite de Strasbourg (France) F STRASBO48 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 2 20 French, English(Level: )
1034 Institute of International Relations and Political Science University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 10 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
1035 Institute of International Relations and Political Science Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month 10 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 6 English(Level: B2)
1036 Institute of International Relations and Political Science Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Hungary) HU BUDAPES12 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:7 month 31 d. 2 20 2 20 English(Level: B1)
1037 Institute of International Relations and Political Science Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:7 month 31 d. 2 12 1 6 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1038 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Milano (Italy) I MILANO01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1039 Institute of International Relations and Political Science Università degli Studi di Napoli l'Orientale (Italy) I NAPOLI02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1040 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Pavia (Italy) I PAVIA01 0312 Political sciences and civics 1 6 1 6
1041 Institute of International Relations and Political Science Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" (Italy) I ROMA01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Italian(Level: B1) Comments: Students can send us the results of the online assessment offered by the Online Linguistic Support (OLS)1, an official certificate or alternative qualifications
1042 Institute of International Relations and Political Science Universita Ca Foscari di Venezia (Italy) I VENEZIA01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: Mainly Italian + a range of English taught courses
1043 Institute of International Relations and Political Science Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5
1044 Institute of International Relations and Political Science Universitetet i Oslo (Norway) N OSLO01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 10 Norwegian(Level: )
English(Level: B2) Comments: level 3 exam in Norwegian for foreign students or equivalent
CEFR; TOEFL 60 IBT (BA), IELTS 5.5 (BA)/6.0 (MA)
1045 Institute of International Relations and Political Science Hanzehogeschool Groningen (Netherlands) NL GRONING03 032 Journalism and information Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English(Level: B2)
1046 Institute of International Relations and Political Science Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 English(Level: B1) Comments: MA- English C1
1047 Institute of International Relations and Political Science Universidade Nova De Lisboa (Portugal) P LISBOA03 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
1048 Institute of International Relations and Political Science Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:5 month Document submit deadline:6 month 1 9 1 9 Portuguese, English (depending on the course unit)(Level: B1)
1049 Institute of International Relations and Political Science Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
1050 Institute of International Relations and Political Science Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1051 Institute of International Relations and Political Science University of Bucharest (Romania) RO BUCURES09 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1052 Institute of International Relations and Political Science University of Helsinki (Finland) SF HELSINK01 0312 Political sciences and civics Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 1 10 Finnish, Swedish, English(Level: B2) Comments: CERF
1053 Institute of International Relations and Political Science University Matej Bel (Slovakia) SK BANSK01 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1054 Institute of International Relations and Political Science Comenius University in Bratislava (Slovakia) SK BRATISL02 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 2 10 1 5 German; English(Level: B1)
1055 Institute of International Relations and Political Science Bilkent University (Turkey) TR ANKARA07 0312 Political sciences and civics 2 10
1056 Institute of International Relations and Political Science Marmara University (Turkey) TR ISTANBU05 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 2 10 Turkish arba English(Level: B1)
1057 Institute of International Relations and Political Science Isik University (Turkey) TR ISTANBU14 0312 Political sciences and civics Document submit deadline:6 month 30 d. 2 12 English(Level: B1)
1058 Faculty of Law Universität Salzburg (Austria) A SALZBUR01 0421 Law Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 2 10 1 5 German; English(Level: B2)
1059 Faculty of Law Universiteit Antwerpen (Belgium) B ANTWERP01 0421 Law Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
1060 Faculty of Law Vrije Universiteit Brussel (Belgium) B BRUSSEL01 0421 Law Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 2 10 English, Dutch(Level: B2)
1061 Faculty of Law Universiteit Gent (Belgium) B GENT01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 8 40 2 10 English(Level: B2)
1062 Faculty of Law Universite de Liege (Belgium) B LIEGE01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English, French(Level: B1)
1063 Faculty of Law University of National and World Economy (Bulgaria) BG SOFIA03 0421 Law Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 1 5 English, Bulgarian(Level: B2)
1064 Faculty of Law Universite de Fribourg (Switzerland) CH FRIBOUR01 0421 Law Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10 French, German(Level: B1)
1065 Faculty of Law Universite de Lausanne (Switzerland) CH LAUSANN01 0421 Law Comments: Nėra informacijos 1 10
1066 Faculty of Law Universite de Neuchatel (Switzerland) CH NEUCHAT01 0421 Law Document submit deadline:4 month 15 d. 1 10 French, English(Level: B2)
1067 Faculty of Law Universität Zürich (Switzerland) CH ZURICH01 0421 Law Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:4 month 30 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
1068 Faculty of Law Masaryk University (Czech Republic) CZ BRNO05 0421 Law Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 1 5 English(Level: B2)
1069 Faculty of Law Universität Bielefeld (Germany) D BIELEFE01 0421 Law Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 2 20 German(Level: B1)
1070 Faculty of Law Ruhr Universität Bochum (Germany) D BOCHUM01 0421 Law Document submit deadline:6 month 15 d. 2 10 1 5 1 5 German, English(Level: B2)
1071 Faculty of Law Technische Universität Dresden (Germany) D DRESDEN02 0421 Law Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 1 10 German; English(Level: B1)
1072 Faculty of Law Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Germany) D ERLANGE01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 1 10 German(Level: B2)
1073 Faculty of Law J.W.Goethe-Universität Frankfurt (Main) (Germany) D FRANKFU01 0421 Law Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 2 10 1 5 German; English(Level: B2)
1074 Faculty of Law Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) D FRANKFU08 0421 Law Document submit deadline:7 month 15 d. 1 6 1 6 German; English(Level: B2)
1075 Faculty of Law Albert-Ludwigs Universität Freiburg (Germany) D FREIBUR01 0421 Law Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 German, English(Level: B1)
1076 Faculty of Law Universität Köln (Germany) D KOLN01 0421 Law Document submit deadline:7 month 15 d. 1 9 1 9 English(Level: B1)
German(Level: A1) Comments: no certificate required
1077 Faculty of Law Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Germany) D MUNSTER01 0421 Law Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:6 month 1 d. 2 20 French, English, German, Spanish(Level: B1)
1078 Faculty of Law Syddansk Universitet (Denmark) DK ODENSE01 0421 Law Document submit deadline:5 month 1 d. Comments: Faculty of Business and Social Sciences 1 5 1 5 English(Level: C1) Comments: Language requirements
1079 Faculty of Law Universidad de Alcala (Spain) E ALCAL-H01 0421 Law Document submit deadline:6 month 1 10 1 10 Spanish(Level: B1)
English(Level: B2)
1080 Faculty of Law Universitat de Barcelona (Spain) E BARCELO01 0421 Law Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Spanish, Catalan, English(Level: B1)
1081 Faculty of Law Universidad de Murcia (Spain) E MURCIA01 0421 Law Document submit deadline:6 month 30 d. Comments: Apgyvendinimas (accommodation) iki (till) 06.20; 12.15 1 5 1 5 Spanish, English(Level: B1) Comments: English (Business, Languages, Teacher Training, and Master Computer Science)
1082 Faculty of Law Universidad Publica de Navarra (Spain) E PAMPLON02 0421 Law Nomination deadline:6 month 15 d. Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Spanish, English(Level: B1)
1083 Faculty of Law Universidade de Santiago de Compostela (Spain) E SANTIAG01 0421 Law Nomination deadline:6 month 30 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 10 Spanish(Level: B1)
1084 Faculty of Law Universidad de Sevilla (Spain) E SEVILLA01 0421 Law Document submit deadline:6 month 30 d. 1 5 Spanish(Level: B2)
1085 Faculty of Law Universitat de Valencia (Spain) E VALENCI01 0421 Law Nomination deadline:5 month 31 d. Document submit deadline:6 month 20 d. 2 10 Spanish(Level: )
1086 Faculty of Law Universidad de Zaragoza (Spain) E ZARAGOZ01 0421 Law Document submit deadline:7 month 1 d. 2 20 1 10 Spanish(Level: B1)
1087 Faculty of Law University of Tartu (Estonia) EE TARTU02 0421 Law Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1088 Faculty of Law Universite de Bourgogne (France) F DIJON01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 6 1 6 French(Level: B2)
1089 Faculty of Law Universite Grenoble Alpes (France) F GRENOBL51 0421 Law Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 2 20 English(Level: B1)
French(Level: B2) Comments: some courses
1090 Faculty of Law Universite de Lorraine (France) F NANCY43 0421 Law Document submit deadline:5 month 31 d. 1 10 1 10
1091 Faculty of Law Universite de Nantes (France) F NANTES01 0421 Law Document submit deadline:4 month 30 d. 2 18 1 9 French, English(Level: B1)
1092 Faculty of Law université Paris Ouest Nanterre La Défense (France) F PARIS010 0421 Law Nomination deadline:3 month 31 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B1)
1093 Faculty of Law Université Toulouse 1 Capitole (France) F TOULOUS01 0421 Law Document submit deadline:5 month 10 d. 1 10 1 10 English, French(Level: B2) Comments: plačiau/more information
1094 Faculty of Law Universite Francois-Rabelais (France) F TOURS01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 French(Level: B2)
1095 Faculty of Law Panteion University (Greece) G KALLITH02 0421 Law Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: CEFR
1096 Faculty of Law University of Zagreb (Croatia) HR ZAGREB01 0421 Law Document submit deadline:5 month 10 d. 2 10 2 10 English(Level: B2)
1097 Faculty of Law Eötvös Lorand University (Hungary) HU BUDAPES01 0421 Law Nomination deadline:5 month 10 d. Document submit deadline:5 month 30 d. 1 5 1 5 German; English(Level: B2)
1098 Faculty of Law University of Debrecen (Hungary) HU DEBRECEN01 0421 Law Document submit deadline:6 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1099 Faculty of Law University of Pecs (Hungary) HU PECS01 0421 Law Nomination deadline:5 month 1 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
1100 Faculty of Law Universita Degli Studi del Sannio (Italy) I BENEVEN02 0421 Law Document submit deadline:7 month 1 d. 3 15 3 15 Italian, English(Level: B1)
1101 Faculty of Law Universita di Bologna (Italy) I BOLOGNA01 0421 Law Document submit deadline:7 month 31 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1102 Faculty of Law Universita Cattolica del Sacro Cuore (Italy) I MILANO03 0421 Law Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 2 10 1 5 Italian, English(Level: B2) Comments: TOEFL -79 iBT, IELTS - 6 or an equivalent certificate
1103 Faculty of Law Universita degli Studi di Napoli Federico II (Italy) I NAPOLI01 0421 Law Document submit deadline:7 month 30 d. 1 5 1 5 1 5 Italian, English(Level: B1)
1104 Faculty of Law Universita Telematica Pegaso (Italy) I NAPOLI11 0421 Law Document submit deadline:7 month 1 d. 2 10 1 5 1 5 Italian, English(Level: B2)
1105 Faculty of Law Universita degli Studi di Palermo (Italy) I PALERMO01 0421 Law 3 27
1106 Faculty of Law Università degli studi di Parma (Italy) I PARMA01 0421 Law Document submit deadline:5 month 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
English(Level: B1)
1107 Faculty of Law Universita di Pisa (Italy) I PISA01 0421 Law Document submit deadline:8 month 30 d. 1 5 1 5 Italian(Level: A2)
1108 Faculty of Law Universita degli Studi di Salerno (Italy) I SALERNO01 0421 Law 1 10
1109 Faculty of Law Universita degli Studi di Sassari (Italy) I SASSARI01 0421 Law Document submit deadline:12 month 15 d. 1 10 1 10 Italian(Level: A2) Comments: organizuoja italų k. kursus nemokantiems (40 a.val.))
1110 Faculty of Law Universita degli Studi dell' Insubria (Italy) I VARESE02 0421 Law 1 6 1 6
1111 Faculty of Law Háskólinn í Reykjavík (Iceland) IS REYKJAV05 0421 Law Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 2 12 English(Level: B2) Comments: TOEFL, IELTS
1112 Faculty of Law Latvijas Universitate (Latvia) LV RIGA01 0421 Law Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1113 Faculty of Law Universitetet i Bergen (Norway) N BERGEN01 0421 Law Nomination deadline:4 month 15 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 10 1 10
1114 Faculty of Law Universiteit Utrecht (Netherlands) NL UTRECHT01 0421 Law Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:5 month 1 d. 1 5 1 5 English(Level: B2) Comments: A language proficiency report (enclosed with the application form) is compulsory if English is not native language. Bachelor’s:IELTS score min.: 6.0 (min. for writing 5.5);TOEFL score min. 83; Cambridge:CAE min. C, CPE min. C. Master’s:IELTS score min.6.5 (min. for writing 6.0); TOEFL score min.93; Cambridge: CAE min. B, CPE min. C.
1115 Faculty of Law Instituto Superior Bissaya Barreto (Portugal) P COIMBRA12 0421 Law Nomination deadline:6 month 30 d. 1 9 1 9
1116 Faculty of Law Universidade Nova De Lisboa (Portugal) P LISBOA03 0421 Law Nomination deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English(Level: B2)
Portuguese(Level: B1)
1117 Faculty of Law Universidade de Lisboa (Portugal) P LISBOA109 0421 Law Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Portuguese(Level: B1)
1118 Faculty of Law Uniwersytet w Bialymstoku (Poland) PL BIALYST04 0421 Law Document submit deadline:5 month 31 d. 1 9 1 9 English, Polish(Level: B1)
1119 Faculty of Law Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie (Poland) PL KRAKOW01 0421 Law Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 Polish, English(Level: B1) Comments: English-B2
1120 Faculty of Law University of Lodz (Poland) PL LODZ01 0421 Law Document submit deadline:6 month 30 d. 1 12 1 12 English(Level: B1)
1121 Faculty of Law Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland) PL LUBLIN01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 5 1 5 1 5 English, German, Polish(Level: B1)
1122 Faculty of Law Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Poland) PL LUBLIN02 0421 Law Document submit deadline:7 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B2)
Polish(Level: B1)
1123 Faculty of Law Szczecin University (Poland) PL SZCZECI01 0421 Law Nomination deadline:4 month 30 d. Document submit deadline:5 month 31 d. 1 5 1 5 English, Polish(Level: B1)
1124 Faculty of Law Uniwersytet Warszawski (Poland) PL WARSZAW01 0421 Law Document submit deadline:5 month 15 d. 1 10 Polish, English(Level: B1)
1125 Faculty of Law Wroclaw University (Poland) PL WROCLAW01 0421 Law Nomination deadline:6 month 1 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 10 1 10 Polish, English(Level: B2)
1126 Faculty of Law Umea University (Sweden) S UMEA01 0421 Law Nomination deadline:4 month 1 d. Document submit deadline:4 month 15 d. 1 5 1 5 English, Swedish(Level: B2)
1127 Faculty of Law University of Ljublijana (Slovenia) Sl LJUBLJA01 0421 Law Document submit deadline:11 month 15 d. 1 5 1 5 English(Level: B1)
1128 Faculty of Law Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Slovakia) SK KOSICE02 0421 Law Nomination deadline:5 month 15 d. Document submit deadline:6 month 15 d. 1 5 1 5 Slovak(Level: )
English(Level: B2)
1129 Faculty of Law Istanbul Bilgi University (Turkey) TR ISTANBU11 <